Vítejte na stránkách SDH Stodůlky.  
Praha 13 se nachází na jihozápadě hlavního města Prahy, SDH spadá do okrsku číslo 7
a výjezdová jednotka je zařazena do kategorie JPO 3.
Č i n n o s t

SEKCE


Činnost,fotografie, kultura,soutěže


Víte kdo je hasič ? Osoba pevných nervů, zdraví, mysli a svalů, která nemá zrovna nic lepšího na práci. Víte kdo je dobrovolný hasič ? Blázen, který to všechno dělá ješte navíc zadarmo... ... ale dělá to rád!
Děkuji za návštěvu WWW stránek a těším se na Vaše podněty a připomínky!
Návštěvní kniha

AKCE KONANÉ V ROCE 2009

Každý rok pořádáme akce pro širokou veřejnost nebo jen v rámci sboru.
Jsou to akce v různých termínech a pokaždé s jiným zaměřením.

Většinou se tyto akce pořádají v Centrálním parku, v přilehlých prostorách klubovny "U vrby" u Spolkového domu
nebo přímo ve Spolkovém domě.

Směnný kaledář

LEDEN
7.leden výborová schůze

17.leden,
HZS Praha HS-7
Účast - Jabůrek, Roman Michl, Kos, Jan Koutek, Tomáš Koutek a Vavřička.
Družstvo spolu s jednotkou ze st.č. 7 bylo vysláno k požáru v ulici Jinonická.

9.leden Zástupci sboru se zúčastnili výroční valné hromady SDH Řepy.

16.leden Zástupci sboru se zúčastnili výroční valné hromady SDH Zličín.

24.leden Zástupci sboru se zúčastnili výroční valné hromady SDH Třebonice.

ÚNOR
2.únortechnická prohlídka - Škoda Favorit

4.únorvýborová schůze

11.únorZastupitelstvo městské části Praha 13 na svém zasedání 11. února schválilo mimo jiné smlouvy o spolupráci se společností Lidl Česká republika, která vybuduje na vlastní náklady hasičskou zbrojnici při vjezdu na sídliště Velká Ohrada. Společnost Lidl ČR buduje v současné době na svých pozemcích u křižovatky ulic Červeňanského a Tlumačovská prodejnu potravin. V rámci spolupráce s městskou částí postaví ještě na sousedícím pozemku zbrojnici pro Sbor dobrovolných hasičů Stodůlky. Ta bude po kolaudaci převedena na městskou část za úhradu části stavebních nákladů. Předpokládá se, že do užívání hasičům by mohla být předána do jednoho roku.
viz odkaz na Regiony24.cz
výstavba zbrojnicefotografie - více ve fotogalerii

11.únorInstalace svolávacího zařízení Pelig v1.5HZ. Je vybaven záložním zdrojem pro překlenutí případného výpadku napájení. Rozesílá hromadně SMS při svolávání jednotky k výjezdu. Aktivace probíhá z OPIS. Poplach jednotce může vyhlásit i velitel "prozvoněním" zařízení. Stejně tak má možnost rozeslat členům jednotky hromadnou informační zprávu, např. o školení apod.

SMS: Zkouska spojeni vsem clenum SDH Stodulky. Prijem potvrdte velitelum.
12.únorPo instalaci svolávacího zařízení, byla provedena zkouška spojení velitelem jednotky.

SMS: HASICI PRAHA - zkouska svolávacího zařízení - doruceni potvrdte svemu veliteli.
13.únorDnes byla provedena zkouška spojení OPIS Praha.

14.únor,
HZS Praha HS-7
Účast - Roman Michl, Jabůrek, Tomáš Michl a Vavřička
Družstvo se podílelo na čtyřech výjezdech spolu s jednotkou ze st.č. 7, otevření bytu, planý poplach - požár, zabezpečení místa dopravní nehody a únik plynu - nepotvrzeno.

21.únorPřátelské posezení v klubovně.Někteří členové jednotky se rozhodli oslavit své narozeniny s partou kamarádů, a proto je pozvali na sobotní podvečer do naší klubovny. Nechybělo dobré jídlo a pití, takže příjemná společnost.

22.únor, Žižkov Jednotka asistovala v 17. kole Gambrinus ligy při utkání fotbalistů Viktorie Žižkov proti FC Tescoma Zlín.

SMS: HASICI PRAHA - pohotovost na vasi stanici - ohlaste na linku 150
25.únorVe 20:28 byl na pražském letišti Ruzyně vyhlášen poplach z důvodu letadla v nouzi. Proto byla vyhlášena pohotovost. Po přistání letadla byla pohotovost odvolána.
SMS: HASICI PRAHA - pohotovost pro dobrovolne sbory ukoncena - dekujeme za spolupraci

28.únor, HZS HS č.5 StrašniceRoman Michl a Vladmír Kos se zúčastnili pravidelné odborné stáže pro velitele jednotek pražských SDH v rámci jejich cyklické odborné přípravy. Program obsahoval zpracování Zpráv o zásahu v SSÚ, Výjezd JPO a radioprovoz při příjezdu na MU, Spolupráce s JSDHO z pohledu OPIS. Dále bylo připraveno praktické předvedení motorové pily a rozbrušovacího agregátu pro rozebírání střešních krytin při zásahu.

BŘEZEN
V neděli 2.března se jednotky SDH Stodůlky a Třebonice utkaly v INDOOR PAINTBALL ARÉNA v krytém parkingu Nákupního centra Stodůlky – TESCO.

4.březenvýborová schůze

7.březenI letos, za ne docela teplého počasí, se někteří členové sboru zúčastnili masopustního průvodu.
Tentokrát se sešli před jednou hodinou po poledni, aby se ustrojili do vyřazených obleků proti sálavému teplu
a přestrojeni za kosmonauty se přesumuli ke kostelu sv. Jakuba St.
Před druhou hodinou se všichni ti, kdo se shromážidili, odebrali v masopustním průvodu Stodůlkami, tentokrát bez doprovodu hudby, k místního domu dětí a mládeže, kde se odehrával hlavní masopustní program. Po vyhlášení nejlepších masek v kategorii předškoláků a školáků, v kategorii dospělých získala posádka kosmonautů první cenu.

8.březen, Žižkov Jednotka asistovala v 19. kole Gambrinus ligy při utkání fotbalistů Viktorie Žižkov proti AC Sparta Praha.

kultura14.3., Spolkový důmVýkonný výbor Městského sdružení hasičů hl. m. Prahy uspořádal pro SDH, které působí na území hl. města Společenský večer.

18.březenÚklid zbrojnice, ošetřování osobní výstroje, údržba techniky.

21.březenJednotka ve složení Roman Michl, Krejzlík, Jabůrek st., Jabůrek ml., Tomáš Koutek, Tomáš Michl, Kos a Vavřička zúčastnili námětového cvičení jednotek dobrovolných hasičů Ořech, Řeporyje a Stodůlky.Ve 13:30 byl vyhlášen požár suchého porostu v Zadní kopanině. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno několik ohnisek požáru. Jednotka se podílela na tvoření dopravního a útočného vedení. Tyto ohniska byly zlikvidovány pomocí šesti C proudů. Cílem tohoto cvičení bylo zejména procvičení hasičů ve tvoření dopravního a útočného vedení v nesnadno přístupném terénu, dostupnost pro požární techniku a vzdálenost vodních zdrojů.
fotografienámětové cvičení - více ve fotogalerii

22.březen, Žižkov Jednotka asistovala v 21. kole Gambrinus ligy při utkání fotbalistů Viktorie Žižkov proti FK Baumit Jablonec.

22.březenKrejzlík a Vavřička dnes začali s rekonstrukcí vleku PS.

23.březenNa tento den byli svoláni zástupci pražských jednotek SDH na zbrojnici hasičů Lipence, aby převzali od představitelů města novou dýchací techniku značky Dräger.

25.březenúklid hadic, odstrojování vleku PS

  zabezpečení  28.březen, MDDM Den bezpečnosti - akce pro širokou veřejnost, kde se děti zúčastnily soutěží, her a dozvěděly se spoustu informací o řešení nebezpečných situací. Viděly ukázky první pomoci, policejní výstroj a hasičské techniky.
Na závěr celého odpoledne jednotka SDH Třebonice přítomným dětem a jejich rodičům předvedla příjezd a následný zásah u simulovaného požáru a ze zakouřeného prostředí, za použití dýchací techniky vyvedení zraněných.

DUBEN
1.dubenvýborová schůze
Nechte myš chvíli v klidu...
4.dubenTak jako každý rok před čarodějnicemi se koná brigáda. Členové jednotky se schází u naší klubovny, kde se budou konat čarodějnice. Vyhrabalo se listí, sesbíraly odpadky a posekala tráva. Takže trochu zahradničení a uklízení.
V garáži se pokračovalo na přívěsu.

8.duben, zbrojnice SDH LipenceRoman Michl a Jabůrek st. se zúčastnili školení na DT Dräger.

8.dubenVýcvik na voděČlenové výjezdové jednotky se zúčastnili výcviku na vodě.

12.duben, Žižkov Jednotka asistovala v 23. kole Gambrinus ligy při utkání fotbalistů Viktorie Žižkov proti SK Sigma Olomouc.

15.duben Příprava materiálu na soutěže.

  zabezpečení  16.duben, Sluneční náměstí Už na šestém ročníku ukázkové akce bezpečnostních složek, pořádanou městskou částí Praha 13 ve spolupráci se Zemskou nevládní organizací České republiky se veřejnosti představila naše jednotka spolu s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému.

19.dubenvýcvik, Lanové centrum, OřechVe třetím ročníku lezecké soutěže Ořešská lana, kterou zorganizovalo oddělení krizového řízení radnice Prahy 13, se utkali dobrovolní hasiči z Drahelčic, Ořecha, Řeporyj, Stodůlek a Třebonic. Členové zásahových jednotek si změřili své síly, ale i zvýšili svou zdatnost. Nejvyššího počtu bodů dosáhli řeporyjští hasiči před stodůleckými. Třetí skončily hasiči z Třebonic.

22.dubenTrenírovka K letošnímu prvnímu tréninku se sešla družstva mužů a žen. Blíží se termín soutěže v Třebonicích, ne všichni členové jsou k dispozici, a proto se musí nacvičit nejlepší sestava.

26.duben, Žižkov Jednotka asistovala v 25. kole Gambrinus ligy při utkání fotbalistů Viktorie Žižkov proti SK Kladno.

26.dubenVýcvik v dýchací techniceČlenové výjezdové jednotky se zúčastnili cvičení nositelů dýchací techniky na poligonu HZSP Metro Praha v Hostivaři.

  kultura  30.duben, Čarodějnice "U vrby"Tradiční čarodějnice se konaly poslední dubnový den ve starých Stodůlkách. I letos akci pořádal Sbor dobrovolných hasičů u své klubovny "U vrby" ve spulupráci s Úřadem MČ Praha 13. A tak se na obvyklé místo postupně slétlo několik desítek malých čarodějnic, ale i jedna dospělá, pro které byly připraveny hry a opékání špekáčků. I když bylo při hledání té nejpovedenější z čeho vybírat, nebylo jednoduché vybrat ty nejstrašněnjší. Za soumraku pak byla na hranici upálena čarodějnice.

zabezpečení30.4., StodůlkyTradiční pálení čarodějnic přilákalo do Centrálního parku Prahy 13 několik stovek návštěvníků.
fotografie ke stáhnutí (*.zip)zde

KVĚTEN
2.květen, TřeboniceLetos SDH Třebonice změnily schéma soutěže, a tak za náš sbor se zúčastnili v Memoriálu M. Bubníka jen naši mladíci Gregorovič, Hrůza, Jan Koutek, Tomáš Koutek, Tomáš Michl a Vavřička, posílení o jednoho člena z fofrteamu na pozici strojník - Roman Michl. Po dvou pokusech skončili na sedmém místě. Memorálu Vl. Nového jsme se nezúčastnili.
Celkové výsledky k nahlédnutí (*.pdf)zde.
fotografie ke stáhnutí (*.zip)část 1 zde    část 2zde.

3.květen, Žižkov Jednotka asistovala v 25. kole Gambrinus ligy při utkání fotbalistů Viktorie Žižkov proti SK Dynamo České Budějovice.

6.květenvýborová schůze

8.květen, ZŠ Křimická, Pha 10OP JPO MČ - O pohár Měcholup
V jednotlivcích skončil nejlépe Hrůza, družstvo skončilo na čtvrtém místě.
Celkové výsledky k nahlédnutí (*.pdf)zde.

SMS: HASICI PRAHA - vyjezd pozar skladu Krusovic - Jeremiasova u Shell. Vesely
požár11.květen,
20:36 - 20:42
Praha 13
Na místo vyjela jednotka ve složení: Roman Michl, Jabůrek st., Vojtěch Koutek, Jabůrek ml., Jan Koutek, Tomáš Koutek, Krejzlík a Vavřička.
K nahlášené události kromě jednotek HZS hl. města Prahy ze stanic 1, 2 a 7 dále vyjeli JSDH Řepy, Řeporyje a Zličín. Jednotky SDH nezasahovaly.
Provedeným průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jedná pouze o požár propanbutanové láhve na vysokozdvižném vozíku. Požár se podařilo zlikvidovat pomocí 2 C proudy a proudem tlakové vody v dýchací technice. Byla provedena demontáž PB tlakové lahve z vysokozdvižného vozíku, vynesení a ochlazení. Za použití přetlakové ventilace provedly odvětrání zplodin hoření.

13.květenTrenírovkaK dalšímu tréninku se sešla družstva mužů a žen. V sobotu se účastníme soutěže v Řepích.

16.květen, ŘepyOP JPO MČ - Memoriál F.Zvoníčka
Z důvodu nepříznivého počasí byla soutěž v požárním sportu provedena pouze na jedno kolo.
Výsledky našich družstev - družstvo A v mladší kategorii třetí, B na šestém místě. Družstvo ve starší kategorii čtvrté. Muži - čtvrté místo, ženy šesté. Fofr team v kategorii nad 35 let první místo.
Celkové výsledky k nahlédnutí (*.pdf)zde.
fotografieMemoriál Fr.Zvoníčka - více ve fotogalerii

18.květen, Žižkov Jednotka asistovala v 28. kole Gambrinus ligy při utkání fotbalistů Viktorie Žižkov proti SK Slavia Praha.


22.květen, Jílové u PrahyRoman Michl a Jabůrek st. se zúčastnili ukázky pro velitele SDH. Přítomní si prohlédli kontejner pro nouzové přežití a vlek pro dekontyminaci osob.
Co vlastně KNP je a jaké jsou jeho možnosti využití? KNP pro 25 - 50 osob je kontejner skříňového provedení, který je členěn na 3 části: prostor pro hygienická zařízení a zásobníky vody, prostor pro ohřev stravy a nápojů, prostor pro uskladnění materiálu a zařízení. Vybavení kontejneru musí zajistit ochranu pro 25 - 50 osob před nepříznivými povětrnostními podmínkami při nepřetržitém provozu po dobu 24 hodin za těchto podmínek:
  • poskytnutí horkých nápojů pro 25 - 50 osob,
  • poskytnutí studené nebo ohřáté stravy pro 25 - 50 osob,
  • prostor pro současnou konzumaci stravy pro 25 - 50 osob (stoly a lavic),
  • zajištění předlékařské vyšetření pro 1 osobu,
  • hygienické zázemí - toaleta (chemický WC),
  • sprchový kout s průtokovým ohřívačem vody,
  • vytopení nafukovacího stanu pro 25 - 50 osob při venkovní teplotě -5°C na teplotu nejméně + 15°C do 1 hodiny od uvedení tepelného zdroje do činnosti.
Kontejner má vlastní zdroj a rozvod elektrické energie s možností připojení i na vnější zdroje. KNM má zásobu 500 l pitné vody a 500 l užitkové vody ve 2 zásobnících a má i možnost připojení na vnější vodní zdroj. Kuchyňka kontejneru je vybavena lednicí 200 l, mikrovlnou troubou, elektrickým dvouvařičem, rychlovarnou konvicí, sadou kuchyňského nerezového nádobí a jídelního nádobí na jedno použití. Kuchyň bude doplněna porcovaným čajem, cukrem, citrónovou šťávou, suchary, konzervami a balenou pitnou vodou. V KNP budou také uloženy vakuově balené dětské pleny, dámské vložky, kojenecké láhve s dudlíky, jednorázové ručníky, papírové kapesníky, dávkovače s mýdlem, zdravotní desinfekce. KNP bude vybaven z vlastních zdrojů HZS materiálem humanitární pomoci, např. přikrývkami apod.
Nafukovací stan červeno-oranžové barvy o rozměrech 10 x 6 x 3 metry lze pomocí vzduchového kompresoru postavit do 4 minut. Stan je vybaven vytápěcím dieslovým agregátem a také osvětlovací soupravou. Osvětlen a ozvučen je také celý prostor rozvinutí kontejneru.

SMS: HZS PRAHA: vzhledem k hlasenym silnym bourkam s privalovymi desti, krupobitim a narazovym vetrem vas zadame, abyste drzeli zvysenou pohotovost ve zbrojnicich, stavy a techniku s kontaktem na velitele hlaste na linku 150 - OD Bocek
26.květenV 16:07 přijal velitel jednotky zprávu o vyhlášené pohotovosti. Celou dobu pohotovosti drželi členové: Roman Michl, Jabůrek st., Jabůrek ml., Krejzlík, Tomáš Michl a Vavřička. Pohotovost byla odvolána v šest hodin ráno 27. května.
SMS: HZS PRAHA: Podekovani vsem sborum v pohotovosti za obetavy pristup, ktery ocenuje nejen HZS Praha, ale i GR HZS CR, ktere celou situaci v Praze monitorovalo.

  kultura  30.květen, Dětský den v KošíříchZákladní škola Weberova v Košířích pořádala dětský den pro školáky a náš sbor přítomným dětem předvedl svou techniku.

30.květen, Žižkov Jednotka asistovala v posledním 30. kole Gambrinus ligy při utkání fotbalistů Viktorie Žižkov proti FC Viktoria Plzeň.

  kultura  31.květen, Dětský den "U vrby" I letos jsme pro děti, které přišly s rodiči za námi k vrbě, připravili plno soutěží a odměn. S dětmi jsme strávili nedělní odpoledne, děti si užily spousty zábavy, oslavili jsme dětí svátek. Za sportovní výkony si děti odnesly domů spoustu dárků a snědlo se hodně buřtů. Takže milé děti příští rok nashledanou.

ČERVEN
3.červenvýborová schůze

9.červentechnická prohlídka - MAN CAS 20

10.červenKrejzlík, Tomáš Michl a Vavřička dokončili opravu a rekonstrukci požárního přívěsu pro PS 12.

13.červen, Městské /krajské/ kolo v PS Krajského kola v požárním sportu, tentokrát na Strahově se zúčastnili: Gregorovič, Hrůza, Jan a Tomáš Koutkové, Krejzlík, Kukačka, Tomáš Michl a Vavřička. V jednotlivcích skončil nejlépe Hrůza, družstvo skončilo na sedmém místě.
Družstvo mužů nad 35 let porazilo pány z Lipenců a ve své kategorii obhájilo Pražský pohár.
Celkové výsledky k nahlédnutí (*.pdf)zde.
fotografieměstské kolo - více ve fotogalerii

zabezpečení19.červen, Centrální park Na retenční nádrži v Centrálním parku se konal třetí ročník soutěže Ekoslunovrat 2009, která je zaměřena na propagaci tříděného odpadu.

kultura19.-21.6.,
Častoboř
I letos vyrazil do kempu na Slapech oddíl mladých hasičů spolu s dospělými užít si letního víkendu. Tentokrát pojatý jako zimní hry v létě. S vánočním stromečkem a zimní výbavou pro zimní hry.

 

"Vánoce v létě"
  Ano, čtete dobře! Tak jako každým rokem, i tentokrát, vyrazili mladí hasiči spolu s dospěláky užít si třetí červnový víkend plný zábavy a her do kempu Častoboř v krásném prostředí v blízkosti Slapské přehrady.
  Programem letošního setkání byly vánoce a s tím spojené netradiční zimní sportovní hry, které nesly název "Hasilimpiáda".
  Už při odjezdu z Prahy, kdy oděv zúčastněných připomínal předvánoční sraz "Santa Klausů", vybavených lyžařskou výstrojí a autobus s vánoční výzdobou v oknech a nápisem "Lyžařský zájezd Alpy", dal všem přítomným jasně najevo, že o zmíněném červnovém víkendu se nikdo nudit nebude a bude jistě veselo.
  Po příjezdu do kempu se děti rozdělily do třech soutěžních skupin, přičemž názvy týmů, které si děti sami zvolily, nesly pojmenování "Vločková vánice", "Zlatí kapři" a "Sněhuláci".
  Sobotní dopoledne začalo ryze sportovně, kdy disciplíny jako: běh na čtyřnohých lyžích, slalom se sáňkami, suchá lávka, minové pole a prolézačka Mission Impossible, děti zvládly na jedničku.
  Odpoledne bylo zaměřené spíše na duchovní stránku, kdy při společném vyprávění o historii vánoc, vánočních a adventních svátcích, tradicích a zvycích u nás i ve světě, se děti i někteří dospělí, dozvěděli velmi mnoho nového. Děti se rovněž naučily několik způsobů jak úhledně a prakticky zabalit vánoční dárek.
  A jaké by to byly vánoce bez ozdobeného stromečku, hromady dárečků pod ním, bez vůně cukroví a vánočního kapra s bramborovým salátem? Děti si vlastnoručně vyrobily vánoční ozdoby, zabalily dárky, připravily sladké pochoutky ve formě nepečeného cukroví a dokonce si musely ulovit svého kapra.
  Na lyžích přijela i vzácná a nečekaná návštěva, sám velký vládce hor - Krakonoš, který se právě vrátil z Polska a přinesl dětem i dospělým úžasné dárky v podobě sladkostí, štangle salámu, slaniny, ale i psího počasí a modré mlhy. Večer jsme si společně u ohně za doprovodu kytary zazpívali vánoční písně a koledy.
  Neděle se odehrávala v podobném duchu jako začátek víkendu, přičemž se dětem po kostýmové přípravě podařilo velmi zdárně ztvárnit scénky z Betléma. Při odpoledním slavnostním vyhlašování vítězů a předávání cen si děti pochutnaly na nealkoholické bowli a sladkých cenách a začala "after párty", kde některé děti a dospělí za pomoci převleků imitovali známé osobnosti.
  Pomalu se vánoční víkend chýlil ke konci, udělali jsme společné foto a vyrazili zcela spokojení a unavení zpátky k domovu do všední reality. Nezbývá než těšit se za rok na společné setkání, jehož téma si zatím necháme pro sebe jako překvapení.

Lenka Čiperová
fotografievánoce v létě - více ve fotogalerii

26.červen, vozovna Střešovice Jednotka asistovala na koncertu Dana Nekonečného.

27.červenPřátelské posezení v klubovně.Sobotní podvečer jsme se sešli v naší klubovně k ukončení soutěžního roku. O dobré jídlo a pití se postarali naši oslavenci Tomáš Hlušička a Vojta Koutek kteří se rozhodli oslavit své narozeniny s partou kamarádů.

padlý strom30.červen,
20:45 - 21:25
Butovická 228/9, P-13
Na místo zásahu vyjela jednotka ve složení: Roman Michl, Jabůrek st., Jabůrek ml., Jan, Tomáš a Vojtěch Koutkové.
Podvečerní bouřka a zásah blesku zapříčinil výjezd jednotky k padlému stromu. Po příjezdu na místo zásahu, členové jednotky pomocí motorové pily padlý strom rozřezali, odstranili z komunikace a vrátili se na základnu.
Výstrahy, důležité informace


Co dělat ...?

Zde najdete veškeré informace, co dělat v jakékoliv krizové situaci.Systém integrované výstražné služby

Výstražná služba HMÚ a Odboru HMZ VGHMÚř (meteorologická služba armády ČR) pro území ČR v oblasti meteorologie a hydrologie.Povodí Vltavy, státní podnik.

Aktuální informace pro média a veřejnost o hydrologické situaci.Dopravní informační systém DOK

DOK je informační systém, jehož hlavním úkolem je podpora vybraných činností v oblasti krizových situací v dopravě.Dopravní zpravodajství

Sjízdnost silnic a další info o dopravní situaci na pozemních komunikacích.