Sekce
Historie

18. září 1993 jsme oslavili 100 let založení sboru

 

pozvánka a program oslav

 

PRŮBĚH OSLAV :

Všechny přítomné hosty přivítal p. Kašpar a vyzval je, aby minutou ticha uctili památku zesnulých hasišů.

Starosta sboru p. Koutek pronesl úvodní projev k založení Sboru dobrovolných hasičů ve Stodůlkách. Na jeho slova navázal starosta Městského úřadu pan Bratský, který vyzdvihl spolupráci mezi Městským úřadem a hasiči.
Za Městské sdružení hasičů popřál hodně úspěchů do dalšího období p. Shrbený.

Po něm následoval se svým projevem starosta SH ČMS Praha 5 p. Chlupáč.
Také ostatní představitelé sborů a Sokola přednesli své projevy.

 

 

 

 

 

 

Po posledním projevu následovalo předávání vyznamenání a ocenění.

Jako dar do síně slávy předali p. Koutek a p. Kašpar zástupci místního úřadu p. Dimitrovovi symbolickou proudnici,

Po ukončení slavnostní schůze se předtavitelé sborů a obce odebrali k památníku padlých, kde pietně položili věnec.

Po celou dobu oslavy byla výstava hasičské techniky, veteránů a probíhali ukázky zásahů hasičů.