Sekce
M o u d r o s t i

Čest

Bůh a čest náš klenot jest.

Dokud v srdci čest a víra, neosiří otčina.

Za čest a právo, za drahé statky vesele vpřed.

Čest a vlast.