Sekce

Hasičská encyklopedie >>>
písmeno L až T
písmeno U až Ž

Moudrosti

Hasičská encyklopedie

Klikněte na počáteční písmeno hledaného termínu:

[ A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K ]A
Alarm - PoplachB
Béčko, hadice B - Požární hadice o průměru 75 mm, s půlspojkou velikosti B. Tyto hadice se dříve vyráběly konopné, dnes už se používají pogumované (s duší), nebo gumové.
Hadice B se používají na přívodní (od zdroje ke stroji),dopravní (od stroje ke stroji, rozdělovači, přiměšovači), nebo útočné vedení přímo k proudnici.
Blembák, kakáč - Ochranná přilba
Bojáky - Výraz pro ochranný, permanentně nehořlavý oblek. Oblek se zkládá z kabátu a kalhot.
Zásahové obleky jsou dvou až čtyřvrstvé. Zajištují tepelnou ochranu, nepropustnost vody do obleku, mechanickou a částečně chemickou odolnost a tepelný komfort.C
CAS; caska; cisterna - Cisternová automobilová stříkačka. Jde o automobil s vlastní nádrží a čerpadlem. Většinou je vybaven ženijním nářadím, rozbrusem, pilou, lehkou vyprošťovací technikou a vším potřebným k zásahu. Jezdí ke každému zásahu.
Céčko, hadice C - Požární hadice o průměru 52 mm, s půlspojkou velikosti C. Tyto hadice se dříve vyráběly konopné, dnes už se používají pogumované (s duší), nebo gumové.
Hadice C se používají převážně na útočné vedení přímo k proudnici.
Co dělat, když zazní siréna Uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodně.
1) Okamžitě se ukryjte
Úkryt hledejte v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.
2) Zavřete dveře a okna
Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.
3) Zapněte rádio nebo televizi
Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami.

CPS, centrála - Centrální požární stanice. Výraz pro hlavní krajskou stanici. V Praze se jedná o HS č.1 - Sokolská.
Chá-té-eska, CHTS - Chemicko-technické služba. Má za úkol likvidovat chemické a ropné havárie, jakožto i jejich příčinny a důsledky.D
Dé-áčko, DA - Dopravní automobil, většinou slouží k převozu mužstva na místo zásahu.
Déčko, hadice D - Požární hadice o průměru 17.5 mm, s půlspojkou velikosti D. Tyto hadice se dříve vyráběly konopné, dnes už se používají pogumované (s duší), nebo gumové. Hadice D se používají převážně na vysokotlaké, útočné vedení přímo k proudnici.
Dejchák, déchačák, dýchací přístroj - Výraz pro izolační dýchací přistroj. Dýchací přístoje se dělí na přístroje s otevřeným a uzavřeným okruhem. Při otevřeném okruhu se plyn vdechovaný z tlakové nádoby vydechuje ven do ovzduší, při uzavřeném okruhu se vydechovaný vzduch filtruje a obohacuje kyslíkem. Tyto přístroje mají delší výdrž náplně než přístroje s otevřeným okruhem.
Džberovka, džberová stříkačka - Ruční džberová stříkačka. Jednoduchý hasicí prostředek na principu ruční pumpy. Džberová stříkačka má nejčastěji objem 10 l.E
Ejektor - Ejektor (stojatý nebo ležatý) nebo též vývěva patří mezi proudová čerpadla. Je to v podstatě odsávací tryskové čerpací zařízení, které je poháněno proudem vody, plynu nebo páry. Statická energie hnacího prostředí se mění v trysce na dynamickou a v difuzorech opět na tlakovou energii. Odsávaná látka se přivádí do prostoru těsně za tryskou. Podle typu pracovního média se rozlišují paroproudové, vodoproudové a kombinované ejektory. Dalším typem ejektoru je rotační vodokružná vývěva.
Evakuační zavazadlo - Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu na delší dobu. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. kufr, batoh nebo cestovní taška. Zavazadlo je nutné značit jménem a adresou.
Doporučený obsah evakuačního zavazadla:
* základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a pitná voda - vše na dva až tři dny
* předměty denní potřeby, jídelní miska a příbor
* léky, které užíváte, toaletní a hygienické potřeby
* osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
* náhradní oděv, obuv, pláštěnka, spací pytel nebo přikrývka
* přenosné rádio s rezervními bateriemi, mobil, přenosná svítilna, zápalky, nůžF
Fagula - Velké plameny
Fajer - Požár
Fajerhák - Trhací hák
Fajerman, fireman - Hasič
Flaška - Nesprávný název pro tlakovou láhev k dýchací technice.G
Galeta, Gallet - Výraz pro ochrannou přilbu typu Gallet. Ochranné přilby (skořepinová část) musí splňovat stanovené podmínky pro ochrannu před úrazem elektrickým proudem, mechanickým, tepelným a chemickým poškozením. Většina moderních přileb má ochranný štít, který složí k ochraně očí, nebo celého obličeje. Štíty jsou buď čiré nebo pokovené. Musí splňovat podobné požadavky jako skořepiny.H
Hadice B - viz Béčko, hadice B
Hadice C - viz Céčko, hadice C
Hadice D - viz Déčko, hadice D
Haixy, Haix - Název ochranné obuvi značky Haix. Ochranná obuv musí zajišťovat mechanickou odolnost, tepelný komfort, částečně chemickou odolnost, musejí být nejiskřivé a alespoň částečně protiskluzové. Většina ochranných bot má membránu, která zajišťuje vzdušnost obuvi, ale nepropouští vodu dovnitř.
Hasičák, hasicí přístroj - Ruční hasicí přístroj. Hasicí přístroje mají různou náplň hasiva: prášek, voda, CO2, pěna, halony a halotrony. Každé hasivo je na jiný druh hořlaviny. Určuje se tak podle kultury hašení, účinnosti a možnosti úrazu (elektřina, vdechnutí při rozvíření).
Haska - Zkrácený výraz pro hasičárnu, požární stanici.
Hydrant - Zdroj vody z potrubí. Může být nástěnný, podzemní, nebo nadzemní. Hydrant lze použít jako zdroj vody pro samostatný zásah. K použití podzemního hydrantu se používá hydrantový nástavec s dvěmi půlspojkani 75 mm (B) a hydrantový klíč k otevření a regulaci průtoku.
Hydrantmajstr - Hasič č. 4