Sekce
Technické vybavení

elektrické kalové čerpadlo SIGMA 380 V

Čerpadlo je určeno k čerpání užitkové i zakalené vody do volného výtoku. Konstrukční řešení čerpadla umožňuje jeho použití pro čerpání vody z vrtaných studní o průměru větším než 100 mm, ale samozřejmě i studní kopaných. Pro svoji malou hmotnost a malé rozměry najde uplatnění i při čerpání ze sběrných nádob, jímek a nádrží. Není však určeno pro zapojení do vodárenské soustavy ( tlaková nádoba, tlakový spínač a pod.)