Sekce
Technické vybavení

ŠKODA 135 L FAVORIT PRAKTIK

   
ŠKODA FAVORIT PRAKTIK
v požární úpravě slouží jako technické vozidlo.
Je určeno pro přepravu dvou členů jednotky, vybavených příslušenstvím potřebným k provedení technického zásahu.
Příslušenství vozidla umožňuje provedení nejjednoduššího zásahu ručními hasícími přístroji nebo jinou technikou.


Technická data:

Výrobce: AZNP, Mladá Boleslav

Rok výroby: 1990
Délka vozu: 3815 mm 
Šířka vozu: 1620 mm
Výška vozu: 1775 mm
Pohotovostní hmotnost: 1195 kg 
Užitečná hmotnost: 150 kg 
Max. dovolená rychlost: 130 km/h

prostor:
HP práškový 6 kg - 2 ks
pěnový 6 kg - 3 ks,    CO2 5 kg - 2 ks
dýchací přístroj (SATURN S 7) - 2 ks
variabilní ruční vyprošťovací nástroj (VRVN 1-220) - 1 ks
nůžky, pila - 1 ks 
motorová pila HUSQVARNA 137 - 1 ks
požární sekera - 2 ks
lehký ochranný oblek proti sálavému teplu OL 2,
výstražné a rozhlasové zařízeni. 

Ostatní příslušenství dle platných předpisů