Vítejte na stránkách SDH Stodůlky.  
Praha 13 se nachází na jihozápadě hlavního města Prahy, SDH spadá do okrsku číslo 7
a výjezdová jednotka je zařazena do kategorie JPO 3.
Č i n n o s t

SEKCEVíte kdo je hasič ? Osoba pevných nervů, zdraví, mysli a svalů, která nemá zrovna nic lepšího na práci. Víte kdo je dobrovolný hasič ? Blázen, který to všechno dělá ješte navíc zadarmo... ... ale dělá to rád!
Děkuji za návštěvu WWW stránek a těším se na Vaše podněty a připomínky!
Návštěvní kniha

Akce a Kultura


Každý rok pořádáme akce pro širokou veřejnost nebo jen v rámci sboru. Jsou to akce v různých termínech a pokaždé s jiným zaměřením.

Většinou se tyto akce pořádají v Centrálním parku, v přilehlých prostorách klubovny "U vrby" u Spolkového domu nebo v přímo ve Spolkovém domě.

AKCE KONANÉ V ROCE 2004:

LEDEN

Tak jako i v předešlém roce, je každá první středa v každém měsíci určena pro výborovou schůzi. Každá další středa v měsíci slouží k nácvikům či výcviku mužstva, údržbě techniky, apod.
Takže jsme 7. ledna zasedli k jednacímu stolu, abychom se přivítali v novém roce. Bohužel nezačal nejradostněji, protože navždy odešel jeden z našich dlouholetých členů pan Humpl. I přesto, že se poslední rozloučení konalo následující den, sbor zabezpečil smuteční kytici a účast členů sboru.
Následující středu jsme prováděli údržbu techniky a úklid garáže po zednících, kteří nám instalovali topení.
Poté jsme prováděli instruktáž ve slaňování.

ÚNOR
A první únorovou středu následuje výborová schůze.

První letošní akcí, bylo přátelské posezení u bohatě prostřeného stolu v naší klubovně. O hojnost dobrot se postaral náš starosta, který uvařil výborný zabijačkový gulášek, dále se postaral o výborné jitrničky, jelítka a také nesměla chybět uzená krkovička (ne že by skolil pašíka, to jen dobře nakoupil). Aby nebylo jen u vepřového, také jsme si omastili ruce a ústa grilovanými kuřátky. To zase spíše naše drahé příslušnice sboru. Kdo měl chuť na polévku, dostal výtečnou drškovou od bratra Jabůrka. A aby to dobře klouzalo do našich žaludků, se staral náš už skoro profesionální výčepní bratr Kmůcha, zásobený několika soudky zlatavého moku. Samozřejmě jsme museli občas vypálit červíčka a k perfektně upečeným koláčkům nemohla chybět kávička. V momentě kdy již byla hluboká noc a nebylo co točit ze soudků se poslední vytrvalci odebrali domů, aby následující odpoledne byli fit na úklid a mohl se dorazit poslední, sice menší soudek. Jak říkáme dojíst a hlavně dopít, aby se nezkazilo.

Protože se masopustním rejům daří i ve Stodůlkách, slavili jsme v sobotu 21.února tento starý lidový svátek. Sraz pro účastníky průvodu v masopustním maskování byl ve 14:00 hodin na obvyklém místě před kostelem. Naši maskování tankisti (Kos V. a Michl R.), vodník a četník (V. Koutek) nesli rakev, ostatní myslivec, rybářka (E. Michlová), lehká dívka (T. Koutek), příslušnice bezpečnostní agentury a mnoho dalších jako doprovod se pak za doprovodu hudby odebral k Místnímu domu dětí a mládeže, kde v půl třetí začal hlavní masopustní program, ke kterému patří čaj, vuřty a pivo. Čekal zde Jakub Třasák a další umělci, mnoho báječných cen i netradiční soutěže pro zúčastněné masky. Myslivec v podání J. Koutka zvítězil v otvírání šampaňského na čas nad kostlivcem. Uskutečnila se i soutěž o nejlepší masku od těch nejmenších až po dospělé. Vodník (Tomáš Hlušička st.) oslnil svou maskou a po zásluze si odnesl jednu hlavních z cen.

 


BŘEZEN

V sobotu 20.března se všichni strojníci našeho sboru zúčastnili cvičení v Holešovicích u Vltavy. I přes chladné počasí a déšť, jsme vyzkoušeli čerpadla MACXIMUM a Robin v doplňování vozidla.
Večer jsme se sešli v hostinci na Cikánce na Josefovské zábavě. K tanci i poslechu nám hrála kapela DUS ze Slaného. I přesto, že letos nebyla tak hojná účast jako v minulosti, ti co se zúčastnili odcházeli spokojeni.

V úterý 23.března se jednotka ve složení T. Hlušička, V. Kos, T. a V. Koutkovi, P. Krejzlík, P. Marek a Vl. Vorel v odpoledních hodinách na Slunečním náměstí zúčastnili ukázkové akce "Bezpečnost zajištěna" za účasti Policie ČR, Armády ČR, Městské policie, profesionálních hasičů a klubů vojenské historie.


Tuto akci pořádal Úřad městské části Praha 13 a konala se u příležitosti 5. výročí vstupu ČR do NATO.

V neděli 28.března se jednotky SDH Třebonice a Stodůlky utkaly v rámci zvyšování fyzické kondice ve Sportcentru Nové Butovice. Pan J. Matýsek z oddělení krizového řízení úřadu MČ vyhlásil "Vytrvalý dobrák 2004".
Každý sbor postavil čtyři čtyřčlenná družstva: zásahovou jednotku, družstvo A a B (dorost), ženy. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: šlapání na kole (rotoped) - 30ti minutová jízda probíhala pod vedením cvičitelky, která určovala styl jízdy, (tak vypadám těsně před koncem jízdy), badminton, stolní tenis a tajná disciplína. Pro uvolnění a zpestření sportovního dne byla jako tajná disciplína - válení pivního sudu. Honza Koutek na startu poslední disciplíny.
Členové zásahové jednotky Stodůlky ve složení T. Hlušička st., V. Kos, V. Koutek a R. Michl porazili Třebonice. Družstvo A ve složení J. a T. Koutkové, P. Marek a Vl. Vorel bylo poraženo svými protivníky, družstvo B P. Jabůrek ml., P. Krejzlík, O. Parkos a Přikryl předčilo kolegy z Třebonic a družstvo žen, které soutěžilo ve složení L. Čiperová, A. Michlová, E. Michlová a L. Volfová podlehlo svým sokyním z Třebonic.
Sportovní den jsme zakončili menším občerstvením.

 


DUBEN

V neděli 11.dubna přibližně v devět hodin dopoledne přijali hovor od P. Jabůrka st. a R. Michla tito členové: T. Hlušička st., Kos, Krejzlík a Vorel V., který zněl: VÝJEZD! Až po převlečení se dozvěděli, že se jedná o cvičení. Ve dvou hodinách ve studeném a nevlídném počasí si všichni vyzkoušeli sání vody z přírodního zdroje přes čerpadlo nebo plovoucím čerpadlem MACXIMUM a poté slaňování.

V obřadní síni Úřadu MČ Praha 6, kam ji přivezla patřičně vyzdobeno zásahové vozidlo, uzavřela manželství naše členka sboru Jaroslava Havlůjová s Petrem Přilkrylem, členem SDH Řeporyje. Čestnou stráž v obřadní síni vytvořili V.Koutek, T.Koutek, P.Krejzlík, V.Vorel a J.Koutek, který šel nevěstě za svědka. Po obřadu byl předán novomanželům dar.

V sobotu 24.dubna, i přes chladné počasí a déšť, jsme se sešli před desátou hodinou dopolední na Šostakovičově náměstí u stanice metra Stodůlky, kde krátce po desáté hodině vedoucí krizového řízení ÚMČ Praha 13 Jaroslav Matýsek odstartoval akci pod názvem "Evakuace na kolech - cíl neznámý".
Před startem dvoučlená cyklohlídka Městské policie Praha 13 provedla osvětu o povinné výbavě jízdního kola a zásadách bezpečné jízdy.
Jednalo se o cyklistický výlet v okolí Prahy dle trasy určené pořadatelem. Před startem každý obdržel mapku s vyznačenou trasou (Třebonice, Jinočany, Dobříč, Tachlovice, Kuchař a Kuchařík, zpět přes Třebotov, Choteč a Zbuzany) a v cíli, který byl po ujetí cca 25 km, si všichni účastníci a bylo jich přibližně padesát s chutí pochutnali na gulášku a na několik účastníků s jménem Jaroslav čekalo milé překvapení. Za sbor se zúčastnili T. Hlušička, V. Koutek, J. Koutková, L. Volfová a V. Kos. Tento rok také jel nejstarší účastník, kterému bylo úctihodných 73 let !
I přesto, že trasa vedla za běžného provozu po pozemních komunikacích, některé postihl defekt nebo jiná technická závada.

 

V úterý 27.dubna se tito členové sboru T. Hlušička st., Jabůrkové ml. a st., Jabůrková, Kos, Kmůcha, R. Michl, V. Koutek sešli u klubovny na brigádu před nastávajícími "Čarodějnicemi".

Od 29.dubna do 2.května byla naše jednotka připravena na plnění úkolů jak městské části, tak také k podpoře Hasičského záchranného sboru a účasti na soutěži v požárním sportu v Třebonicích.

Ve čtvrtek 29.dubna od 17:00 hodin jednotka ve složení T. Hlušička, Kmůcha, Kos, V. Koutek, R. Michl, Vl. Vorel zabezpečovala na sídlišti Velká Ohrada program ZŠ Janského. Žáci ZŠ si prohléhli technické vybavení vozidla a protože se připravovalo ohniště byli poučeni o rozdělávání ohně, o příčinách opakujících se "dětských požárech" apod.

 

 

 

Od 16:00 hodin 30.dubna byla jednotka v pohotovosti pro podporu HZS.

Ke dni vstupu České republiky do Evropské unie uspořádala městská část ve dnech 30.dubna a 1.května v prostoru u Místního domu dětí a mládeže v Centrálním parku všelidovou veselici pod názvem "Na koštěti do Evropy". V pátek od 16 hodin začal pravý čarodějnický rej a přibližně o hodinu později T. Hlušička podpálil velkou hranici. Přes značný vítr měla naše jednotka vše pod kontrolou. Po uhašení zbytků hranice se jednotka přesunula ke své klubovně, kde strávila zbytek dne.
V mezičase byl u naší klubovny "U vrby" ve starých Stodůlkách připraven program pro děti, mohly si nejen opéct špekáčky, ale měly možnost si také zasoutěžit. Za soumraku pak byla tradičně upálena čarodějnice.
Půl hodiny před půlnocí byla jednotka opět u MDDM, aby po ukončení pátečních oslav ještě jednou zkontrolovala zbytky hranice dohasil se oheň, který sloužil k opékání špekáčků a po zrušení pohotovosti se jednotka vrátila ke své klubovně.
V sobotu byla jednotka opět připravena k účasti u DMMD, kde měla po 16 hodině předvést něco ze své činnosti, ale hustý děšť tyto oslavy předčasně ukončil.

KVĚTEN

Jednotka zabezpečovala oslavy vstupu České republiky do Evropské unie, které probíhaly v Centrálním parku.

2.května se jednoka zúčastnila Memoriálu J. Bubníka a V. Nového v Třebonicích v požárním útoku. Muži obsadili 17 místo, muži nad 35 let si odvezli 1 místo.

V sobotu 15.května se členové sboru zúčastnili XII.ročníku memoriálu F. Zvoníčka v Řepích.

V neděli 16.5. jsme se sešli u naší klubovny na brigádě. V době od 9:00 do 14:00 hodin tito brigádníci V. Koutek, Hlušička, Kos, Kmůcha, Vl. Vorel a R. Michl postavili menší přístřešek (pro stoly, židle a lavice), abychom mohli v klubovně využít více místa. V brigádě jsme pokračovali následující středu 19.5., kdy jsme dodělali střechu (V. Koutek, Kos, Kmůcha, Hlušička, R. Michl a Roubíček).

Ve středu 26.května starosta SDH V. Koutek převzal od starosty Úřadu MČ D. Vodrážky vozidlo Škoda Favorit a od náměstka primátora Mgr. R. Blažka LIAZ CAS K 24, který od firmy SIEMENS zakoupil Magistrát hl. m. Prahy. Tuto techniku pak přivezli R. Michl a P. Jabůrek.

 

 

27.května v 17:15 hod. byl vyhlášen starostou MČ Praha 13 poplach na historické městečko Řepora.

Neděle 30.5. "Dětský den" - soutěže - chůdy, přenášení pinpongkového míčku, porážení kuželek, házení - kroužků nebo míčků do síťky, skákání v pytli - za každý splněný úkol obdrželo dítě bod, které se daly vyměnit za některé z mnoha dárků. Tímto děkujeme všem firmám, které pro tento účel věnovaly drobné dárky. Opékání buřtů - každé dítě dostalo jeden buřtík zdarma, cukrovinky, ukázka techniky, hašení v obleku proti sálavému teplu od 13:00 do 19:00 hodin.

ČERVEN

V sobotu 5.6. - Hasičské slavnosti Litoměřice - III. celorepublikový sraz dobrovolného hasičstva s výstavou historické hasičské techniky ke 140. let vzniku prvního sboru dobrovolných hasičů
Hasičské slavnosti Litoměřice - celorepublikový sraz dobrovolného hasičstva s výstavou historické hasičské techniky - jsou pořádány každým třetím rokem Sdružením pro obnovu a zachování historických hasičských tradic ve spolupráci s Agenturou Sluníčko a městem Litoměřice. Jedná se o jedinečné setkání hasičů z celé České republiky, na kterém mají návštěvníci možnost shlédnout to nejlepší z hasičské historie i současnosti. Tímto celorepublikovým setkáním navazují jeho pořadatelé na celonárodní hasičské srazy pořádané za první republiky, jejichž protektorem byl T.G. Masaryk.
Letos se Hasičské slavnosti v Litoměřicích konaly již potřetí a byly zároveň vyvrcholením celoročních oslav 140. výročí založení prvního českého dobrovolného hasičského sboru ve Velvarech roku 1864. Záštitu převzal ministr vnitra Stanislav Gross, Karel Richtr, starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Ladislav Chlupáč, starosta města Litoměřice a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
Součástí slavností byla výstava historické hasičské techniky (ruční stříkačky, parní stříkačky, automobily, hasičské uniformy, přilby, tiskoviny, modely atd.), moderní hasičské techniky (např. nejmodernější výjezdová technika, letištní hasičský speciál, speciální vozidla zasahující při chemických haváriích), prezentace vojenských hasičských sborů a Ženijní záchranné brigády, řada doprovodných akcí a bohatý kulturní program pro dospělé i děti.
Zlatým hřebem Hasičských slavností byl slavnostní nástup a průvod hasičů na litoměřickém náměstí, který se uskutečnil od 10,00 hodin. Nechyběli hasiči v dobových uniformách, stříkačky tažené koňmi, historické automobily. Zúčastnila se řada představitelů kulturního a společenského života naší republiky a také kolegové z Polska, Rakouska a Německa.

Z 12. na 13.června jsme se zůčastnili 9. ročníku noční soutěže SDH Frýdštejn. Na soutěži byla účast 71 družstev, z toho bylo 17 žen. Všechna družstva byla zadána do počítače, který určil startovní pořadí. První družstvo žen domácích startovalo ve 20:45 a poslední družstvo mužů Stodůlek startovalo v 03:15 hodin, soutěž bohužel ukončilo neplatným pokusem. Výsledky k nahlédnutí zde.

V sobotu 19.6. členové, kteří se nezúčastnili městského kola požárního sportu, od 11 hodin připravovali grilování prasátka u příležitosti oslav 50. narozenin starosty hasičů V. Koutka a jeho místostarosty T. Hlušičky. Každý z oslavenců přispěl jedním soudkem dobře vychlazeného pěnivého moku a něčím ostřejším. Oběma oslavencům přišlo poblahopřát družstvo seniorů odvěkých rivalů ze Zličína a objevil se i bývalý starosta ÚMČ Ing. Petr Bratský. Po návratu ze závodů se přidali i ostatní členové našeho sboru. Oslavovalo se jak se patří dlouho do noci a samozřejmě nechybělo ani pokračování druhý den, kdy bylo potřeba zlikvidovat poslední zbytky jak čuníka, tak tekutého moku před zkažením.

Letos jsme na závěr školního roku s dětmi, v pátek 25.6., odjeli v 17 hodin k Máchovu jezeru. Celkem se zúčastnilo 21 dětí a 17 dospělých. Ještě před cestou každý člen zájezdu obdržel jmenovku, která byla povinná pro celý víkend.
Už během cesty měly děti sestavit báseň "Píseň o kamarádovi", kterou napsal V. Vysockij.
Po příjezdu na místo přišlo na řadu ubytování dětí do chatek. Tak jak se děti ubytovaly, v takovém složení poté plnily všechny soutěžní úkoly. Ještě ten večer jsme se chtěli podívat k vodě, ale bohužel uzamčená přístupová cesta nám v tom zabránila.
V sobotu ráno po menší rozcvičce a vydatné snídani se dopoledne děti, rozděleny do pěti družstev, vydaly na plnění prvního úkolu nazvaného "Perly moudrousti". Soutěž měla charakter orientačního běhu, kdy je na trase rozmístěno několik stanovišť (v našem případě asi 21 úkolů) a družstva zde plní úkoly (zdravověda, zeměpis, požární ochrana a dalších oblastí).
Po krátkém odpočinku a dobrém obědě (svíčková na smetaně), se do přípravy pustila mužská část do nafukování člunu. Poté jsme se všichni vypravili k nedaleké vodní ploše, kde jsme strávili dvě hodiny. Všechny děti byly poučeny a na člun se dostaly jen s vestou. Na vodu si vyjela i ženská posádka.
Vyhodnocení "Perly moudrousti": 1. VOUVA TEAM, 2. BOBO TEAM, 3. BYSTŘÍ LIŠÁCI, 4. RYCHLÍCI, 5. ĎÁBLÍCI

V pondělí 28.6. v 17 hodin a 11 minut přijetí zprávy o výjezdu ke školnímu zimnímu stadionu, kde za účasti HZS hl.m. Prahy - stanice Petřiny, SDH Řeporyje a Třebonice se uskutečnilo námětové cvičení, které zavinilo malé dopravní letadlo, které se zřítilo právě na ŠZS a do nedaleké retenční nádrže v Centrálním parku. Probíhalo hašení stadionu spolu se záchranou obsluhy, ukázka protichemické jednotky, svoji činnost si vyzkoušel i potápěč a přihlížející sledovali i činnost při první pomoci. Celou ukázku komentoval Petr Bíza člen smíchovské stanice č. 7 HZS hl.m. Prahy. Akce byla ukončena v 18:55 návratem jednotky s materiálem na základnu.
Tuto akci pořádal odbor krizového štábu řízení ÚMČ Praha 13.

ČERVENEC

24.7. část členů zásahové jednotky si celé dopoledne v Roudnici nad Labem vyzkoušela na zdejším umělém kanále jízdu na divoké vodě.

Na dvoudenní sjezd řeky Vltavy z Vyššího Brodu do Boršova nad Vltavou se vydalo v brzkých ranních hodinách 31.7. družstvo ve složení: Tomáš Hlušička, Petrové st. a ml. Jabůrkovi, V.Kos, Koutkové Jan a Tomáš, Petr Krejzlík a Roman Michl.
První den za slunného počasí osádka urazila na raftu úctyhodných 40 km po vodě a přibližně v 21,00 přirazila v Rájově ke břehu, kde již bylo přichystáno občerstvení a kde také jednotka přenocovala pod širákem.
Druhý den jen několik minut po vyplutí zažila osádka člunu silný liják. I přes promočení a prochladnutí pokračovala v začaté cestě do cíle. Po několika přestávkách a již za slunečního počasí dorazila posádka i s dírou ve člunu, ke které přišli asi 7 km před cílem, po 20 km strávených na vodě do Boršova. Odtud po načerpání kalorií a krátkém odpočinku se vyrazilo zpět ku Praze, tentokrát již po souši.

SRPEN

Ve dnech 20. až 22.8. se tito členové sboru T. Hlušička, P. Jabůrek, V. Kos, R. Michl a T. Vavřička v odpoledních hodinách, většina po příchodu ze zaměstnání se vypravili tentokrát vlakem po trase Řeporyje - Beroun - Roztoky u Křivoklátu a poté již pěšky do cíle své cesty. Za první vesnicí, kde bylo poslední občerstvení jsme hledali místo k přenocování. Nepodařilo se nám uspět ve dvou táborech, tak jsme na břehu Berounky blízko převozního místa, pod hvězdnou oblohou, ulehli do trávy. Po půlnoci nás vzbudila bouřka a déšť.
Po vydatné snídani z jednoho kotlíku jsme vyrazili do cíle naší expedice na Rozvědčík. Zde jsme strávili čas od 10 hodiny dopolední do druhé hodiny ranní. Po příjemném country večeru jsme opět ulehli na břehu Berounky a opět nás čekal noční déšť.
Ráno, po těžkém večeru, jsme opět vydatně posnídali a vydali jsme se na zpáteční cestu. Ta byla po dvou dnech o něco těžší, ale po občerstvení v kempu a přebrodění Berounky jsme dorazili na vlakové nádraží. Pak nás již čekala jen příjemná jízda do místa bydliště.

ZÁŘÍ

4.září v Centrálním parku se konal 2. ročník soutěže "Stodůlecký vodník". Naši muži skončili na třetím místě.

24.9. v klubovně hasičů u Spolkové domu jsme od 18 hodin řádně zapili dceru Petra Jabůrka, která se narodila 22.9. a v sobotu 25.9. se 14 členů jednotky vypravilo do motolské porodnice, aby jsme osobně přivítali nový přírůstek holčičku - Michaelu Jabůrkovou, do rodiny hasičů. Prestože byl personál porodnice i maminka překvapeni množstvím gratulantů, vše proběhlo BEZ narušení nemocničního klidu.

25.září jsme se zúčastnili soutěže v požárním sportu "O pohár starosty MČ Zličín. Muži skončili devátí a muži nad 35 let pátí. Odpoledne muži nad 35 let s PS 8 a v historických uniformách skončili na prvním místě.

ŘÍJEN

2.října jsme se zúčastnili Suchdolského poháru za přítomnosti dalších 18 družstev dospělých a 5 družstev mladých hasičů. Družstvo mladíků soutěžilo s PS 12, Fofr team replikách uniforem s PS 8.
Celkové výsledky k nahlédnutí (*.pdf) zde.

V sobotu 13.10. se konalo v klubovně hasičů rozloučení se sezónou formou přátelského posezení, které pro členy sboru připravili mladí hasiči.
Musíme je pochválit, ačkoli během roku se jim na soutěžích moc nedařilo, určitě si napravili reputaci dobře uvařeným guláškem, pečeným bůčkem, prejtem či ovarem. Samozřejmostí bylo dobře vychlazené pivečko pro odlehčení žaludku.

PROSINEC

V sobotu 4.12. od 17 hodin se uskutečnila valná hromada.

Tradiční mikulášská zábava, která se letos uskutečnila ihned po valné hromadě.
Opět k tanci a poslechu hrála oblíbená skupina "DUS" Josefa Dundra ze Slaného. Tentokrát ale vše neprobíhalo v restauraci Na Cikánce, ale ve Spolkovém domě. Pro všechny návštěvníky, kterých bylo letos vzhledem místu konání přes 150 byla připravena opět bohatá tombola i občerstvení. I přes neúčast těch hlavních aktérů tj. Mikuláše, čerta a anděla se všichni bavili výborně až do časných ranních hodin.

19.prosince jednotka přijela k požáru neobydleného objektu ve Stodůlkách. Velitel zásahu R. Michl předal místo zásahu řeporyjským hasičům, kteří se na místo taktéž dostavili.