Vítejte na stránkách SDH Stodůlky.  
Praha 13 se nachází na jihozápadě hlavního města Prahy, SDH spadá do okrsku číslo 7
a výjezdová jednotka je zařazena do kategorie JPO 3.
M l a d í   h a s i č i

SEKCE

Mládež
Souběžně s hlavní činností SDH Stodůlky působí v rámci sboru i kolektiv Mladých hasičů. Skupina hasičské mládeže, snad i budoucí členové zásahové jednotky, působí pod hlavičkou sboru teprve od listopadu roku 2001, kdy se podařilo po náboru v několika základních školách dát dohromady partu zapálených "Soptíků".

Činnost hasičské mládeže ze Stodůlek řídí referentka mládeže Eva Michlová. Vedoucí družstev jsou dále Daniela Hrůzová, Leontýna Podroužková, Thomas Ploch, Radek Kolář, Michala Johanidesová a Martin Škoda.

Co vše patří do činnosti hasičské mládeže?
Její náplní je teoretická i praktická příprava, přizpůsobená samozřejmě věku a schopnostem. Ve sboru působí tyto věkové kategorie: družstvo mladších ve věku 6 až 11 let má schůzky ve čtvrtek, družstvo starších ve věku od 11 do 15 let a kategorie dorostenců od 15 do 18 let se schází v pondělí. Sraz je vždy u hasičárny, Tlumačovská 2747, Praha 13 v 16:30 hodin.
Členský příspěvek na celý rok činí 700,- Kč.
Sledovat nás můžete také na Facebook - Hasiči Praha 13 - Stodůlky.
Vyškolení vedoucí je učí pracovat s hadicemi, znát hasicí přístroje, učí je základy zdravovědy, topografie, dovednosti využitelné při pobytu v přírodě, vázat různé uzly, které jsou pro hasiče velmi důležité.
Učí je tedy věci jak specializované pro hasiče, tak použitelné i v běžném životě. Děti tak získávají určitou manuální zručnost.
Samozřejmě, že nejsme živi jen prací a učením, vždy si uděláme dostatek času k tomu, abychom si zahráli fotbal, nebo jiné míčové či různé hry.
V létě veškerá naše činnost probíhá venku, v případě špatného počasí v hasičské zbrojnici, v zimě se musíme před nepřízní počasí uchýlit do pronajaté tělocvičny, ale tu a tam si vyjdeme na procházku, abychom si užili sněhové nadílky.

O tom, jak jsme se přes rok připravovali, nám může mnoho říci soutěž hasičské mládeže – hra Plamen. Ta se koná každý rok ve dvou okresních kolech, jarním a podzimním. Na jaře se soutěží v požárním útoku a podobných, na hasičskou činnost specializovaných disciplínách, naopak na podzim má soutěž charakter orientačního běhu, kdy je na trase rozmístěno několik stanovišť a družstvo zde plní úkoly jako je střelba ze vzduchovky, vázání uzlů, zdravověda, základy topografie, překonávání překážek a podobně.

UPOZORNĚNÍ!!
HRA PLAMEN probíhá od září do června - vždy v sobotu, takže je nutná účast děti v tyto dny. Mladí hasiči soutěží ve hře Plamen bez rozlišení pohlaví v kategoriích (rozhoduje věk v roce ukončení ročníku hry Plamen):
• mladší: do 11 let,
• starší: od 11 do 15 let.
Pokud je rodiče nechtějí na tyto dny pouštět, je zbytečné, aby chodily trénovat. Poté je narušen celý trénink kolektivu – děti reprezentují obec, ne jako jednotlivci, ale hlavně jako kolektiv!!! Těm ostatním je líto, že se nemůžou zúčastnit a hlavně jdou domů. (To, že poté zbytečně několik rodin má narušený program, není třeba zdůrazňovat.) Děkujeme.

Mladí hasiči ze Stodůlek se každý rok zúčastňují všech soutěží v okrese. Za poslední roky se můžeme pochlubit několika úspěchy.

V celoročním průběhu činností mladých hasičů je zařazena pestrá aktivita:
- účast na pohárových soutěžích v okrese
- účast ve výtvarné a literární soutěži "Požární ochrana očima dětí"
- ukázky požárního útoku na oslavách a výročích
- získávání odznaků odborností
- míčové hry, pingpong, šipky
- výstavy, výlety, ZOO
- střelba ze vzduchovek
- plavání
- návštěvy kina
- táboráky a letní pobyt u vody.


Chceš být mladým hasičem?

Nábor nových členů do oddílu mladých hasičů probíhá po celý rok. Přihlásit se mohou chlapci i dívky ve věku od 6 do 15 let. Podmínkou členství je souhlas rodičů, chuť naučit se něco nového a sportovní duch.
Schůzky nebo trénink mladých hasičů: v jarních měsících od 16:30 - 18:00 hodin, konají se v hasičské zbrojnici,
od listopadu do března od 18:00 - 19:00 hodin cvičíme v tělocvičně místní školy. Schůzky se konají každé pondělí a čtvrtek.
Stačí přijít mezi nás. (Čas a místo je vždy upřesněno.)
Kontakt na vedoucí mládeže:
Eva Michlová,
tel. 737 105 458.