Členové

Složení výboru

K 3.12.2014 bylo u sboru celkem 111 činných a přispívajících členů, z toho 43 mužů, 22 žen a 39 mladých hasičů (mladší, starší děti) a 7 dorostenců/enek. Při požárech a dalších událostech se setkáváte s pro veřejnost nejviditelnější součástí sboru - zásahovou jednotkou, kterou v současné době tvoří 17 členů sboru. Tito jsou jmenováni z řad členů sboru Úřadem městské části Praha 13, jsou odborně vyškoleni a zdravotně způsobilí pro vykonávání všech činností při zásazích.