Sekce
Technické vybavení

Saturn OXY

Jedná se o poloautomatický kyslíkový křísící přístroj umožňující inhalaci nebo resuscitaci mediciálním kyslíkem. Přístroj je možné použít jak pro dospělé, tak pro děti (mimo kojence). Parametry pro zachraňovaného nastavuje zachránce pomocí clony na plicní automatice (vyjadřuje maximální přetlak v kPa, dítě 4, dospělí 8.
Technická data:
Vodní objem tlakové láhve 2 litry
Plnící tlak kyslíku 15 MPa
Celkové množství kyslíku při plnícím tlaku 15 MPa 300 litrů
Orientační doba použití 35 min u dospělého
Hmotnost přístroje (bez kufříku) 8,5 kg