Vítejte na stránkách SDH Stodůlky.  
Praha 13 se nachází na jihozápadě hlavního města Prahy, SDH spadá do okrsku číslo 7
a výjezdová jednotka je zařazena do kategorie JPO 3.
Prevence

SEKCE

Prevence a ochrana obyvatelstva

Prevence:

Prevence a výchovná činnost
Metodická příručka pro činnost referentů prevence a výchovné činnosti ... ...celá zpráva
Datum aktualizace: 29. 09. 2012
Zamykání vchodových dveří bytových domů ano či ne?
Zamykání vchodových dveří z hlediska požární bezpečnosti ...celá zpráva
Datum aktualizace: 29. 12. 2014
Co dělat při obdržení podezřelé poštovní zásilky? (dopis, balíček)
Co má občan udělat, aby odvrátil ohrožení svého zdraví i zdraví spoluobčanů? ... ...celá zpráva
Datum aktualizace: 29. 09. 2012
Co dělat při silném větru?
Hasičský záchranný sbor proto vypracoval následující preventivní doporučení pro občany. ... ...celá zpráva
Datum aktualizace: 29. 09. 2012
Beaufortova stupnice síly větru
Stupnice pro odhad síly (rychlosti) větru bez užití přístrojů, tj. podle účinku větru na různé objekty. Udává se ve stupních Beauforta. Rychlosti větru se týkají standardní výšky 10 m nad zemí ve volném ... ...celá zpráva
Datum aktualizace: 29. 09. 2012
Desatero bezpečného prožití léta aneb na co bychom si měli dát pozor
Léto je již v plném proudu, školní prázdniny se kvapem blíží a my se těšíme na zaslouženou dovolenou. I během tohoto odpočinkového období bychom si však měli dát pozor na několik rizik a dodržovat základní ... ...celá zpráva
Datum aktualizace: 29. 09. 2012
Jak bezpečně zacházet se zařízeními a spotřebiči na propan-butan
V ČR dochází ke vzniku několika výbuchů a požárů, na kterých se podílela nedbalost a nesprávná manipulace se zařízeními a spotřebiči na propan-butan, zejména tlakovými nádobami. ... ...celá zpráva
Datum aktualizace: 29. 09. 2012
Jak manipulovat se zábavnou pyrotechnikou?
Před použitím zábavní pyrotechniky je důležité znát i nebezpečí, kterou skrývá a každý z nás musí zachovávat nezbytnou opatrnost při jejím používání a nehazardovat se zdravím a životem svým a svého okolí. ... ...celá zpráva
Datum aktualizace: 29. 09. 2012
Pozor na špatný stav a nesprávné užívání komínových těles
Série tragických úmrtí nás nutí neustále veřejnost varovat a upozorňovat na základní chyby při uskladňování paliv, spalování v jejich spotřebičích a na chyby v průběhu samotného topení. ... ...celá zpráva
Datum aktualizace: 29. 09. 2012
Zásady skladování tuhých paliv
Mezi základní povinnosti fyzických osob patří povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání ... ...celá zpráva
Datum aktualizace: 29. 09. 2012
Pořiďte si do auta hasící přístroj
Cena hasícího přístroje se pohybuje v řádu stokorun, což se s ohledem na cenu automobilu určitě vyplatí. Lze s ním efektivně zlikvidovat požár v počáteční fázi a tím zabránit i těžkému poškození auta. Jakmile totiž automobil zachvátí ... ...celá zpráva
Datum aktualizace: 29. 09. 2012
Proč vznikají požáry vozidel
Nejčastější příčinou vzniku požáru u vozidel bývá technická závada na elektroinstalaci vozidla, netěsnost palivové soustavy, a to i u vozidel na alternativní pohon LPG, a v neposlední řadě je to nedbalost provozovatelů ... ...celá zpráva
Datum aktualizace: 29. 09. 2012
Pozor na sníh na silnicích
Dle varování meteorologů se stává, že se na území naší republiky můžeme potýkat se silným větrem, který bude doprovázen sněžením a hrozí vzniky sněhových jazyků. ... ...celá zpráva
Datum aktualizace: 29. 09. 2012
Meteorologické pojmy
Na této stránce jsou vysvětleny některé jevy nebo výrazy používané v meteorologii. ... ...celá zpráva
Datum aktualizace: 29. 09. 2012
Požární bezpečnost při akcích s větším počtem osob
Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob ... ...celá zpráva
Datum aktualizace: 29. 09. 2012
Riziko vzniku požáru od úderu blesku
V letním období se vyskytují typické bouřky doprovázené nejen hromy, ale také blesky. V jednom průměrném roce se vyskytuje 25 až 40 bouřkových dní a blesky každoročně zapříčiní vznik požárů, které zasáhnou lidská ... ...celá zpráva
Datum aktualizace: 29. 09. 2012
Vypalování porostů a ostatní pálení...
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších novel a předpisů (dále jen "zákon o požární ochraně"), pamatuje i na vypalování porostů. ... ...celá zpráva
Datum aktualizace: 29. 09. 2012
Pálení čarodějnic
Na přelomu dubna a května každý rok na mnoha místech celé země stejně vzplanou  menší či větší ohně a vypuknou lidové veselice známé jako „pálení čarodějnic.“
 Hasiči pak každoročně vyjíždějí ke ... ...celá zpráva
Datum aktualizace: 29. 09. 2012

 

Ochrana obyvatelstva:

Důležitá telefonní čísla. Jaké číslo mají hasiči?
Je dobré zvážit, zda něco takového potřebuji, ale z druhého pohledu se nesmím, v případě vážné události, bát tuto tísňovou linku použít. ... ...celá zpráva
Datum aktualizace: 29. 09. 2012
Hasičská abeceda
Popis pojmů v hasičské terminologii ... ...celá zpráva
Datum aktualizace: 29. 09. 2012
Hořlavé látky, parametry požáru
Hořlavé látky jsou rozdělené do tzv. tříd požáru a na každou třídu je vhodné jiné hasivo. ... ...celá zpráva
Datum aktualizace: 29. 09. 2012
Hasící přístroje, hasiva
Hasící přístroje můžeme rozdělit do několika skupin. ... ...celá zpráva
Datum aktualizace: 29. 09. 2012
Jak se evakuovat? Jakým tónem houká siréna?
Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase, televizi, z tisku nebo hlášením místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového vozu, megafonu, a od spoluobčanů, se snažte dodržovat ... ...celá zpráva
Datum aktualizace: 29. 09. 2012
Kdy budou houkat?
Každou první středu v měsíci ve 12:00 hodin probíhá radiově řízené zkoušení funkčnosti akustických sirén v Praze a ve všech krajích České republiky. Tuto zkoušku vykonává Hasičský záchranný sbor v zájmu varování ... ...celá zpráva
Datum aktualizace: 29. 09. 2012
Ochrana před povodněmi...
Ochrana před povodněmi vychází z dokumentu Strategie ochrany před povodněmi na území ČR, který byl schválen vládním usnesením č. 382 ze dne 19. dubna 2000. Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány ... ...celá zpráva
Datum aktualizace: 29. 09. 2012
Zásady používání vysoušečů
Přirozené vysoušení, tj. vysoušení, při kterém je využito přirozené proudění vzduchu otevřenými okenními nebo dveřními otvory. Je třeba mít však na mysli, že v době po záplavách obsahuje i vnější vzduch velké ... ...celá zpráva
Datum aktualizace: 29. 09. 2012
Požáry v domácnostech
Mezi prioritní objekty z pohledu požární ochrany bezesporu patří objekty sloužící k bydlení (rodinné domy či byty). Každoročně v nich při požárech přijde o život několik desítek lidí a několik dalších stovek občanů utrpí ... ...celá zpráva
Datum aktualizace: 29. 09. 2012
Elektronické požární systémy
Dnes, kdy je v každé domácnosti spotřební elektronika, majitelé často zapomínájí na elektronické požární systémy. ... ...celá zpráva
Datum aktualizace: 29. 09. 2012