Vítejte na stránkách SDH Stodůlky. Je čas oběda, přejeme dobrou chuť!

 
Praha 13 se nachází na jihozápadě hlavního města Prahy, SDH spadá do okrsku číslo 7
a výjezdová jednotka je zařazena do kategorie JPO 3.
V ý j e z d y

SEKCE


   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013 
požár 3 1 1 3/4* 2/3* 4 10 8 2
dopravní nehoda 0 1 0 0 1/1* 0 1 0 0
technický zásah 0/2* 1/2* 12 0/7* 2/3* 10/2* 3/1* 3 6/1*
čerpání 0 4 4 2/1* 1 2 3 0 3/4*
asistence 0 0 0 0 0 0 0 0 0
hotovost HZ/HS 0/0 0/1 5/0 2/0 2/0 2/2 0/0 0/0 0/0
námětové cvičení 2 4 2 0 1 0/1* 1 0/1* 0/1*
jiné 0 0/1* 0 2 0 1/1* 0 0 0
stáž 0 2 6 5 4 4 4 4 2
výcvik / soutěž 3/5 1/6 3/6 4/8 4/8 4/8 3/7 0/9 0/2
zabezpečení MÚ 3 4 4 4 7 19 5 4 2
asistence 14 19 4 8 14 9 1 0 0
celkem 32/5 47/12 47/23 50/9 53/9 69/19 39/18 29/11 23/11

* - neevidované události
Rok 2005
více v tomto souboru (pdf)
Rok 2006
Členové JSDH odpracovali při zásazích 1187 hodin a 23 min. z toho 2,43 hodiny v dýchací technice. Zde ovšem není zahrnuta doba, vynaložená při přípravě a údržbě techniky, výzbroje a výstroje po zásahu.
(více v tomto souboru (pdf)) nebo zde.
Rok 2007
Členové JSDH odpracovali při zásazích 378 hodin a 46 min., z toho .,.. hodiny v dýchací technice. Zde ovšem není zahrnuta doba, vynaložená při přípravě a údržbě techniky, výzbroje a výstroje po zásahu. Dále členové jednotky strávili 88 hodin a 36 minut v pohotovosti.
(více v tomto souboru (pdf)) nebo zde.
Rok 2008
Členové SDH odpracovali při zásazích 453 hodin a 26 minut. Nejvíce – 184 hodin a 16 minut při likvidacích požárů. V průběhu 158 hodin a 58 minut, strávených při likvidaci požáru Průmyslového paláce a v Písnici zasahovali v dýchací technice. Dále je potřeba zmínit dobu, vynaloženou při přípravě nebo údržbě techniky, popřípadě výzbroje a výstroje po zásazích, která se také dá počítat ve stovkách. 52 hodin členové jednotky strávili v pohotovosti při větrné smršti Ema. Zúčastnili se 8krát soutěže v požárním sportu a 3krát byli na výcviku. Také absolvali 5 stáží u HZS na HS č.7, kde se 11krát podíleli na výjezdech k událostem.
(více v tomto souboru (pdf)) nebo zde.
Rok 2009
Členové výjezdové jednotky SDH Stodůlky odpracovali 253 hodin a 28 minut. Z toho 48 minut u požáru, 13 hodin 40 minut prováděli technický zásah, 78 hodin strávili při akcích Úřadu MČ a 161 hodin asistovali při různých akcích. V rámci výcviku se osmkrát zúčastnili soutěže v požárním sportu, čtyřikrát tématického výcviku a jednou námětového cvičení. Čtyřikrát absolvovali stáž u Hasičského záchranného sboru Praha na stanici č.7 v Jinonicích, kde se podíleli na 10 výjezdech k událostem. 80 hodin a 42 minut členové jednotky strávili v pohotovosti. Dále je nutno přičíst dobu, vynaloženou při přípravě a údržbě techniky, výzbroje a výstroje po zásahu.
(více v zde.)
Rok 2010
Výjezdová jednotka SDH Stodůlky v roce 2010 byla 262 hodin a 8 minut na různých událostech. Z toho 7 hodin a 6 minut u požáru, 112 hodin 47 minut prováděli technický zásah, 77 hodin 45 minut strávili při akcích Úřadu MČ a jiných organizací, a 64 a půl hodiny asistovali při různých kulturních, sportovních a jiných akcích. Členové výjezdové jednotky celkem odpracovali na těchto událostech 1103 hodin a 18 minut. V rámci výcviku se osmkrát zúčastnili soutěže v požárním sportu, dvakrát tématického výcviku a třikrát námětového cvičení. Čtyřikrát absolvovali stáž u Hasičského záchranného sboru Praha na stanici č. 7 v Jinonicích, kde se podíleli na 5 výjezdech k událostem. Dále se zúčastnili tří odborných školení. 21 hodin a 59 minut členové jednotky strávili v pohotovosti. Hodiny, které členové jednotky strávili při přípravě nebo údržbě techniky, ošetřování výzbroje a výstroje po zásazích, a v neposlední řadě při pracích na nové "hasičárně" nelze spočítat. Ty se také dají počítat ve stovkách.
(více v zde.)
Rok 2012

11 výjezdů

Dle charakteru bylo:

8  -  výjezd k požáru

3  -  výjezd  tech. zásah

4  -  stáž

0  -  asistence

0/1/9  -  námětové cvičení, výcvik, soutěž

4  -  zabezpečení akce MÚ

0  -  pohotovost


poř.číslo - čas od : do datum místo
technika počet členů událost
01. - od 0700 do 0700 14. - 15.01. Praha
MAN CAS 20 1+5 stáž HZS HS č.6
02. - od 0700 do 0700 11. - 12.02. Praha
MAN CAS 20 1+5 stáž HZS HS č.7
03. - od 1734 do 1758 26.březen Praha 13, Pod hranicí
MAN CAS 20 1+5 požár porostu
04. - od 16 25do 1642 3.duben Praha 13, Centrální park
MAN CAS 20 1+3 požár porostu
05. - od 1400do 1700 19.duben Praha 13 - Sluneční nám.
MAN CAS 20 1+2 Bezpečná 13
06. - od 0700 do 0700 28. - 29.04. Praha
MAN CAS 20 1+4 stáž HZS HS č.7
07. - od 0710 do 0903 28.duben Praha 8, Pod plynojemem
MAN CAS 20 1+4 požár budovy
08. - od 13 54do 1505 28.duben Praha 5, Jinonická
  1+4 požár porostu
09. - od 1825 do 1838 28.duben Praha 5, U Smíchovského hřbitova
MAN CAS 20 1+4 otevření hřbitova
10. - od 1700 do 2130 30.duben Praha 13, Centrální park
MAN CAS 20 1+3 čarodějnice
11. - od ---- do ---- 5.květen Třebonice - OP JPO MČ
Transit, PS 12 7 soutěž - Memoriál M. Bubníka
12. - od -- --do ---- 6.květen Bzí
Transit, PS 12 7 okrsková soutěž
13. - od -- -- do ---- 19.květen Řepy - OP JPO MČ
MAN, Transit, PS 12 14 soutěž - Memoriál Fr. Zvoníčka
14. - od 14 06do 1423 19.květen Praha 13, Trávníčkova
MAN CAS 20 1+5 požár porostu
15. - od 0900 do 1130 3. červen Praha - Suchdol
Transit, PS 12 1+1+5 cvičení - DDV
16. - od ---- do ---- 16.červen Stromovka
Transit, PS 12 9 soutěž - Městské kolo
17. - od ---- do ---- 1.září Stodůlky - OP JPO MČ
MAN, Transit, PS 12 20 soutěž - Stodůlecký vodník
18. - od 1430do 2200 2.září Praha 13 - Centrální park
MAN CAS 20 1+3 Koncert pro park
19. - od 0930do 1200 3.září Praha 13 - Centrální park
MAN CAS 20 1+2 Vítání prvňáčků
20. - od ---- do ---- 8.září Třebonice - OP JPO MČ
Transit, PS 12 9 soutěž - Memoriál J. Holečka
21. - od ---- do ---- 15.září Lipence - OP JPO MČ
MAN, Transit, PS 12 9 soutěž - Memoriál J. Bednáře
22. - od ---- do ---- 22.září Třebonice - OP JPO MČ Zličín
Transit, PPS 12 9 soutěž - o pohár starosty MČ Prha - Zličín
23. - od ---- do ---- 6.říjen Suchdol - OP JPO MČ
MAN, Transit, PS 12, PS 8 9 soutěž - Memoriál Františka Malého
24. - od 2012 do 2037 27.říjen Praha 5, Brdickova 1911/21
MAN CAS 20 1+5 řezání pilou
25. - od 14 06do 1423 16.listopad Praha 5, Do Klukovic
MAN CAS 20 1+4 požár v lese
26. - od 16 do 17 21.listopad Praha 13, Ovčí Hájek
MAN CAS 20, DT 1+5 požár sauny
27. - od 0700 do 0700 24. - 25.11. Praha
MAN CAS 20 1+5 stáž HZS HS č.5
28. - od 1912 do 1931 24.listopad Praha 5, Pod Kavalírkou 303/3
MAN CAS 20 1+5 požár sauny
29. - od 2005 do 2037 24.listopad Praha 5, U Palierky 862/7
MAN CAS 20 1+5 otevření bytu
Rok 2013

11 výjezdů

Dle charakteru bylo:

2  -  výjezd k požáru

0  -  výjezd  k dopravní nehodě

7  -  výjezd  k tech. zásahu

7  -  výjezd  na čerpání

0  -  výjezd  jiný případ

0/0  -  hotovost na HZ / HS

1  -  námětové cvičení

2  -  stáž

0  -  asistence

0/2  -  výcvik, soutěž

2  -  zabezpečení akce MÚpoř.číslo - čas od : do datum místo
technika počet členů událost
01. - od 0700 do 0700 19. - 20.01. Praha
MAN CAS 20 1+5 stáž HZS HS č.7
02. - od 0713 do 0810 19.leden Praha 4, Choceradská 36
MAN CAS 20 1+5 technický zásah
03. - od 0700 do 0700 02. - 03.02. Praha
MAN CAS 20 1+4 stáž HZS HS č.7
04. - od 1058 do 1128 2.únor Praha 5, Pod Kavalírkou 40
MAN CAS 20 1+4 technický zásah
05. - od 14 32do 1505 2.únor Praha 13, nám. Junkových
MAN CAS 20 1+4 požár porostu
06. - od 1300do 1700 18.duben Praha 13 - Sluneční nám.
MAN CAS 20 1+2 Bezpečná 13
07. - od 0915 do 1140 27.duben Praha 7, Za Elektrárnou
MAN CAS 20 1+5 *prověřovací cvičení
08. - od 1700 do 2130 30.duben Praha 13, Centrální park
MAN CAS 20 1+5 čarodějnice
09. - od 18 30do 1850 5.květen Praha 5, Werichova
MAN CAS 20 1+5 požár porostu
10. - od ---- do ---- 5.květen Třebonice - OP JPO MČ
Transit, PS 12 7 soutěž - Memoriál M. Bubníka
11. - od -- -- do ---- 19.květen Řepy - OP JPO MČ
Transit, PS 12 14 soutěž - Memoriál Fr. Zvoníčka
12. - od 0631 do 0759 2.červen Radotín, ul. Na Cikánce
MAN CAS 20 1+5 TZ - zajištění pytlů s pískem
13. - od 1051 do 1250 2.červen Praha 5, Wontova 2694/6
MAN CAS 20, kal.čerpadlo 1+2 čerpání jímky
14. - od 1255do 1815 2.červen Troja
MAN CAS 20, Transit 1+7 TZ - stavění protipovodnových stěn
15. - od 1330do 2345 2.červen Kampa, Libeň
MAN CAS 20, Transit 1+7 *TZ - stavění protipovodnových stěn
16. - od 1240do 1550 3.červen Radotín
MAN CAS 20, Transit 1+7 *čerpání
17. - od 1600do 0250 4.-5.6 Velká Chuchle
MAN CAS 20, Transit 1+7 *čerpání
18. - od 1400do 0145 5.-6.6 Velká Chuchle
MAN CAS 20, Transit 1+7 *čerpání
19. - od 1600do 1945 7.červen Radotín, Smíchov
MAN CAS 20, Transit 1+7 *čerpání
20. - od 1126do 1950 8.červen Praha 5, Výpadová
MAN CAS 20, MACXIMUM 1+5 čerpání
21. - od 0820do 1255 9.červen Praha 5, Výpadová
MAN CAS 20, MACXIMUM 1+5 čerpání
22. - od 1626do 0038 11.-12.6 Holešovice, Michle
Transit 1+5 TZ - demontáž protipovodnových stěn
23. - od 1425do 1938 12.červen Praha 5, Výpadová
Transit 1+6 TZ - demontáž protipovodnových stěn
. - od ---- do ---- 31.srpen Stodůlky - OP JPO MČ
MAN, Transit, PS 12 20 soutěž - Stodůlecký vodník
. - od 1300do 2200 1.září Praha 13 - Centrální park
MAN CAS 20 1+3 Koncert pro park
. - od 0930do 1200 2.září Praha 13 - Centrální park
MAN CAS 20 1+1 Vítání prvňáčků
. - od ---- do ---- 7.září Třebonice - OP JPO MČ
Transit, PS 12 9 soutěž - Memoriál J. Holečka
. - od ---- do ---- 14.září Lipence - OP JPO MČ
MAN, Transit, PS 12 9 soutěž - Memoriál J. Bednáře
. - od ---- do ---- 21.září Zličín - OP JPO MČ Zličín
Transit, PPS 12 9 soutěž - o pohár starosty MČ Prha - Zličín
. - od -- -- do ---- 29.září Letňany
Transit, PS 12 9 soutěž - Letňanský srandamač
. - od -- -- do ---- 5.říjen Suchdol - OP JPO MČ
Transit, PS 12 9 soutěž - Memoriál Fr. Malého
. - od 0700 do 0700 09. - 10.11. Praha
MAN CAS 20 1+5 stáž HZS HS č.7

Datum aktualizace: 20. 01. 2013 | Přečteno: