Sekce
Zdravověda

Výjezdové vozidlo a vybavení k poskytnutí PRVNÍ POMOCI

 

JPO disponuje minimálně jedním prvovýjezdovým vozidlem, které by mělo mít ve výbavě lékárničku o určité velikosti (dle hmotnostní třídy, viz. Technické podmínky pro zásahový požární automobil - příloha č. 1 k vyhlášce č. 35/2007 Sb.). Rozsah minimálního vybavení samotné lékárničky musí být sestaven podle přílohy č. 14 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ( viz. příloha ). Ostatní vybavení lze jen doporučit.

Použití jednotlivých druhů autolékárniček:

  a) vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících velikost III

  b) vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností do 80 cestujících včetně velikost II

  c) ostatní motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly velikost I

Mezi prostředky které lze doporučit patří:

Nosítka, páteřní desky, Scoop rámy, vakuové sady a matrace, krční fixační límce, dlahy, deky, popáleninové sady, pomůcky pro zajištění dýchacích cest, vyprošťovací vesty, fixátory hlavy.

Lékárnička

Nabízí se otázka, zda zvolit kufr nebo batoh. Kufr je přehlednější a jako ochranná schránka drahého vybavení daleko víc vydrží. Mezi hlavní nevýhody mohou patřit transportní možnosti. Batoh je velmi praktický, obzvláště je-li nutné transportovat osobu na větší vzdálenost a počet nesoucích je malý. Nepraktická je hlavně očista. Lékárnička by měla být umístěna nějak rozumně, nejlépe mimo technické prostředky, které obsahují pohonné hmoty. Výpary těchto látek působí na zdravotnický materiál, potažmo i kyslík v něm případně umístěný, velmi agresivně. Většina zdravotnického materiálu podléhá tzv. expiraci (doba maximálního použití). Je důležité toto si hlídat, prošlý materiál je nutné vyměnit a starý se dá používat pro potřeby výcviku - nutno označit!

Transportní materiál
Z prostředků dnes používaných to převážně jsou:
transportní plachty, páteřní desky, vojenská skládací nosítka, jiné skládací nosítka, vakuové matrace a Scoop rámy. Volba závisí na zařazení jednotky a popřípadě jaké jsou zkušenosti z předchozích zásahů.

 

 

Využití prostředků u JPO:

  Vakuová matrace
  - představují zlatou střední cestu při volbě vhodného transportního prostředku. Svými vlastnostmi vytvoří kolem pacienta vaničku, která je vytvarovaná dle transportovaného pacienta, zajistí nejen hlavu s límcem, ale i bez límce při správném vytvarování, taktéž u končetinových dlah. Suchými zipy opatřená matrace neposkytuje dostatečnou ochranu před vyklouznutím při transportu na různých výškových rozdílech, proto je nutné zabezpečit zraněného jinak. Svými vlastnostmi poskytuje pohodlnou ochranu a oporu nejen páteře, ale i pánve, končetin a hlavy.

  Páteřní deska (na obr. páteřní deska a fixační kostky)
  - je díky schopnostem plavat na vodě vhodná tam, kde JPO zasahují u událostí spojených s prací na vodě, taktéž u dopravních nehod vyžadujících vyprošťování zraněných osob a šetrné zacházení s páteří postiženého, kdy zraněný bývá z vozidla pokládán ihned na páteřní desku a posléze i s deskou na nosítka ZZS. Páteřní deska bývá často doplněná o tzv. hlavové opěrky. Nevýhodou je díky rozměrům desky transport pacienta na delší vzdálenost a díky šířce desky, větší riziko překlopení. Pro širší zajištění pacienta, např. se zlomeninami je potřeba dalších pomůcek, jako jsou dlahy, krční fixační límec a není-li hlavová opěrka k dispozici i dalších rukou na přidržení hlavy. Při transportech v místech s různým převýšením je důležité pacienta řádně přivázat, dochází ke sklouznutí těla z desky.

  Scoop rám
  - pomůcka používaná u záchranných služeb pro přenos pacienta na jiný transportní prostředek na kratší vzdálenost, při transportu na delší vzdálenosti poněkud horší vlastnosti.

 

 

 

Krční fixační límce a dlahy
Krčních fixačních límců je celá řada. Je důležité znát jeho správné použití, resp. sestavení a mít k dispozici různé velikosti (nejlépe jeden dětský a 2 univerzální). Počet se odvíjí podle charakteru událostí, k nimž JPO nejčastěji vyjíždí. Plastový je praktičtější než vakuový.
Poraněné končetiny lze znehybnit pomocí vakuových dlah, speciálních dlah ze slitin kovů, Kramerovými dlahami nebo jinak improvizovaně. Sada vakuových dlah obsahuje dlahu na horní končetinu, dolní končetinu, krční límec a vakuovou pumpu. U požárních automobilů s více jak čtyřmi sedadly odpovídá lékárnička velikostí III a měla by být doplněna o sadu Kramerových dlah.

Deky
Pro zajištění tepelného komfortu postiženého jsou nejvhodnější deky, dále jako podklad při polohování a v nouzi jako transportní prostředek. V neposlední řadě poslouží k uhašení hořící osoby, zde je nutné dát pozor na materiál deky.

Popáleninové sady
Nejčastěji jsou používány sady WATER JEL, které jsou různých velikostí. Pro snadné použití je na každém balíčku zobrazeno místo použití vzhledem k velikosti daného krytí. Ošetření popálenin bychom měli zvážit podle rozsahu a hloubky. Všeobecně bychom měli chladit jen místa, která jsou nejvíce bolestivá a v oblasti okolo dýchacích cest. První pomoc dále spočívá ve sterilním krytí a popř. i znehybnění. Sady WATER JEL bychom měli používat max. do 20% popálené plochy u dospělých osob o rozsahu popálení hloubky 1. a 2A. stupně. Hlubší popáleniny 2B. a 3. stupně by se neměly chladit těmito sadami vůbec, protože pro zničení nervového zakončení léčivá složka nemá co chladit a může způsobit i nedokrvování postižených oblastí. Výhodou těchto sad je jejich chladivý efekt a výrazné snížení bolestivosti.

Pomůcky pro zajištění dýchacích cest a ventilaci pacienta
Pro ventilaci pacienta je nejvýhodnější pomůckou tzv. ruční křísící vak, mnohdy označovaný jako AMBU vak. V kombinaci s připojení na O2 láhev dokážeme např. resuscitovat 100% kyslíkem. Je nutné zvolit správnou polomasku, používat bakteriální filtry. Pro aplikaci vaku je třeba nácviku. Další pomůckou jsou vzduchovody. Jejich použití potřebuje zkušenosti a vyškolení pro jejich aplikaci.
Další pomůckou pro zajištění dýchacích cest je použití SATURNu OXY, který je mezi hasiči nejrozšířenější, ale jeho použití s sebou nese spousty rizik a nevýhod.

 

 


Vyprošťovací vesty
Tento prostředek je většinou u zdravotnických záchranných služeb, jeho cenová dostupnost a četnost použití v praxi jej zařadila do prostředků nepříliš vyhledávaných u hasičů. Jedná se o vestu, do které se pomocí popruhů upevní postižený s podezřením na poranění páteře ještě v havarovaném vozidle a následně je možné postiženého vyprostit s minimalizací nežádoucích pohybů.Fixátory hlavy - hlavové opěrky
Fixátory, fixační kostky nebo i hlavové opěrky - pod těmito názvy lze najít prostředek, kterým jsme schopni v kombinaci s páteřní deskou zajistit krční páteř postiženého proti pohybu při transportu nebo samotném vyproštění. Vhodný pro práci na vodě.

Shrnutí
Za minimální standard ve vybavení jednotek SDH lze v současné době považovat výše uvedený výčet technických prostředků v různých kombinacích jako například zdravotnický batoh s O2 a křísícím vakem + vakuová matrace + krční límec + deka. Obecně lze uplatnit pravidlo, že čím víc věcí budeme mít k dispozici, jsou-li uživatelé schopni tyto prostředky správně použít, tím kvalitněji bude poskytnuta základní první pomoc a bude tak minimalizováno další postižení a to je jen správně.