Sekce
Technické vybavení

Požární příslušenství:

Přívodní příslušenství:

Hydrantový nástavec

Je určen k odběru vody z podzemního hydrantu. Hlava hydrantového nástavce je opatřena dvěma výtokovými hrdly s pevnými spojkami 75 mm. Po nasazaní se otáčí doprava, aby nedošlo k uvolňování celého nástavce. Výtoková hrdla jsou opatřena vřetenovými ventily nebo kulovými kohouty s možností uzavření proudu vody.
Výška nástavxe je 1000 mm, max. pracovní tlak 0,8 MPa a hmotnost nástavce s vřetenovými ventily 9 kg, s kulovými kohouty 8,5 kg.