Sekce
M o u d r o s t i

Bdělost

Ať den či noc, buď jedno nám, na stráži stůjme bdělí!

Jen každý v hrdém plápolu zhub kletou spánku chmůru!

Vždy na stráži! A vždycky celý muž buď každý z nás!

Střezme majetku, toť nejstálejší snah národů podklad!

V národním majetku zárodek síly naší.

V bezpečném majetku hledejme záchranu.

Střežený majetek vlastenectví nejhlubší základ.

Při velké zkáze majetku též velká národa bolest.

Prahů svých obhajme pro lepší budoucích!

Hltavý plamen, jak hrabivý nepřítel, bdělosti stálé vyžaduje.

V bezpečnosti základ míru, blaženosti.

Kde není bezpečnosti, tam mír hyne.

Veliké bdělosti jest nám zapotřebí.

Bdělost přítomná pojistí nejlépe vlasti rozkvět.

Práva bdícím, ne spícím slouží.

Nezhasl národ, nezhaslo nebezpečí: na stráži stůjme!

Jest třeba, všichni bychom bděli, by důstojně žil v středu lidstva Čech.

Hasičstva velký tábor náš-majetku i vlasti věrná stráž.

Matce vlasti ku ochraně naše bdělá stráž.

Přitomné věci opatruj, o budoucí pečuj!

Střízlivi buďtež a bděte!

Kdo jste, druzi, vzhůru, všichni k stráži, než se zlého živle opováží.

Na stráži stůjte bděle ve dne, v noci. Obci své a bližnímu k ochraně (pomoci).