Sekce
Technické vybavení

Požární příslušenství:

Požární proudnice:

Jde o technický prostředek osazovaný na výtokovém konci hadice k usměrňování a tvorbě proudu proudícího hasiva.
Dělí se podle typu, velikosti spojky, podle druhu vystřikovaného proudu, podle druhu hasiva a podle regulace průtoku hasiva.
Typ
ruční
lafetové
sklopné
Velikost pevné spojky
D 25 (25 mm)
C 52 (52 mm)
B 75 (75 mm)
připojená k hadici napevno
Druh vystřik. proudu
plnoproudé
mlhové
sprchové
clonové
kombinované
injektážní proudnice
Druh hasiva
vodní
pěnotvorné
plynové
práškové
Regulace průtok. hasiva
uzavíratelné
bez uzávěru

Proudnice 52


Proudnice na obr. 2 je určena pro požární sport.
Proudnice na obr. 3 je vybavena pevnou hubicí o průměru 12 mm a snímatelnou hubicí o průměru 9 mm. Je určena pro stříkání vodou plným proudem.
Proudnice na obr. 4 a 5 je vybavena pevnou hubicí o průměru 12 mm a snímatelnou hubicí o průměru 9 mm. Je určena pro stříkání vodou plným průtokem, nebo sníženým průtokem (při použití hubice).
Technická data:
obrázekJmen. průtok (l/min)Jmen. tlak (MPa)Dostřik (m)Max. prac. tlak (MPa) Hmotnost (kg) Rozměry (délka v mm)
3
250
0,8
25
0,8
0,44
335
4
250
0,8
25
0,8
1,10
400
5
250
0,8
25
0,8
1,46
402