Sekce

Kontakty, odkazy

Kontakt na starostu SDH Stodůlky

Vojtěch Koutek
vkoutek@centrum.cz 604 791 592


Kontakt na na velitele jednotky

michlroman@volny.cz 732 604 146


Adresa sboru

Od listopadu 2010 se nachází naše základna na adrese Tlumačovská 2747/28, Praha 13
-
Loc: 50°2'23.783"N, 14°20'2.967"E


Pár vět o stránkách

Historie těchto stránek se začala psát 27. června 2000, odpoledne. V jednoduché a zcela nenáročné grafice, 28. listopadu byly umístněny na internet, na 1 MB prostoru. Náhled vůbec první web stránky(odkazy na stránce jsou původní, tudíž nikam nevedou). Pak začaly částečné úpravy, byly přidávány jednotlivé sekce a také průběžně doplňovány, stránky fungují jako HTM, na stránkách probíhá nějaká i sebe menší úprava minimálně každý den. Jednou ročně byl navýšen prostor o 5 MB. 19. června 2007 byly stránky přesunuty na 250 MB hostingu, 23. května 2008 byla vložena návstěvní kniha, ankety 28. ledna 2009. Web už jede na čtvrté grafické úpravě druhé předlohy, ke dni (14.2.09) je obsazeno už 112 MB. 6. ledna 2010 byly stránky s novým názvem a novou grafikou přesunuty na nový Webhosting.
Důvod vzniku těchto stránek - stránky byly vytvořeny především pro veřejnost, aby byla dobře, rychle a přehledně informována o činnosti svých hasičů. Zároveň bychom se chtěli podělit o naše úspěchy a ukázat možným členům, že být hasičem může být velice zajímavé.
Obsah stránek - je tvořen především činností členů sboru. Bez té by nebylo o čem informovat. Dále se informace týkají historie sboru, členech sboru, mladých hasičích, přehledu techniky, soutěžích, všeobecných informacích pro obyvatele a základech první pomoci. Informace jsou doplňovány průbežně. Autoři fotografií jsou nejčastěji naši členové sboru, kteří se akcí zúčastňují.


Copyright - Vyhrazení autorských práv

Tímto, se poskytuje povolení k využívání, kopírování a šíření dokumentu a souvisejících fotografií z těchto www stránek, při dodržení těchto podmínek:
1. Dokumenty a související fotogalerie a fotografie z těchto www stránek budou využity pouze k informačním nekomerčním účelům.
2. Žádné dokumenty ani fotografie z těchto www stránek nebudou jakýmkoliv způsobem upravovány ani měněny.
3. Žádné fotografie a fotogalerie z těchto www stránek nebudou využívány, kopírovány a ani šířeny odděleně od souvisejícího textu.
4. Výše uvedené označení autorských práv bude na každé kopii dokumentu, pokud se jedná o cizí internetové stránky, bude použit odkaz na danou stránku odkud jsou informace čerpány.
Ve všech výše uvedených případech kontaktujte webmastera.


Žádné nezákonné či zakázané používání

Podmínkou používání portálu SDH Stodůlky (dále jen SDH) je, že se zavazujete, že nezneužijete portál SDH za žádným účelem, který je nezákonný nebo zakázaný těmito podmínkami a upozorněními. Nesmíte použít portál SDH žádným způsobem, který by poškodil, zablokoval, přetížil nebo oslabil portál SDH nebo by obtěžoval jiné. Nesmíte získávat nebo se o získání pokoušet žádný materiál či informace žádným způsobem, který k tomu nebyl úmyslně poskytnut.


Používání komunikačních služeb

Portál SDH může obsahovat služby nástěnky, povídání si, diskuzní skupiny, osobní webové stránky, kalendáře i jiné komunikační prostředky, které Vám umožní komunikovat s širokou veřejností nebo ve skupině (kolektivně nazvané "komunikační služby"). Zavazujete se používat komunikační služby jen pro posílání a přijímání vzkazů a materiálu, který je správný a má vztah k určité komunikační službě. Zavazujete se, že používáním komunikačních služeb budete příkladem ostatním a nebudete:
* Pomlouvat, nadávat, obtěžovat, plést se, vyhrožovat či jinak porušovat zákonná práva (jako je právo soukromí a veřejnosti) jiných.
* Uveřejňovat, posílat, natahovat na server, roznášet či rozšiřovat nevhodný, rouhavý, hanlivý, nemravný, sprostý nebo nezákonný materiál, téma, název nebo informaci.
* Natahovat na server soubory obsahující software nebo jiný materiál chráněný zákony o intelektuálním vlastnictví (nebo zákony o soukromí a veřejnosti), pokud tato práva nevlastníte či neřídíte nebo jste neobdržel/a všechna potřebná svolení.
* Natahovat na server soubory obsahující viry, poškozené soubory nebo jiný podobný software či programy, které mohou poškodit činnost počítačů.
* Propagovat, nabízet, prodávat nebo kupovat jakékoli zboží nebo služby za jakýmloli účelem, pokud to výslovně komunikační služby nedovolují.
* Provádět nebo přeposílat průzkumy, obsah, pyramidové hry či řetězové dopisy.
* Stahovat jakékoli soubory poslané jiným uživatelem komunikační služby, o kterých víte a nebo byste alespoň měli vědět, že nemohou být zákonně šířeny takovým způsobem.
* Falšovat či mazat jakékoli autorské přisuzování, zákonná nebo jiná správná upozornění či vlastnická označení a popisky původu nebo zdroje softwaru či jiných materiálů obsažených v souboru, který je na serveru natažený.
* Omezovat nebo bránit jiným uživatelům používat a těšit se z komunikačních služeb.
* Porušovat jakékoli prováděcí řády nebo jiné směrnice, které mohou být používány pro určité komunikační služby.
* Získávat nebo jinak sbírat informace o druhých, včetně emailových adres, bez souhlasu.
* Porušovat jakékoli použitelné zákony či nařízení.


Webmaster


602 10 28 97

          hasici Stodulky
Pachatel stránek Vladimír Kos
Copyright © 2000-2012