Vítejte na stránkách SDH Stodůlky.  
Praha 13 se nachází na jihozápadě hlavního města Prahy, SDH spadá do okrsku číslo 7
a výjezdová jednotka je zařazena do kategorie JPO 3.
M l a d í   h a s i č i

SEKCE

Každý člen musí umět vázat tyto uzly

TESAŘSKÝ UZEL
Tesařský uzel se používá přizvedání klád, trámů, hadic a jiných břemen. Rychle se váže i rozvazuje.
uzel4.jpg
PLOCHÁ SPOJKA
Plochá spojka neboli ambulanční uzel se používá především na spoje, při kterých je nutné aby uzel nebyl hranatý a netlačil (př. vázání šátku na zlomenou ruku).
Pro účely spojování provazu a lan není příliš spolehlivý.
uzel1.jpg
LODNÍ SMYČKA
Lodní smyčka je jeden z nejpoužívanějších zadrhávacích uzlů, má všestranné využití. Vážeme ji tak, že kdekoli na laně vytvoříme oko, které podržíme v jedné ruce. Druhou rukou vytvoříme druhé oko tak, aby nám vznikl tvar brýlí. Brýle potom překřížíme a uzel vložíme do karabiny nebo na jakýkoli pevný předmět, ze kterého nemůže sklouznout. Uzel je možné vytvořit i kolem pevného předmětu napícháním. V tomto případě je nutné zkontrolovat, aby lana byla řádně překřížena a nemohlo dojít k uvolnění nesprávně uvázaného uzlu. Výhody uzlu jsou jednoduché vázání, všestranné použití, možnost prodloužení nebo zkrácení volných konců lan, drží i při zatížení jednoho pramene lana, po zatížení lze rozvázat. Nesmí se použít samostatně ke kotvení a k přímému zajištění proti pádu. Tam kde nelze uzel neustále kontrolovat, je vhodné jeho zajištění jednoduchým očkem. Po vyjmutí z karabiny se uzel samovolně rozvazuje. V karabině vytváří pevný bod na laně.
uzel3.jpg
LIŠČÍ SMYČKA
Liščí smyčka je velmi jednoduchý uzel, může být i obrácený naruby a pak má podobné vlastnosti jako lodní - vzniká-li tlak, posiluje ho.
uzel2.jpg
ÚVAZ NA PROUDNICI
Pomocí úvazu na proudnici vytahujeme do výšky proudnici s napojenou hadicí.
uzel6.jpg
ZKRACOVAČKA
Je funkční, pokud při zatažení za volné konce provazu nedojde k rozpadnutí uzlu a k jeho rozvázání.
uzel7.jpg
DRAČÍ SMYČKA
Dračí smyčka je uzel, který se dříve výhradně používal na navázání na lano, buď samostatně nebo přes zachycovací postroj. Vzhledem k tomu, že u tohoto uzlu hrozí při neodborné manipulaci rozvázání, jeho využití se výrazně snížilo. Přesto však by hasiči měli tento uzel znát pro jeho určité výhody. Dá se z něj udělat smyčka kolem těla, která se nestahuje, nebo improvizovaný postroj.Při zavázání je nutné tento uzel vždy pojistit jednoduchým očkem. U dračí smyčky je možné zatěžovat pouze lano, které z uzlu vychází. Pozor, jiné zatěžování uzlu je nebezpečné. Při obvodovém zatížení se dračí smyčka poměrně snadno rozvazuje, zvlášť pokud zatěžující síla není trvalá. Dračí smyčku lze uvázat i dvojitě.
uzel5.jpg

Datum aktualizace: 05. 10. 2012 | Přečteno: