Sekce
Sport

Propozice soutěže

Popis soutěže:

Jedná se o nezvyklé zápolení hasičů. Soutěží se dle pravidel požárního sportu s vlastní úpravou, soutěž se skládá ze dvou částí - plavba na raftu po rybníku, požární útok. Po odstartování šest členů družstva nasedne na nafukovací člun (raft), obepluje vyznačenou bójku (není určeno zpava či zleva) na rybníku a zpět ke břehu.
Sedmý člen družstva pomáhá s odrazem, popřípadě s přistáním u břehu. Během plavby může být nastartován stroj. Po vysednutí ze člunu se družstvo přesouvá na základnu a provádí samotný požární útok, s nástřikem na plechovky. Voda se nedoplňuje. (viz obrázek)

Pořadatel: SDH Stodůlky

Místo konání: Centrální park, ulice Bronzová

Uzávěrka přihlášek soutěže: po ukonření prezentace

Prezentace: v den konání soutěže do 08:45 hodin

Startovné: 150,- Kč za každé soutěžní družstvo

Losování startovních čísel: Proběhne při nástupu družstev

Pracovníci soutěže:
Velitel soutěže - Roman Michl
Hlavní rozhodčí - Eva Michlová
Pomocní rozhodčí - z každého soutěžícího SDH jeden rozhodčí

Soutěží se v kategoriích: Muži, ženy a muži nad 35 let.

Provedení disciplíny: K provedení disciplíny nastoupí soutěžní družstvo na povel rozhodčího, pro přípravu na základně má povoleno 5 minut. Soutěží se na dva pokusy, započítává se lepší dosažený čas.

Počet členů družstva: Soutěžní družstvo má 7 členů, družstva soutěží na vlastní nebezpečí. Pojištění závodníků - každá organizace ze své pojistky.

Výstroj: Pracovní stejnokroj nebo sportovní oděv, lehký opasek, přilba, obuv pracovní nebo sportovní, avšak pro celé družstvo jednotná.

Výzbroj: Každé družstvo vlastní. Člun a přetlakový ventil dodá pořadatel.
Motorová stříkačka, 2 ks savice, sací koš, 2 ks klíče na spojky, 2 ks hadice "B", rozdělovač, 4 ks hadice "C", 2 ks proudnice "C".

Start: Celé družstvo startuje cca 10 metrů od člunu.

Povrch dráhy: Dřevěná základna, travnatá plocha.

Vodní zdroj: Nádrž nebude při útoku průběžně doplňována.

Sací vedení: Dvě položené savice mohou přesahovat oboustranně nebo jednostranně základnu, avšak jejich konce se nesmějí dotýkat země.

Dopravní vedení: 2 hadice "B", rozdělovač

Útočné vedení: I. proud: 2 hadice "C" + proudnice, II. proud: 2 hadice "C" + proudnice
Každý proud musí samostatně porazit plechovku.

Terče: Nástřik na plechovky.

Protesty: Velitel za své družstvo do 10 minut po ukončení disciplíny hlavnímu rozhodčímu, se zálohou 100, - Kč. Záloha bude vrácena v případě uznání protestu.


Přihlášky do soutěže s udáním názvu jednotky a soutěžní kategorií zasílejte na adresu:
Roman Michl, Neústupného 1837, 155 00 Praha 13

Telefonické spojení: 732 604 146

Přihláška zde

Přihlášky můžete zasílat též elektronickou poštou na adresu: fdpstodulky@fdpstodulky.eu nebo michlroman@volny.cz