Sekce
Technické vybavení

Dýchací přístroj pracující
se stlačeným vzduchem Dräger

Popis, účel použití:

Jedná se o nezávislý ochranný dýchací přístroj s automatickým přívodem vzduchu, který je určen pro boj s ohněm, pro poskytování pomoci pracovní, záchranářské a jiné použití v nedýchatelném ovzduší. Je to dýchací přístroj s dvoustupňovou regulací tlaku, s otevřeným dýchacím okruhem, přetlakového systému.

Složení přístroje:
1. nosná skořepina s upínacími popruhy
2. tlakový redukční ventil (vyrovnání tlaku, s akustickým varovným signálem - označuje vzduchovou rezervu)
3. zásobník stlačeného vzduchu (samostatná láhev - 6,9 litru)
4. dýcháním řízené dávkovací zařízení (= plicní automatika) se šroubovým uzávěrem
5. ochranná dýchací maska

Popis funkce přístroje:
Dýchací přístroje pracující se stlačeným vzduchem jsou ochranné dýchací přístroje nezávislé na okolním vzduchu, které zásobují jejich uživatele dýchacím vzduchem z tlakových láhví (jedna nebo dvě láhve) s plnicím tlakem 200 příp. 300 bar.
Dýchací přístroje pracující se stlačeným vzduchem se používají při pracovních a záchranných úkolech, při nichž použití dýchacího přístroje netrvá déle než půl, příp. třičtvrtě hodiny.

PA 94 Plus Basic
Dýchací přístroj na stlačený vzduch PA94 Plus Basic je konstruován pro profesionální použití při práci v prostředích, kde se vyskytují dýmy a toxické plyny.
Hmota je soustředěna v oblastí beder, čímž se jak známo snižují bolesti zad, napětí a únava. Postroj má čalouněné ramenní popruhy a lze k němi přidat vycpávky na pasu, což ještě zvyšuje pohodlí přo nošení.
PA94 Plus Basic lze použít buď se standardní jednotkou nebo s jednotkou DrägerMan Bodyguard® II - moderní, plně elektronickou monitorovací jednotkou kombinující v jediném přístroji celou řadu monitorovacích a výstražných funkcí.

Dräger FPS 7000

Nová série celoobličejových masek Dräger FPS 7000 zavádí inovační měřítka do sféry bezpečnosti a uživatelského pohodlí. Nový design a různé velikosti provedení (S; M; L) poskytují uživateli velké, optimální zorné pole zajištěné nezkreslujícím zorníkem z PC opatřeného povrchovou vrstvou. Příjemného pocitu při nošení a dokonalé přiléhavosti dosahují masky této série ergonomickým řešením upínacích pásků a dvojitým těsnicím lemem, který se individuálně přizpůsobuje obličeji uživatele.

Dne 1.7.2007 vstoupila v České republice v platnost novelizovaná norma ČSN EN 137:2006 pro ochranné prostředky dýchacích orgánů. Tato norma se liší od původní normy z roku 1995 především tím, že rozlišuje dýchací přístroje dle způsobu použití, přičemž na záchranářské přístroje klade podstatně vyšší nároky – např. z hlediska odolnosti proti působení plamene. Každý dýchací přístroj určený pro použití v hasičské a záchranářské praxi a dodaný na český trh od 1.7.2007 musí být schválen dle normy ČSN EN 137:2006, část 2. Veškeré dýchací přístroje, dodávané firmou Dräger Safety s.r.o. odpovídají svou konstrukcí nejnáročnějším provozním podmínkám a jsou schváleny dle podmínek normy ČSN EN 137:2006, část 2.