Sekce
Technické vybavení

Kombinovaná proudnice C 52 Galaxie

Jde o ruční proudnici určenou k hašení vodou plným nebo sprchovým proudem, případně vodní clonou. V kombinaci s pěnotvorným nástavcem je proudnici možno použít k hašení těžkou pěnou.
Ovládací prstenec slouží k nastavení požadovaného průtoku v polohách 1 až 5, rozsahu od 150 l/min do 440 l/min při tlaku 0,5 MPa.
Otočná hlava umožňuje nastavení plného proudu nebo sprchového proudu v rozsahu od 20o do 122o, případně vodní clony.
Technická data:
DRUH PROUDU TLAK NA PROUDNICI PRŮTOK
poloha ovládacího prstence 1 - 5
DOSTŘIK PROUDU
poloha ovládacího prstence 1 - 5
zcela otevřená clona
0,5 (MPa)
150 - 440 (l/min)
3 - 6 (m)
sprchový proud
0,5 (MPa)
150 - 440 (l/min)
6 - 13 (m)
plný proud
0,5 (MPa)
150 - 440 (l/min)
23 - 28 (m)
Délka 295 mm
Hmotnost 2,4 kg