Sekce
Prevence

Elektronické požární systémy

 

Dnes, kdy je v každé domácnosti spotřební elektronika, majitelé často zapomínájí na elektronické požární systémy.

Prakticky každá novostavba je vybavena elektronickým zabezpečovacím systémem (dále jen EZS). Chrání hodnoty a pracně vybudovaný majetek před zloději a jinými živly, ale na požární systémy majitelé nemovitostí zapomínají, i když i ty do jisté míry mohou zachránit hodnoty daleko vyšší a cennější, např. lidské životy.

Detektory pro EPS jsou ve dvou základních druzích:

    - První skupinou jsou detektory připojitelné do EZS nebo EPS

    - Druhou skupinou jsou detektory tzv. autonomní. To jsou detektory, které mají svou napájecí baterii s životností zhruba 1 rok a vestavěnou sirénkou.

Dále je možno tyto detektory dělit na kouřové, optické a tepelné.

Existují sice rozsáhlé systémy EPS, ale o těch se zminíme jen okrajově. Jedná se o velké systémy, většinou napojené na HZS a autonomní hasicí systémy, např. spriklery a rozprašovače s elektromagnetickými ventily. Ovládání je možné i z tlačítkových hlásičů rozmístěných v objektu. Na centrální jednotce se posléze vyhodnocují situace nebezpečné z hlediska požární bezpečnosti a ovládají se sirény a hasicí zařízení a odesílá se zpráva na centrálu HZS.

V domácnostech a malých provozovnách se používají většinou detektory kouřové. Reagují na kouř vzniklý doutnáním a hořením různých látek. Jsou to vysoce citlivá zařízení reagující již na koncentraci, při které ještě nebezpečí není tak velké. Cenové relace techto detektorů nejsou vysoké, vzhledem k hodnotě, kterou má chránit. Instalaci autonomního detektoru zvládne i zručný domácí kutil, ale je třeba s odborníkem konzultovat umístění detektoru tak, aby správně plnil svou funkci. Pak už jen jednou za čas, doporučuje se jednou za 14 dnů, zkontrolovat funkci detektoru testovacím tlačítlem. Vybitou baterii detektor sám oznámí.
Detektory s napájením a připojením do EZS by měl instalovat a zprovozňovat odborník z firmy, která EZS instalovala a provádí pravidelné revize. Toto zařízení lze přidat i do ústředen jiných výrobců než je firmy Jablotron.

Lze instalovat i detektory s bezdrátovým přenosem, což je výhodné zejména u novostaveb, které jsou již obývané. Zapojí se pouze detektor s bezdrátovým přenosem a k ústředně se připojí přijímač. Životnost baterií v tomto detektoru je přibližně 1 rok. Test činnosti u těchto detektorů se může provádět tlačítkem na detektoru nebo u některých typů jakýmkoliv dálkovým ovladačem pracujícím na principu infračervených paprsků.

Další možností jsou detektory úniku výbušných plynů. Reagují již při koncentraci, která je ještě bezpečná k odvrácení výbuchu.
Napájení těchto detektorů je buď 220-230 V, nebo 12 V.
Reagují jak na těžké plyny, tak i na lehké plyny.