Sekce
Technické vybavení

Protichemický oblek OPCH 90

Oblek je plně hermetický, přetlakový oděv, zabezpečující vysoký stupeň ochrany před životu nebezpečným prostředím, obsahujícím chemické látky neznámého složení v kapalné i plynné fázi včetně aerosolů. Je určen pro kompletaci s dýchacím přístrojem a maskou, nesenými pod oděvem. Obsahuje pětiprsté ochranné rukavice anatomického tvaru. Jednotka používá tyto obleky dva. Oblek TYCHEM F. je to nepronikavý oblek SC1 pro jednorázové použití, je jednodílný chemicky ochranný oblek, který odpovídá evropské normě pro chemický ochranný oděv odolný proti proniknutí tekutin. Pro zajímavost oděv vydrží až 480 min působení kyseliny chlorovodíkové 37%,480 min kyseliny sírové 98% atd.