Sekce
Technické vybavení

Požární příslušenství:

Požární proudnice:

Jde o technický prostředek osazovaný na výtokovém konci hadice k usměrňování a tvorbě proudu proudícího hasiva.
Dělí se podle typu, velikosti spojky, podle druhu vystřikovaného proudu, podle druhu hasiva a podle regulace průtoku hasiva.
Typ
ruční
lafetové
sklopné
Velikost pevné spojky
D 25 (25 mm)
C 52 (52 mm)
B 75 (75 mm)
připojená k hadici napevno
Druh vystřik. proudu
plnoproudé
mlhové
sprchové
clonové
kombinované
injektážní proudnice
Druh hasiva
vodní
pěnotvorné
plynové
práškové
Regulace průtok. hasiva
uzavíratelné
bez uzávěru

Proudnice 75

Proudnice na obr. 1 je vybavena pevnou hubicí o průměru 25 mm a snímatelnou hubicí o průměru 16 mm. Je určena pro hašení přímým proudem. Materiál - hliníková slitina.
Proudnice na obr. 2 je vybavena pevnou hubicí o průměru 22 mm a snímatelnou hubicí o průměru 16 mm. Kulový kohout umožňuje otevření nebo uzavření proudu. Je určena pro hašení přímým proudem.
Technická data:
obrázekPrůměr hubice (mm)Jmen. tlak (MPa)Dostřik (m)Hmotnost (kg)Rozměry (délka v mm)
1
16
25
0,8
29
36
1,36
500
2
16
22
0,8
45
50
2,30
cca 500