Vítejte na stránkách SDH Stodůlky.  
Praha 13 se nachází na jihozápadě hlavního města Prahy, SDH spadá do okrsku číslo 7
a výjezdová jednotka je zařazena do kategorie JPO 3.
M l a d í   h a s i č i
Mládež
Datum aktualizace: 05. 10. 2012

UPOZORNĚNÍ!! HRA PLAMEN probíhá od září do června - vždy v sobotu, takže je nutná účast děti v tyto dny. Pokud je rodiče nechtějí na tyto dny pouštět, je zbytečné, aby chodily trénovat. Poté je narušen celý trénink kolektivu – děti reprezentují obec, ne jako jednotlivci, ale hlavně jako kolektiv!!! Těm ostatním je líto, že se nemůžou zúčastnit a hlavně jdou domů. (To, že poté zbytečně několik rodin má narušený program, není třeba zdůrazňovat.) Děkujeme.

Souběžně s hlavní činností SDH Stodůlky působí v rámci sboru i kolektiv Mladých hasičů. Skupina hasičské mládeže, snad i budoucí členové zásahové jednotky, působí pod hlavičkou sboru teprve od listopadu roku 2001, kdy se podařilo po náboru v několika základních školách dát dohromady partu zapálených "Soptíků".

Vedoucí
V současné době vede hasičskou mládež ze Stodůlek Eva Michlová, Jan Koutek a Tomáš Vavřička.
Činnost kolektivu řídí referentka mládeže Eva Michlová, která je zároveň vedoucím družstva starších žáků.
S družstvem mladších žáků pracuje vedoucí Jan Koutek.

Náplň činnosti
Co vše patří do činnosti hasičské mládeže?
Její náplní je teoretická i praktická příprava, přizpůsobená samozřejmě věku a schopnostem. Ve sboru působí tyto věkové kategorie: družstvo mladších ve věku 6 až 11 let, družstvo starších ve věku od 11 do 15 let a kategorie dorostenců od 15 do 18 let.
Vyškolení vedoucí je učí pracovat s hadicemi, znát hasicí přístroje, učí je základy zdravovědy, topografie, dovednosti využitelné při pobytu v přírodě, vázat různé uzly, které jsou pro hasiče velmi důležité.
Učí je tedy věci jak specializované pro hasiče, tak použitelné i v běžném životě. Děti tak získávají určitou manuální zručnost.
Samozřejmě, že nejsme živi jen prací a učením, vždy si uděláme dostatek času k tomu, abychom si zahráli fotbal, nebo jiné míčové či různé hry.
V létě veškerá naše činnost probíhá v přírodě, v případě špatného počasí v klubovně, v zimě se musíme před nepřízní počasí uchýlit do pronajaté tělocvičny, ale tu a tam si vyjdeme na procházku, abychom si užili sněhové nadílky.

O tom, jak jsme se přes rok připravovali, nám může mnoho říci soutěž hasičské mládeže – hra Plamen. Ta se koná každý rok ve dvou okresních kolech, jarním a podzimním. Na jaře se soutěží v požárním útoku a podobných, na hasičskou činnost specializovaných disciplínách, naopak na podzim má soutěž charakter orientačního běhu, kdy je na trase rozmístěno několik stanovišť a družstvo zde plní úkoly jako je střelba ze vzduchovky, vázání uzlů, zdravověda, základy topografie, překonávání překážek a podobně.

Mladí hasiči ze Stodůlek se každý rok zúčastňují všech soutěží v okrese. Za poslední roky se můžeme pochlubit několika úspěchy.

V celoročním průběhu činností mladých hasičů je zařazena pestrá aktivita:
- účast na pohárových soutěžích v okrese
- účast ve výtvarné a literární soutěži "Požární ochrana očima dětí"
- ukázky požárního útoku na oslavách a výročích
- získávání odznaků odborností
- míčové hry, pingpong, šipky
- výstavy, výlety, ZOO
- střelba ze vzduchovek
- plavání
- návštěvy kina
- táboráky a letní pobyt u vody.

Schůzky

Chceš být mladým hasičem?

Nábor nových členů do oddílu mladých hasičů probíhá po celý rok. Přihlásit se mohou chlapci i dívky ve věku od 6 do 15 let. Podmínkou členství je souhlas rodičů, chuť naučit se něco nového a sportovní duch.
Schůzky nebo trénink mladých hasičů: v jarních měsících od 16:30 - 18:00 hodin, konají se v hasičské zbrojnici, od listopadu do března od 18:00 - 19:00 hodin cvičíme v tělocvičně místní školy. Schůzky se konají každé pondělí a čtvrtek.
Stačí přijít mezi nás. (Čas a místo je vždy upřesněno.)
Kontakt na vedoucí mládeže:
Eva Michlová,
tel. 737 105 458.