Sekce

Technické vybavení

Cisternová automobil. stříkačka

TATRA T 815 CAS 30/9000/540 S3VH

CAS je konstruována v hmotnostní třídě S v kategorii podvozku 3, tj. celková váha do 25000 kg a uspořádání náprav 6x6.
Je zásahový požární automobil těžké hmotnostní třídy, schopný provozu na všech komunikacích a v terénu.
Požární příslušenství v provedení pro velkoobjemové hašení.
CAS 30 je určena k přepravě požárního družstva 1+3 v jedné řadě a hasebních prostředků k provedení požárního zásahu vodou nebo pěnou při použití nízkého nebo vysokého tlaku vody.
Vůz dokáže brodit klidnou vodou až do hloubky 1 200 mm.


Technická data:

Výrobce:
podvozek - TATRA T 815 - 731R32.412, 6x6.1
TATRA TRUCK a.s., Kopřivnice
nástavba - KOBIT-THZ s.r.o.
Slatiňany

Rok výroby: 2017
Délka vozu: 9 170 mm
Šířka vozu: 2 550 mm
Výška vozu: 2 830 mm
Celková hmotnost: 25 000 kg
Převodovka: 14 stupňů vpřed, 2 vzad
Světlost při celkové hmotnosti - 330 mm
Max. dovolená rychlost: 110 km/h

Objem nádrží:
Nádrž na hasivo tvoří nádrž na vodu objemu 9.000 litrů. Tato tvoří jeden celek a nádrž na pěnidlo objemu nejméně 540 1itrů, nádrže jsou vyrobeny z polyesteru vvztuženého skleněnými vlákny. Nádrž na pěnidlo je opatřena plnícím otvorem se záchytným prostorem o objemu nejméně 3 l pro zachycení nalévaného pěnidla.
Na pravé i levé homl hraně nástavby je umístěn LED stavoznak pro kontrolu množství vody a pěnidla v nádrži.

Čerpací zařízení:
THZ 3000 podle ČSN EN 1028-1 o jmenovitém průtoku min. 3.000 l.min-1 při jmenovitém tlaku min. 10 bar a sací výšce min. 3 m, umožňuje stříkání tlakovou vodou z vysokotlaké části požámího čerpadla se jmenovitým tlakem 4,0 MPa na čerpadle a s průtokem hasiva na konci hadice nejméně 150 l.mín-1. Čerpadlo je vybaveno automatickou vývěvou s možností ručního vypnutí.
Nízkotlak:
jmenovitý průtok: 3 000 l/min,
jmenovitý manometrický tlak: 1,0 MPa,
jmenovitá sací výška: 3 m.
Vysokotlak:
jmenovitý průtok: 250 l/min,
jmenovitý manometrický tlak(vysokotlak): 4,0 MPa,
Pěnotvomý přiměšovač umožňuje přimísení v rozsahu od 0 do 6 % plynule. Procento přimísení je nezávislé na okamžitém tlaku a průtoku na výstupu z čerpadla.

Průtokový naviják
Vysokotlaký průtokový hadicový naviják s hadicí Gumová, stálotvará, těžká DN 25 v délce min. 60 m. Volný konec hadice je opatřen pistolovou proudnlcí VT proudnlcí PROTEK s možností regulace průtoku a tvaru výstřikového kužele. Proudnice umožňuje použití pěnotvorného nástavce (pěnotvorný nástavec je součástí požární výbavy). Navíjení hadice se provádí pomocí elektromotoru, nouzově ručně. CAS je opatřena lafetovou proudnicí PROTEK style s výkonem nejméně 1.600 l.min-1 a délkou účinného dostřiku kompaktním proudem nejméně 50 m. Lafetová proudnice na účelové nástavbě je odnímatelná, k této proudnici je dodán podstavec na používání mimo vozidlo.

Vozidlo je vybaveno:
- asanačni lištou AL KOBlT-THZ se 3 plochoproudými tryskami ovládanou z kabiny osádky
- plovoucí čerpadlo s výkonem min. 1200 l, dále pak kanystr na 20 l PHM, kalové elektrické čerpadlo
- motorová pila Husqvama 372 XP-X TORQ
dýchací technikou - přístroj Drager PSS 3000
Výstražné a rozhlasové zařízeni. Na zadní stěně nástavby v místě horní hrany nástavby je umístěna výstražná světelná alej min. 8 prvková se světlem oranžové barvy technologie LED, se zapínáním umístěným v prostoru čerpadho zařízení, s kontrolkou zapnutí v zorném poli řidiče.

Osvětlovací stožár
typ - TVS 01
výsuv - vzduchový s odkalovačem
výška nad úrovní terénu - cca 5000 mm
stožár je osazen čtyřmi LED světly odolnými proti otřesům o odpovídající svítivosti 20 000 lumenů. je vybaven funkcí návratu do parkovací polohy. Zdrojem elektrické energie je pro něj elektrická soustava podvozku CAS s možností přepojení na externí 230V zdroj elektrické energie.

Naviják
na ocelovém nárazníku je lanový naviják RHINO 12 s elektropohonem o délce lana 35 metrů a tažnou silou 50 kN.

Prostory pro uložení požárního příslušenství po stranách účelové nástavby jsou uzavřeny roletkami z lehkého kovu s madly v celé šířce roletky a zadní prostor účelové nástavby je uzavřen dveřmi, které se otevírají nahoru. Úchytné a úložné prvky pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo materiálů obdobných užitných vlastností. Vnitřní osvětlení se automaticky rozsvítí po otevření úložné skříně.
Na pochozí střeše CAS nalezneme hliníkové schrány pro rozměrné příslušenství.
Pro dodržení základních hygienických podmínek pro hasiče je CAS vybavena platem, které tvoří nádoba na pitnou vodu o objemu 20 lítrů, dva zásobníky na tekuté mýdlo a desinfekci o objemu 500 ml, a zásobník na papírové ručníky. Součástí hygienického plata je také vývod tlakového vzduchu se spirálovou hadicí a ruční pistolí na případné očištění výstroje.