Vítejte na stránkách SDH Stodůlky.  
Praha 13 se nachází na jihozápadě hlavního města Prahy, SDH spadá do okrsku číslo 7
a výjezdová jednotka je zařazena do kategorie JPO 3.
H i s t o r i e

SEKCE


 

Hradčany 2002 - dálková doprava vody

Pod záštitou GŘ HZS ČR HZS Libereckého kraje

pořádá

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Okresní sdružení hasičů Liberec
Okresní sdružení hasičů Česká Lípa

ve spolupráci s

Městským sdružením hasičů hl. m. Prahy
Hasiči České republiky, sdružení pro výchovu, výcvik a vzdělávání dobrovolných hasičů
a CB klubem Česká Lípa

5. - 7. července 2002

Hradčany 2002 - dálková doprava vody

Jedná se o dálkovou dopravu vody pomocí přenosných hasičských stříkaček, která se uskuteční ve dnech 5. - 7. 7.2002 na bývalém vojenském letišti Hradčany u Mimoně (dějišti Rekordu 2001). Tato akce se uskuteční pouze v prostoru pojížděcích drah a hlavní ranveje.

Technické údaje
Délka hadicového dráhy: 60 km
Počet jednotek: 180
Náhradní družstva: 20 jednotek SDH
Celkem počet členů: 1440 + 160 náhradníků = 1600 členů
Zabezpečovací a řídící štáb: 100 osob
Počet hadic: 3060 ks
Náhradní hadice: 540 ks
Počet strojů PS 12 - PS 16: 70 ks
Náhradní stroje: 110 ks
Pohonné hmoty: benzín speciál 5000 l

Materiál pro jednu jednotku: 17 x "B" hadice, 3 x "B" náhrada
stroj PS 12 až PS 16 - plná nádrž, dobrý technický stav
funkční přetlakový ventil
sada klíčů 2 x
spony na hadice
kanystr 20 l benzínu
přepravní vozík nebo vozidlo
Velitel: jmenný seznam členů jednotky SDH
Jednotka - počet členů: 1 + 7
Přepravní vozidlo: DA 12, nebo dle možností
Ústroj: pracovní stejnokroj, přilba, opasek, pracovní obuv
Jelikož se jedná o součinnostní cvičení je minimální věk účastníků 18 let.
Poplatek za každé přihlášené družstvo: 800,- Kč splatných dle dalších dispozic.

Informační web: www.soptici.cz, http://hcr.kkp.cz
Kontaktní e-mail: osh.lbc@soptici.cz
Kontaktní mobilní telefon: 0603/239307 Jaroslav Faltus, 0602/104570 Jiří Sucharda, 0723/976178 Jiří Havner

Kontaktní poštovní adresa:
OSH Liberec
U Náspu 5
Liberec 1
460 01

Akci připravují a řídí:

Ředitel cvičení: pplk. Karel Boháč
Zástupce ředitele cvičení: Jaroslav Faltus st.
Velitel represe (červení): Luboš Spálenka
Zástupce velitele represe (červení): Jiří Havner
Vedoucí řídícího střediska a zdravotní služby (červení): npor. Martin Beneš
Velitel týlu (zelení): Milan Mirovský
Zástupce velitele týlu (zelení): Miloslav Pecinovský
Tisková mluvčí (zelení): Věra Nutilová
Velitel spojové služby a CB (červení): Jiří Sucharda
Vedoucí výpočetního střediska, přímý internetový přenos (zelení): Bohouš Dařbujan
Informatika, vedení agendy a webu (zelení): Jaroslav Faltus ml., Petr Ducháček

 

Mapa letiště s vyznačením příjezdu - stav k 26.6.2002

mapa letiště s vyznačeným příjezdem a některé orientační body.

 

Seznam přihlášených jednotek ke dni 20.6.2002

abecední seznam všech zúčastněných - jednotek SDH

 

Signály pro dodávku vody - výpis z cvičebního řádu

Signály pro dodávku vody nebo pro varování je možno provádět se slovním doprovodem a bez slovního doprovodu.

Signály bez slovního doprovodu (vzdálenost, hluk, atd.) se provádějí pravou rukou (příp. za pomoci praporku) a za snížené viditelnosti s pomocí svítilny.

V úvozkách je smysl signálu (samotný signál), za ním následuje popis činnosti, kterou hasič (strojník nebo obsluha rozdělovače) signál provádí (způsob provedení signálu):

"Pozor!" Vzpažit

"Rozumím!" Vzpažit a připažit

"Vpřed! Vodu!" Skrčenou paži několikrát vzpažit vzhůru do výše hlavy. Opakování signálu několikrát za sebou znamená žádost o zvýšení tlaku vody.

"Stát! Vodu stav!" Nataženou paží několikrát půlkruh nad hlavou

"Pomaleji! Tlak Snížit!" Kmitání pravou paží nahoru a dolů do strany

"Nebezpečí! Všichni zpět!" Nataženou paží několikrát kruh před čelem

Důležité je, aby každý hasič po převzetí pokynu, ihned signalizoval zpět tomu, kdo pokyn vydal signál - "Rozumím" a pak teprve vykonal samotný rozkaz. Tím je mezi nimi zaručena oboustranná komunikace!

Grafické znázornění je uvedeno na následujících obrázcích:

 

Pokus o rekord byl úspěšně ukončen

čas zahájení 6,34 hod – první nasání
čas ukončení 17,05 hod
celkový čas 10,31 hod
sání – 20% - PS 16, 80% - PS 12
sání až parní stroj – stroje PS 12
poslední stanoviště číslo 154 + parní stříkačka
celkový počet hadic 2618 (= 52 360 m) + 17 hadic (= 340 m) = celkem 52 700 m
celkem hadic 2 635
1 hadice = 88 l vody
celkový objem vody v hadicích 231 880 l = od sání až do parního stroje bez výstřiku
průměr hadice 75 mm
normovaná délka hadice 20 m
družstev 163 po 8 lidech (mužů a žen) = 1 304 zasahujících hasičů a hasiček
organizační štáb a zabezpečení akce 114 osob
celkem 1 418 osob

doprovod hasičů 191 osob