Sekce
Technické vybavení

Požární příslušenství:

Požární proudnice:

Pěnotvorná proudnice SP 350 na střední pěnu

Ruční proudnice je určena pro hašení střední pěnou s číslem napěnění 60 až 100 (podle druhu použitého pěnidla). Zkratka SP v označení proudnice udává, že se jedná o proudnici n astřední pěnu. Číslo udává průtok pěnotvorného roztoku za minutu při 0,6 MPa a při použití přiměšovače P - 350.
Hmotnost 8 kg.
Technická data:
Průtok pěnotvorného roztoku (l/min)Dodávka pěny (m3/min)Tlak na proudnici (MPa) Dostřik (m)Délka (m)
350
26
0,6
6
900