Sekce
Technické vybavení

Vzduchový izolační DP Saturn S7

Popis, účel použití:

Jedná se o nezávislý ochranný dýchací přístroj s automatickým přívodem vzduchu, který je určen pro boj s ohněm, pro poskytování pomoci pracovní, záchranářské a jiné použití v nedýchatelném ovzduší. Je to dýchací přístroj s dvoustupňovou regulací tlaku, s otevřeným dýchacím okruhem, přetlakového systému.

Složení přístroje:
1. nosná skořepina s upínacími popruhy
2. tlakový redukční ventil (vyrovnání tlaku, s akustickým varovným signálem - označuje vzduchovou rezervu)
3. zásobník stlačeného vzduchu (samostatná láhev - 7 l)
4. dýcháním řízené dávkovací zařízení (= plicní automatika) se šroubovým uzávěrem
5. ochranná dýchací maska

Popis funkcepřístroje:
Zásoba dýchaného vzduchu ve formě stlačeného vzduchu se nachází v tlakové lahvi, láhev je připojena upínacím popruhem a ručním připojením redukčního tlakového ventilu na nosnou skořepinu. Při otevřeném ventilu lahve proudí vzduch k tlakovému redukčnímu ventilu, kde je redukován na konstantní pracovní tlak (0,6 MPa). Středotlakým vedením vzduch proudí k ventilové klapce plicní automatiky, která automaticky propustí množství vzduchu potřebné k naplnění plic. Vydechovaný vzduch proudí výdechovým ventilem ochranné masky do okolí. Manometr umožňuje kontrolu zásob stlačeného vzduchu během celé doby užívání.

Technické údaje Základní přístroj bez redukčního ventilu:
Rozměry 585 x 275 x 80 mm
Hmotnost 2,2 kg (včetně popruhů)
Redukční ventil:
Hmotnost 1,3 kg (s manometrem, vedením manometru a středotlakovým vedením)
Střední tlak 0,6 MPa
Varovný signál zvukový signál oznamující vzduchovou rezervu při zbytkovém tlaku 6 MPa
Zásobník stlačeného vzduchu:
Vodní obsah láhve 7 litrů
Zásoba stlačeného vzduchu 1.400 litrů
Plnící tlak 20 MPa
Varovný signál při poklesu tlaku 4+1 MPa
min. okamžitý průtok vzduchu při 20 Mpa 350 l/min
Hmotnost 10,8 kg (naplněná)