Sekce
Technické vybavení

Ostatní příslušenství:

Pomocné příslušenství:

Žebřík nastavovací ze slitin hliníku

Žebřík nastavovací je nejpoužívanějším žebříkem při zásahové činnosti. Maximální dostupná výška při úhlu postavení 75o od vodorovné roviny je 8 metrů. Opěrný žebřík z lehkých kovů vybavený nasouvacími úchyty a zajišťovacími otočnými čepy. Má vyměnitelné plastové patky na nohách. Sestává ze čtyř dílů, znichž každý díl má kónický tvar. Při řádném zajištění konců lz ežebřík použít jako štafle.
Technická data:
Délka žebříku
1 díl - 2,7 m
2 díly - 4,6 m
3 díly - 6,5 m
4 díly - 8,4 m
Šířka žebříku (mm)Hmotnost dílu (kg)Hmotnost žebříku (kg)
470
8
32