Sekce
Prevence

Varovný signál - požár

 

Tón sirény Délka tónu Název varovného signálu
Přerušovaný tón 1 minuta Požární poplach

 

signál