Technické vybavení

Václav Ignác Stratílek
továrna požárních stříkaček Vysoké Mýto
založeno roku 1899

Požární přívěs
Tovární číslo: 1430729
Typ: T SAL
Rok výroby: 1946


Vybráno z PAMĚTNÍ KNIHY SDH TŘEBONICE, založené 1. července 1935
v TŘEBONICÍCH - župa Podbělohorská.

6.září 1945 na členské schůzi sboru bylo dojednáno, informovat se u fy. Stratílek na výkonnost, sílu a cenu agregátu. Dostali za úkol velitel Čížek Josef a náměstek Matějů Alois.

V roce 1946, leden a únor, byla vyhlášena finanční sbírka na nákup agregátu mezi členstvem s občanstvem, která vcelku vynesla 19.860,- Kč i s finančním částkou od Hospodářského družstva v Dušníkách 500,- Kč a závodního rady Merešice 1000,- Kč. V červnu bylo rozhodnuto, aby do kursu pro obsluhu agregátu byli odesláni Čížek Josef a Cvekl Antonín.

8.února 1948 bylo uvolněno 10.000,- Kčs z vázaného vkladu na zaplacení agregátu. (Zde poznáváme, že na schůzi nebylo vždy vše protokolováno a na výroční schůzi byl přečten pouze souhrn celoroční práce jednotlivců a nebo celku.)
Proto není doloženo, kdy byl agregát zakoupen a uveden do provozu.

Agregát pracoval do roku 1978, kdy byl nahrazen moderním strojem PPS-12 od útvaru Hl. m. Prahy.


Agregát PS-8 není originál, je vyroben v roce 1954 a je z majetku SDH Stodůlky.

Stříkačku tvoří dvouválcový, dvoudobý zážehový motor SM 31 a odstředivé dvoustupňové vysokotlaké čerpadlo H 800 o jmenovitém výkonu 800 l/min.
Vývěva je plynová na nespálené plyny.
Výkon motoru je 31 koní a jako palivo se používá benzin s olejem.

Hasičský přívěs t.č. 1430729 byl získán od SDH Třebonice.
Po 10 měsíční celkové rekonstrukci byl představen
na oslavách 110 let založení SDH Třebonice 17. září 2006.


Přívěs byl parkován celá léta pod širým nebem. Počasí a zub času se podepsali jak na plechových součástech, tak i na dřevěných dílech.

Rám přívěsu je svařený s ocelových trubek a korba je na rám částečně přivařena a z velké části přišroubována.
Podlaha pod PS-8 je celodřevěná s hoblovaných fošen, na kterých jsou přišroubovány držáky (kluzníky) na agregát.
Boky skříně PS-8 jsou z 8 mm sololitu, který je povrchově upraven lakem. Vrchní část přívěsu a přední skříně jsou plechové, zadní část je kryta plachtou na očkách.
Blatníky jsou nýtované ze 4 kusů a jsou výškově stavitelné.
Pneumatiky fy. Kudrnáč mají rozměr 5,25 - 16.

Uvnitř s PS-8 jsou na bocích umístněny klíč na hydrant a páčidlo.
Venku jsou zavěšeny bourací sekera, konopné lano, páčidlo a s obou stran v regálech 6 ks savic, upevněných koženými řemínky.
V přední části přívěsu je umístněno vybavení (proudnice, rozdělovač, klíče na savice, ejektor atd.)
Ve střední části jsou hadice "B" a "C".
Ve spodním vysouvacím regále je vybavení na opravy (montážní klíče, aznice, šroubováky, kladivo, kleště atd.


Popis rekonstrukce přívěsu:

Přívěs byl kompletně rozebrán.
Kovové součásti byly očištěny a obroušeny, poté natřeny a nastříkány základovou barvou a stříkacím tmelem. Po důkladném zaschnutí a obroušení byl nanesen červený lak.
Nejvíce práce a hodně nervů stála výdřeva přívěsu. Veškeré součásti museli být vyrobeny znovu podle zničených nebo silně poškozených dílů, některé se museli doplnit. Byla použita stavební překližka a doplňky s bukového dřeva. Například horní regál je sestaven s 22 součástí. Sololitové boční desky museli být před namontováním impregnovány, aby se nezkroutily.
Originální pneumatiky byly očištěny a napuštěny gumovým lakem. Finálová vrstva se nanesla po důkladném zaschnutí. Nakonec se zvýraznila čísla a nápisy bílou barvou.
Kožené řemínky a plachta jsou nově vyrobeny.

Celý přívěs se podařilo po úmorné dřině několika zapálených členů sboru, nejvíce Koutek Vojtěch, Koutek Tomáš, Parkos, Roubíček a Vavřička, uvést do provozního stavu a předvést na oslavách 110 let založení SDH v Třebonicích.

Všem, kteří se na renovaci podíleli, patří velký dík, nás ostatních.