Sekce
Technické vybavení

svolávací zařízení PELIG v1.5ZH

Popis zařízení: PELIG využívá přenosu SMS zpráv pomocí mobilních telefonů přes GSM sítě mobilních operátorů. PELIG je složen ze tří částí. Hlavní částí je elektronický modul, který ovládá mobilní telefon Siemens ME45. Další částí je napájecí zdroj a baterie záložního zdroje.
Verze PELIG Systems: Hromadný přenos SMS, pouze se SIM kartou O2 + záložní zdroj zabraňující výpadku napájení.
příchozí SMS z čísla OPIS PELIG pošle zprávu na číslo 999111 ve tvaru SND HASICI TEXT PŘÍCHOZÍ ZPRÁVY, současně sepne 1.relé na X minut a začne postupně prozvánět všechny účastníky uložené na SIM kartě kromě pozic OPIS
příchozí SMS z pozice (MASTER – volitelný počet) PELIG pošle zprávu na číslo 999111 ve tvaru SND TEXT PŘÍCHOZÍ ZPRÁVY, prvními znaky můžete nastavit odeslání libovolné skupině, nebude prozvánět účastníky.
při prozvonění z pozice MASTER PELIG pošle zprávu na číslo 999111 ve tvaru SND HASICI POZARNI POPLACH DOSTAV SE DO HASICARNY, dále sepne relé na X minut a začne prozvánět všechny účastníky kroměpozic OPIS.
při stisku tlačítka na PELIGU dojde k odeslání přednastavené SMS zprávy ve tvaru SND HASICI POZARNI POPLACH DOSTAV SE DO HASICARNY, dále k sepnutí relé na X minut a prozvánění všech účastníků kromě čísla OPIS
funkce ALARMU při sepnutí jednoho ze čtyř nezávislých vstupů dojde k vyhlášení poplachu odesláním přednastavené SMS zprávy (NARUSENI OBJEKTU HASICARNY) na MASTER pozice a k sepnutí 2. relé na Y vteřin. Přenos SMS zpráv o max. počtu znaků 160. Max. počet účastníků uložených na SIM kartě telefonu je 30.
funkce ohlášení výpadku napájení navíc funkce ohlášení výpadku napájení - při výpadku napájení (přechodu na napájení z baterie) dojde k odeslání přednastavené SMS zprávy (VYPADEK NAPAJENI) na MASTER pozice, při obnově napájení dojde k odeslání přednastavené SMS zprávy (NAPAJENI PORADKU) opět na MASTER pozice.

návod - formát pdf