Sekce
Prevence

Co dělat při obdržení podezřelé poštovní zásilky (dopis, balíček?)

 

  - s podezřelou zásilkou netřepejte ani nevyprazdňujte její obsah

  - uložte obálku nebo balíček do igelitového pytle nebo jiného vhodného kontejneru

  - opusťte místnost, umyjte se vodou a mýdlem

  - událost ohlaste na Hasiče 150 nebo Policii 158 nebo linku tísňového volání 112

  - Hasičský záchranný sbor ČR či Policie ČR od vás zásilku převezme a odveze jí k ověření jejího obsahu do chemické laboratoře

  Než zavoláte na tísňovou linku, seriózně zvažte skutečnosti, které mohou vést k názoru, že se jedná o podezřelou zásilku. Takovými mohou být například neočekávaná zásilkaod neznámého odesilatele s podezřelým rukopisem či výhružným textem na zásilce, zapáchající zásilka nebo zásilka, při jejímž otevření zjistíme,

že obsahuje prášek nebo jakýkoli jiný podezřelý předmět.