Sekce
Historie

5. září 1998 jsme oslavili 105 let založení sboru

 

1893 - 1998 1893 - 1998

 

pozvánka a program oslav

 

PRŮBĚH OSLAV :

Všechny přítomné hosty přivítal JUDr. Havlůj a minutou ticha byla uctěna památka zesnulých členů sboru.

Poté starosta sboru p. Koutek pronesl projev ve kterém zdůraznil kritický stav požární zbrojnice a techniky. Velitel jednotky p. Michl přednesl zprávu o činnosti zásahové jednotky za uplynulých pět lez.
Následně popřál starosta Městského úřadu pan Bratský hodně zdaru k další spolupráci mezi Městským úřadem a hasiči.
Pan Bimka promluvil o dalším financování a zvyšování členské základny.
Za Městské sdružení hasičů pozdravil shromáždění p. Maděra, a popřál do dalších let hodně úspěchů. Starostovi sboru předal Čestné uznání MSH Čech, Moravy a Slezska.
Také ostatní představitelé sborů přednesli své zdravice.

 

 

 

 

 

 

Poté následovalo předávání vyznamenání a ocenění.

Po ukončení schůze se předtavitelé sborů a obce odebrali k památníku padlých, kde položili věnec.

Během celého odpoledne probíhala na prostranství náměstí u Edenu poutavá ukázka požární techniky, která budila u návštěvníků velkou pozornost. Třebonické děti předvedly ukázky z požárního sportu. Hasiči z Řep přijeli s ukázkou protipožárního obleku.