Sekce
Technické vybavení

Vzduchopěnový hasící přístroj

Technický popis hlavní části :
- tlaková nadoba s hasivem
- vysokotlaká ocelová lahev o obsahu 40 l se stlačeným vzduchem
- redukční a pojistný ventil
- hadice délky 20 m s vodopěnovou proudnicí
- dvoukolovy podvozek
Na ocelové lahvi je redukční ventil nastavený na tlak 0,8 MPa, který je připojen k směšovací komoře s uzavíracím klapkovým ventilem.
Uvedení do činnosti:
přístroj opřeme patkou nadoby o zem a rozvyneme hadici. Otevřeme ventil tlakové lahve, po vytvoření provozního přetlaku otevřeme ventil napěnovací komory. Po použití vedení vždy propláchnout vodou.
Množství hasiva 190 + 10 litrů
Zařízení Typ - VP-200
od KODRETA OOP SENICA - MYJAVA
Výrobní číslo 654 10 - 81
Rok výroby 1981
Pracovní teplota od -3°C do +30 °C
Nejvyšší prac. přetlak 0,8 MPa
Dostřik 10 m
Doba činnosti 3 min
Množství vzrobeného hasiva 1600 l
Hmotnost přístroje 580 kg