Sekce
Technické vybavení

Požární příslušenství:

Přívodní příslušenství:

Požární ejektory
stojatý - ležatý

Jedná se o proudové ponorné čerpadlo pro čerpání vody pomocí vodního proudu z větších sacích výšek než 7,5 metru, nebo pro čerpání vody ze zatopených nepřístupných prostorů. Pro práci ejektoru je tlaková voda dodávaná čerpadlem stříkačky nebo z hydrantu.
Ejektory dělíme na ležaté (vodorovné) nebo na stojaté (svislé). Účinnost ejektoru je cca 25 % až 33 %.
Technická data:
stojatého požárního ejektoru
Výtlačná výška (m)Průtok hnací vody při tlaku 0,8 MPa na vtokovém hrdle (l/min)Množství přisávané vody (l/min) Celkový průtok vody z výtokového hrdla (l/min)Rozměry - délka x šířka x výška (mm)Hmotnost (kg)
20
cca 520
260
cca 780
270 x 130 x 620
3
15
cca 740
370
cca 1 110
270 x 130 x 620
3
10
cca 750
372
cca 1 110
270 x 130 x 620
3
Technická data:
ležatého požárního ejektoru
Výtlačná výška (m)Průtok hnací vody při tlaku 0,8 MPa na vtokovém hrdle (l/min)Množství přisávané vody (l/min) Celkový průtok vody z výtokového hrdla (l/min)Rozměry - délka x šířka x výška (mm)Hmotnost (kg)
20
cca 700
350
cca 1 050
550 x 150 x 300
3,2
15
cca 760
380
cca 1 140
550 x 150 x 300
3,2
10
cca 800
400
cca 1 200
550 x 150 x 300
3,2