Sekce
Technické vybavení

Požární příslušenství:

Výtlačné příslušenství:

Hadicový oblouk

Hadicový oblouk se používá všude tam, kde je nutné vést hadici do pravého úhlu, jako ochrana před nadměrným ohybem. Je opatřen dvěma pevnými spojkami 75 mm.