Sekce
Prevence

Proč vznikají požáry vozidel

 

Nejčastější příčinou vzniku požáru u vozidel bývá technická závada na elektroinstalaci vozidla, netěsnost palivové soustavy, a to i u vozidel na alternativní pohon LPG, a v neposlední řadě je to nedbalost provozovatelů vozidel, ať při vlastní jízdě, údržbě nebo opravách vozidla. K dalším příčinám můžeme zařadit požáry způsobené dopravními nehodami, ale také v poslední době dosti často úmyslným zapálením.

Mezi nejtypičtější příčiny vzniku požáru u motorových vozidel patří netěsnost palivové soustavy. K požárům v tomto případě dochází především při jízdě. Vypadnutí nátrubku nebo benzinové hadičky je již téměř notoricky známé u vozidel řady Š 100, 110, 120 a Favorit. Toto se může přihodit i u ostatních vozidel, pokud bude zanedbána jejich údržba. Dalším problémem bývají staré a zpuchřelé benzinové hadičky.

Již poměrně dlouhou dobu jsou do vozidel montovány alternativní pohony na LPG u těchto vozidel po letech používání může dojít k únikům LPG do motorového prostoru, tady je mnoho iniciačních zdrojů vzniku požáru. Samozřejmě s postupem času se mění i naše vozidla a jejich vybavení. Dnešní vozy jsou mnohem bezpečnější, ale i u nich může dojít k závadě. Mnoho prvků v nových vozech je ovládáno elektronicky a právě poškozená elektroinstalace je další možnou příčinou vzniku požáru.

K požáru od elektrické instalace vozidla může dojít jak při jízdě, tak i u odstaveného vozidla. Základním problémem je poškození izolace elektrických vodičů a následně jejich kontakt s kovovými částmi vozidla. K tomuto dochází zejména v místech, kde elektrické vodiče prostupují jednotlivými částmi vozidla (z motorového prostoru od akumulátoru do kabiny vozidla). K poškození dochází, když vypadne nebo zpuchří pryžová krytka průchodky nebo když nejsou vodiče řádně upevněny a při jízdě se jejich izolace odírá. Požár může způsobit i špatně upevněný akumulátor nebo jeho závada. Rovněž dobíjení akumulátoru v garážích může být příčinou vzniku požáru.

V zimním období, kdy rána jsou chladná a aby nám motor nenastydl přikryjeme ho večer dekou. Ale ráno na deku zapomeneme a po kilometru nám je pěkně horko, protože deka je již v plamenech. Někdo se zase snaží ušetřit na nemrznoucí směsi do chladiče a při větších mrazech nám voda zamrzá, my jsme však odborníci a poradíme si. Na pomoc si vezmeme noviny, které pod vozidlem zapálíme a říkáme si „snad ten led povolí“. Někteří si naopak vezmou benzinovou letlampu nebo plynový hořák. Všichni však zapomínají, že ve vozidle máme hořlavé kapaliny a lehce hořlavé látky. Ke vzniku požáru je v tomto případě velmi blízko. Mnoho požárů vzniká i při údržbě a opravách vozidel. V řadě případů to nekončí jen u vozidel, ale vyhořet mohou i garáže a dílny. Pokud potřebujeme na vozidle svářet nebo jen brousit, musíme si k tomu vozidlo nejprve připravit. To znamená odstranit hořlavé kapaliny a hořlavé materiály z dosahu plamene, sálavého tepla nebo okují odletujících od broušení. Při opravách bychom si měli uvědomit, že některé, zpočátku dobré úpravy a vylepšení našeho vozu, mohou rovněž vést k požáru.

Mezi zajímavé, ale méně časté příčiny požáru, můžeme zařadit například nedbalost řidiče či osádky vozidla při kouření. Odhozený nedopalek cigarety, který zapadne mezi sedadla, je skvělým iniciátorem. V letních měsících není dobré nechávat na palubní desce plynový zapalovač, teplota ve vozidle se vyšplhá k 60°C a jak se plyn v zapalovači rozpíná, dojde k jeho roztržení a v mnoha případech i ke vznícení.

Jak požárům vozidel předcházet?

Praxe ukazuje, že nejlepším způsobem a prevencí, jak minimalizovat škody do příjezdu hasičů, je vozit v autě malý ruční hasicí přístroj nebo hasicí sprej. Tato nevelká investice dokáže v prvních minutách po zjištění požáru zabránit jeho dalšímu šíření a investice do ochrany se tak mnohonásobně vrátí v ochraně dalšího majetku.
Hasiči radí řidičům, aby v případě zjištění požáru, ať už vycházejícího kouře nebo i plamenů, zachovali chladnou hlavu. Od vozidla neutíkali, co nejdříve zavolali na pomoc hasiče a do jejich příjezdu se snažili požár hasit. K hašení se dá použít nejen hasicí přístroj, ale i oděv, deka z auta, nápoje v pet lahvích, písek nebo hlína u cesty, v zimě sníh. Na pomoc si můžete zastavit další kolemjedoucí řidiče např. autobusů nebo kamionů, kteří mají hasicí přístroje povinně ve výbavě.
Hasiči se snaží také o vyvracení fám a lží, které se kolem hořících aut vytváří v hlavách řidičů a řidiček ze smyšlených scén akčních filmů. Jednou z nejkřiklavějších fám je, že hořící vozidlo okamžitě vybuchuje. Nejen, že to není pravda, ale žádný výrobce takové auto ani nemůže vyrobit. Naopak. Vyráběná vozidla jsou proti požáru značně odolná, tedy pokud se týká konkrétně palivové nádrže.
Drtivá většina požárů má z počátku velmi pomalý průběh, což dává řidičům čas a šanci požár zvládnout a uhasit.
Největší část požárů způsobují nejrůznější technické závady např. na palivovém vedení, na elektroinstalaci, na nevhodných a neodborných zásazích do úprav aut, ale setkáváme se také s případy úmyslně založených požáru.

Požárům můžeme předcházet zejména řádnou a včasnou údržbou vozidla. Mnoho věcí jsme schopni zvládnout sami. Určitě jsme schopni průběžně zkontrolovat těsnost palivové soustavy - podíváme se, jestli jsou hadičky řádně připevněné a zda nejsou prasklé či zpuchřelé. Vyplatí se investovat pár korun do jejich výměny. Ani u alternativního pohonu na LPG nesmíme zapomínat na kontrolu těsnosti, ale také bychom měli nechat provést pravidelnou kontrolu zařízení odbornou firmou (naštěstí nás k tomuto donutí alespoň pravidelná technická kontrola vozidla).

Pokud se týká elektroinstalace vozidla i zde můžeme udělat kontrolu vodičů, zda nejsou poškozeny, zaměřit bychom se měli i na průchody vodičů kovovými konstrukcemi vozidla. Pozor na chybějící nebo zpuchřelé krytky průchodů, ostré hrany mohou velice rychle poškodit izolaci a ke zkratu a následnému požáru je jen krůček. Akumulátor vždy ve vozidle řádně upevníme. To platí i o jeho řádném připojení k elektrickému rozvodu vozidla. Dobíjení akumulátoru provádíme raději mimo vozidlo. Neměli bychom šetřit na správných náplních do vozidla - na zimní období raději dáme do chladiče nemrznoucí směs. Opravy a větší údržbu raději přenecháme na odbornících v autoservisech. Zásahy do vozidla, kterými si ho chceme vylepšit, řádně zkonzultujeme s odborníky nebo jim i tuto práci přenecháme.
Pokud budeme ve vozidle kouřit, vzpomeneme si, že nedopalek dokáže zapálit potah nebo čalounění, ale pokud ho vyhodíme z okénka, může nám zapálit trávu nebo obilí okolo silnice. Proto nedopalek raději uložíme do popelníku ve vozidle. Pokud používáme plynový zapalovač nebudeme ho ponechávat na palubní desce.

Co dělat, když i přes naši opatrnost k požáru dojde?

Zde lze doporučit, abyste své vozidlo vybavili hasicím přístrojem nebo alespoň hasicím sprejem, protože hasit požár v jeho zárodku je nejlepší, nejsnadnější, nejrychlejší a především nevznikne mnoho škod. Při hašení malého požáru můžeme improvizovat, poslouží nám i PET láhev s vodou, někdy k udušení malého požáru postačí deka. V zimě si můžeme vypomoci třeba i sněhem. U vznikajícího požáru od elektroinstalace někdy pomůže i jednoduché odpojení akumulátoru. Nejsme-li schopni požár sami uhasit, okamžitě zavoláme hasiče. Po jejich příjezdu je dobré je upozornit, že se jedná o vozidlo s alternativním pohonem na LPG, že ve vozidle je propan-butanová láhev nebo, že se vozidle nachází větší množství hořlavých kapalin.