Sekce
Moudrosti

Hasičská encyklopedie

Klikněte na počáteční písmeno hledaného termínu:

[ U | V | W | X | Y | Z | Ž ]U
Útvar, útvaráci - Výraz pro profesionální hasiče z povolání, patřící k hasičskému útvaru příslušného města.V
Valaška - Hasičská sekerka
Vé-er-vé-en, VRVN - Variabilní ruční vyprošťovací nástroj. Nástroj určený k ochýbání a stříhání plechů, prorážení, sekání a páčení.
Volací znaky JSDH Praha -

-      PAB 700 JSDH ZLIČÍN      PAC 700 JSDH V.CHUCHLE
PAA 710 JSDH D. MĚCHOLUPY      PAB 710 JSDH LYSOLAJE      PAC 710 JSDH RADOTÍN
PAA 720 JSDH KOLOVRATY      PAB 720 JSDH LETŇANY      PAC 720 JSDH KOLODĚJE
PAA 730 JSDH SATALICE      PAB 730 JSDH H. MĚCHOLUPY      PAC 730 JSDH CHODOV
PAA 740 JSDH ÚJEZD NAD LESY      PAB 740 JSDH ZBRASLAV      PAC 740 JSDH BENICE
PAA 750 JSDH SUCHDOL      PAB 750 JSDH LIPENCE      PAC 750 JSDH BŘEZINĚVES
PAA 760 JSDH ŘEPY      PAB 760 JSDH KUNRATICE
PAA 770 JSDH ŘEPORYJE      PAB 770 JSDH STODŮLKY
PAA 780 JSDH PÍSNICE      PAB 780 JSDH KBELY
PAA 790 JSDH CHOLUPICE      PAB 790 JSDH TŘEBONICE

Volací znaky HZS Praha -

PAA 100 OPERAČNÍ STŘEDISKO      PAB 100 HS 10 SATALICE      PAA 500 ředitel HZS
PAA 110 HS 1 CENTRÁLA      PAB 110 HS HRAD      PAA 550 velitel HZS
PAA 120 HS 2 PETŘINY            PAA 510 velitel směn A,B,C
PAA 130 HS 3 HOLEŠOVICE            
PAA 140 HS 4 CHODOV            PAP 120 PROTIPLYN
PAA 150 HS 5 STRAŠNICE            PAS 112 garážmistr směn A,B,C
PAA 160 HS 6 KRČ            PAS 130 strojní oddělení
PAA 170 HS 7 SMÍCHOV            PAS 131 servis stroj.oddělení
PAA 180 HS 8 RADOTÍN            
PAA 190 HS 9 ČLUN            PAZ 100 vyšetřovací skupina

Vosička - viz Trambus
Výstražné signály -
"Všeobecná výstraha"
Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může být vyhlašován třikrát za sebou v asi tříminutových intervalech. Po jeho zaznění bude vždy následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republikové, regionální a místní působnosti). V té bude obyvatelstvo vyrozuměno o jakou hrozící nebo vzniklou mimořádnou událost se jedná. Důvodem zavedení jednoho varovného signálu je fakt, že jejich současný počet a rozdílný význam pro chování obyvatelstva v míru a za válečného stavu byly pro vnímání obyvatelstva nepřijatelné.

"Požární poplach"
Pokud jde o dosud vyhlašovaný signál "Požární poplach" ten zůstává v planosti, slouží však jen ke svolání jednotek požární ochrany a není varovným signálem pro obyvatelstvo. Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty a nebo, jde-li o elektronickou sirénu, napodobením hlasu trubky troubící tón "HÓ-ŘÍ", "HÓ-ŘÍ" také po dobu jedné minuty.

"Zkušební tón"
Pro zkoušku sirén se používá tzv. "Zkušební tón". Jedná se o nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin. Jedná-li se o elektronickou sirénu nebo místní rozhlas zapojený do systému varování bude vysílána verbální informace: "Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén.

"Zvuk sirény"
Zvuk sirény, vyjadřující varovný signál "všeobecná výstraha", znamená vždycky nějaké nebezpečí. Její zvuk upozorňuje, že může dojít nebo již došlo k mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí. Bude nutné se ukrýt nebo opustit ohrožený prostor a dodržovat opatření stanovená obcemi, zaměstnavateli a správními úřady.
Sirény jsou spolehlivým prostředkem varování obyvatel před nebezpečím a mohou být použity podle potřeby lokálně, na ohrožených územích a bude-li to vyžadovat situace i na území celého státu. Akustické zkoušky sirén jsou oznamovány předem v hromadných informačních prostředcích.