Vítejte na stránkách SDH Stodůlky.  
Praha 13 se nachází na jihozápadě hlavního města Prahy, SDH spadá do okrsku číslo 7
a výjezdová jednotka je zařazena do kategorie JPO 3.
Č i n n o s t

SEKCEVíte kdo je hasič ? Osoba pevných nervů, zdraví, mysli a svalů, která nemá zrovna nic lepšího na práci. Víte kdo je dobrovolný hasič ? Blázen, který to všechno dělá ješte navíc zadarmo... ... ale dělá to rád!
Děkuji za návštěvu WWW stránek a těším se na Vaše podněty a připomínky!
Návštěvní kniha

AKCE KONANÉ V ROCE 2008


Každý rok pořádáme akce pro širokou veřejnost nebo jen v rámci sboru. Jsou to akce v různých termínech a pokaždé s jiným zaměřením.

Většinou se tyto akce pořádají v Centrálním parku, v přilehlých prostorách klubovny "U vrby" u Spolkového domu nebo přímo ve Spolkovém domě.

 BÁSNIČKA X
Telefon vyzvání, SMS přichází, my chystáme se chvíli ...
Těžké boty na nohy a přilbu na hlavu, rychle naskoč do auta,
Romane otevři vrata, ať můžeme jet k zásahu...
Majáky blikaj, siréna houká, gumy nahlas kvílí, za chvíli jsme v cíli ...
Nemysli proč, ale hadici vem, na oheň skoč,
hadici v ruce máš, s ohněm se per.
Je to Tvoje práce, tak si jí važ, nejenom lidský život, zachránit se snaž.
Někdy se dost zpotíš, ale odměna je sladká,
nebojíš se, proto oheň zkrotíš ...
Oheň, hmyz nebo dopravní nehoda? Pro Tebe každodenní chleba!
Příroda i lidská blbost proti Tobě jsou,
někdy máš pocit, že Tě nohama napřed odnesou...
Nevíš jestli se vrátíš z případu zpět, jestli ještě spatříš tenhle svět ...
Poslání těžký máš, ale TY víš proč ho děláš!

LEDEN
2.leden výborová schůze

SMS: Jedte k pripadu cerpani vody ze sklepnich prostoru na adrese P-13, Stodulky, ul.Volenikova. Na miste jednotka HZS Praha HS-7. Opis Praha
zatopený dům3.leden,
16:12 - 19:28
Voleníkova, P-13
Na místo přijela jednotka ve složení: Michl Roman, Koutek Jan, Koutek Tomáš, Parkos a Vavřička.
Místo zásahu bylo předáno velitelem HZS, pomocí čerpadel PS-12 a CAS 24 bylo zahájeno odčerpávání vody ze zatopených prostorů o velikosti 10x10 metrů a přibližné výšce 1,2 metru. Následně se dostavili Kos, Krejzlík a Vorel Vlastimil. I za nepříznivého počasí se podařilo vodu odčerpat.

  výcvik  5.leden Na polygonu DP Metro Hostivař proběhl výcvik s dýchací technikou.

9.ledenNohejbal ve sportovní hale

12.leden,
HZS Praha HS-7
Účast - Kos, Roman Michl, Jasaň, Koutek Tomáš, Parkos a Vorel Vlastimil
V dopoledních hodinách bylo družstvo spolu s jednotkou ze st.č. 7 vysláno k vyproštění kamionu v ulici K Barrandovu.
V nočních hodinách vyjížděla družstva k vyproštění osobního automobilu v Radlické ulici.

11.leden Zástupci sboru se zúčastnili výroční valné hromady SDH Řepy.

14.ledenNohejbal ve sportovní hale

23.ledenNohejbal ve sportovní hale

30.ledenNohejbal ve sportovní hale

ÚNOR
6.únor výborová schůze
kultura9.únorI letos se někteří členové zúčastnili masopustního průvodu. Opět se vydali od kostela sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách k místnímu domu dětí a mládeže, kde se odehrával hlavní masopustní program, který uváděla M.Dolinová.

13.únorNohejbal ve sportovní hale

16.únor,
HZS Praha HS-7
V průběhu dne družstvo spolu s jednotkou ze st.č. 7 zasahovalo třikrát.

19.únor, HZS Strašnice HS-5Petr Jabůrek, Vladimír Kos a Roman Michl se zúčastnili odborné přípravy strojníků a po provedení zkoušek opět získali Osvědčení o odborné způsobilosti.

BŘEZEN
1.březenČlenové jednotky se zúčastnili fotbalového turnaje, pořádaného SDH Zličín.
Před samotným zahájením turnaje byli členové odvoláni, z důvodu vyhlášené pohotovosti. Přes naše území přešla směrem od západu tlaková níže Emma, provázená bouřkami a krupobitím, zejména však silným větrem, který v nárazech dosahoval rychlosti 120 až 140 km/h.

V neděli 2. března se jednotky SDH Řeporyje, Třebonice a Stodůlky utkaly s družstvem Úřadu MČ v rámci zvyšování fyzické kondice ve Sportcentru Nové Butovice. Vedoucí odd.krizového řízení Úřadu MČ pan J. Matýsek vyhlásil "Vytrvalý dobrák 2008".
Každý sbor postavil družstvo 3+2+1, za SDH Řeporyje soutěžily dvě družstva. Honza a Tomáš Koutkovi + Petr Krejzlík = družstvo na nohejbal, dvě členky na badminton (Danka Hrůzová s Kristýnou Škrábalovou) a jednoho člena na stolní tenis - Tomáš Vavřička. Lenka Čiperová soutěžila za družstvo Úřadu MČ.
Sportovní den jsme zakončili menším občerstvením.

5.březen výborová schůze

12.březenNohejbal ve sportovní hale

13.března se Koutek Vojtěch a Kos Vladimír zúčastnili pohřbu dlouholetého člena našeho sboru pana Gregora Hvozdáka, který by se letos dožil 89 let.
Čest jeho památce.

15.3. a 16.3., Třebonice Řidiči JSDH Stodůlky se spolu s kolegy z Třebonic, zúčastnili pravidelného školení řidičů

29.březen, HZS Strašnice HS-5Michl Roman a Kos Vladimír se zúčastnili pravidelné odborné stáže pro velitele jednotek pražských SDH v rámci jejich cyklické odborné přípravy.
Stáž zahájili vedoucí odborného zaměstnání ppor. Zdeněk Přibáň a vedoucí odborné rady velitelů JSDH Lubomír Spálenka. První přednáška byla věnována použití DT v podmínkách JSDH, kterou přednesl Ing. Michal Brunner. Poté plk. Mgr. Vít Pernica vystoupil s přednáškou na téma zjišťování příčin požárů a komunikace se sdělovacími prostředky. Dopoledne uzavřeli mjr. Bc. Michal Chmelař a Lucie Patočková s tématy vyplňování zprávy o zásahu a statistického sledování událostí.
Odpoledne bylo věnováno teorii a praktickému procvičení zdravotnické první pomoci, přípravě prověřovacích cvičení a přezkušování velitelů k prodloužení jejich odborné způsobilosti.

31.březen, Strahov Naši členové doplnili početní stavy jednotky SDH Řeporyje a podíleli se na zabezpečení rizikového fotbalového pražského derby mezi kluby Slavia a Sparta.

DUBEN
2.duben výborová schůze

brigáda9.dubenJako každý rok před čarodějnicemi se koná brigáda. Scházíme se u naší klubovny, kde se budou ve středu 30. dubna konat čarodějnice.
Bylo potřeba vyhrabat listí a sesbírat odpadky. Takže trochu zahradničení a uklízení. Posekání trávy přijde na řadu těsně před čarodějkami. Doufáme, že se přijde podívat spousta lidí, alespoň tolik, co minulý rok.

  výcvik  12.duben, Lanové centrum, Ořechúčast - Jasaň, Frejka, Michl Roman, Michl Tomáš, Koutek Jan, Koutek Vojtěch a Vavřička
Ke zlepšení tělesné a fyzické kondice v rámci odborné přípravy JSDH pořádal ÚMČ Praha 13, odd. krizového řízení ve spolupráci s Lanovým centrem Ořech v objektu Lanového centra Ořech, sportovní dopoledne pod názvem "OŘEŠSKÁ LANA 2008". Soutěžilo se v kategorii JSDH, v těchto disciplínách: 1. Lezecká stěna, 2. Visutá lávka, 3. Překonání řeky a 4. Jízda na lyžích.

  zabezpečení  17.duben, Sluneční náměstí Na ukázkové akci bezpečnostních složek, pořádanou letos již pošesté Úřadem městské části Praha 13, JSDH předvedla přívěsný pěnomet z roku 1988. Velký zájem vzbudilo přistání policejního vrtulníku.

26.duben Po rekonstrukci a opětovném napuštění, pořádal rybářské závody rybářský kroužek při SDH Třebonice v areálu třebonického rybníka.

26.duben Oddělení krizového řízení Úřadu MČ připravilo pro všechny příznivce cyklistiky jarní vyjížďku nazvanou "Evakuace na kole." Cíl jako pokaždé - neznámý. Sraz byl na Šostakovičově náměstí, na startu v 09,30 hod. obdrželo mapu s vyznačenou trasou i pár členovů našeho sboru.

27.duben, HZS Praha HS-7 Účast - Michl Roman, Jabůrek Petr st., Koutek Vojtěch, Jabůrek Petr ml., Koutek Jan a Michl Tomáš
V průběhu dne družstvo spolu s jednotkou ze st.č. 7 zasahovalo jednou.

  kultura  30.duben, Čarodějnice "U vrby"Tradiční pálení čarodějnic přilákalo odpoledne poslední dubnový den ve starých Stodůlkách, několik desítek příznivců stodůleckých hasičů. I letos akci pořádal Sbor dobrovolných hasičů u své klubovny "U vrby" ve spulupráci s Úřadem MČ Praha 13. A tak se na obvyklé místo postupně slétlo několik desítek malých čarodějnic, pro které byla připravena spousta her a opékání špekáčků. Proto bylo při hledání té nejpovedenější z čeho vybírat. Za soumraku pak byla na hranici obrazně upálena čarodějnice.

KVĚTEN
3.květen, TřeboniceV Memoriálu M.Bubníka naši muži skončili na desátém místě, v 16.ročníku Memoriálu V. Nového si naši pánové "Fofr team" s klidem vysoutěžili první místo, jelikož další družstva se nedostavila. I letos většina absolvovala cestu na kole.
Výsledky k nahlédnutí (*.pdf) zde.

7.květen výborová schůze

15.květen zabezpečení natáčení filmu Sněženky a machři po 25 letech

23.květen zabezpečení natáčení filmu Sněženky a machři po 25 letech

24.květen, ŘepyMemoriálu F.Zvoníčka se zúčastnila tři soutěžní družstva našeho sboru. Družstvo starších dětí skončilo na čtvrtém místě. Družstvo mužů skončilo na desátém místě, naši pánové "Fofr team" skončili za vítězným družstvem z Lysolají.
Výsledky k nahlédnutí (*.pdf) zde.

  kultura  BambiriádaDesátá Bambiriáda se konala tradičně na Střeleckém ostrově od 22. do 25.května.
Jedná se o přehlídku občanských sdružení dětí a mládeže.

ČERVEN
  kultura  1.červen, Dětský den "U vrby"Tak jako každý rok i letos jsme pro děti, které přišly s rodiči za námi k vrbě, připravili plno soutěží a odměn. Za krásného počasí jsme s dětmi strávili celé nedělní odpoledne, užili jsme si spousty zábavy, oslavili dětí svátek. Za hodnotné výkony si děti odnesly domů spoustu dárků, snědlo se hodně buřtů. Takže milé děti příští rok nashledanou.

2.červenúklid garáže

4.červen Velitel zásahové jednotky Roman Michl převzal klíče od nové cisternové automobilní stříkačky na podvozku MAN. Zakoupilo ji hl. město Praha a hasičům ji předali náměstek primátora Rudolf Blažek a starosta Prahy 13 David Vodrážka. Slavnostního předání se dále zúčastnil senátor Miroslav Škaloud, další členové sboru a hosté z okolních hasičských sborů, radnice i magistrátu.

4.červen výborová schůze

6.červen Hodinu před polednem na radnici v Hostivicích vstoupili do svazku manželského Tomáš Koutek a Michaela Řezníková.

technický zásah7.červen17:37 - 19:20 - místo zásahu P-5, K Dalejím
odchyt poraněné labutě

7.červen, Městské kolo soutěže Plamen, Třebonice Konečné pořadí městského kola soutěže Plamen: 1. Zličín, 2. Řeporyje, 3. Lipence, 4. Stodůlky, 5. Třebonice. Na mistrovství republiky postupuje tak jako vloni družstvo ze Zličína, kterému blahopřejeme a přejeme co nejlepší výsledek.
Výsledky k nahlédnutí (*.pdf) zde.


  školení  14.červen,
JSDH Řepy
Strojníci jednotky se zúčastnili odborného školení, po převzetí vozidla MAN.

15.červen, Městské /krajské/ kolo v PS Krajského kola v požárním sportu se zúčastnili: Hrůza Jakub, Koutek Jan a Tomáš, Michl Roman a Tomáš, Parkos Ondřej a Vavřička Tomáš. V jednotlivcích skončil nejlépe Parkos, družstvo skončilo na třetím místě.
Družstvo mužů nad 35 let vyhrálo ve své kategorii Pražský pohár.
celkové výsledky jsou k nahlédnutí (*.xls) zde.
Výsledky Pražského poháru k nahlédnutí (*.xls) zde.

  zabezpečení  20.červen, Centrální park Na retenční nádrži v Centrálním parku na akci Ekoslunovrat 2008, kterou uspořádala Praha 13, padl český rekord ve stavbě plavidel z PET lahví. Největší plavidlo postavili žáci Fakultní základní školy Mezi Školami z celkem 1217 plastových lahví. Přítomný komisař z agentury Dobrý den z Pelhřimova potvrdil, že plavidlo překonalo dosavadní český rekord a bude zapsáno do České knihy rekordů.

kultura20.-22.6.,
Častoboř
Žili byli stodůlečtí hasiči, do světa si opět vyrazili, aby si na piráty zahráli, svá těla si osvěžili a mladí svoji odvahu si vyzkoušeli.
Čůza voda jinde šplouchla, náhle vlna bouchla, voda jinde šplouchla, pár lodí spláchla.
Proč mám být venku? Dal bych si sklenku v útulném šenku. Kousek přízně Boha bych si schoval, jen kdybych na břeh dopádloval.
V pátek 20.června v podvečerních hodinách vyrazil do kempu na Slapech oddíl mladých hasičů spolu s dospělými užít si pirátského víkendu. Ten započal sobotním dopolednem, kdy mladí hasiči byli rozděleni do tří skupin. Každá si měla zhotovit vlajku a zabrat si své výsostné území. Starší kamarádi v té době postavili vor a spustili ho na vodu, kde byl podroben první úspěšné plavbě.
Odpoledne strávili dobrodružní piráti hledáním uschovaného pokladu.
V podvečer se všichni sešli u menšího ohně, aby naplnili své žaludky a připravili se na noční bojovku.
Následující den bylo provedeno vyhodnocení, všichni piráti byli odměněni a zbytek času do odjezdu sváděli souboje s tajemnými vodními živly, jakožto piráti bitevních lodí.
pár fotografií z pobytuPirátský víkend ve fotogalerii