Sekce
Všeo info

Dálková doprava vody

 

K výpočtu potřebného počtu strojů (stříkaček) pro dálkovou dopravu vody můžete použít následující tabulku.

Tabulka 1

Vzdálenost mezi stříkačkami při dálkové dopravě vody, vyjádřená počtem hadic
Tlak na čerpadle - 0,8 MPa, délka hadice - 20 m

Jednoduché

vedení

hadicemi B

Průtok l.min Druh hadice

Stoupání v metrech

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
400 konopná 40 37 34 31 28 25 21 18 15 12 9 6 3
izolovaná 80 74 68 62 56 50 42 36 30 24 18 12 6
600 konopná 19 17 16 14 13 11 10 9 7 6 4 - -
izolovaná 38 34 32 28 26 22 20 18 14 12 8 - -
800 konopná 11 10 9 8 7 6 6 5 4 3 - - -
izolovaná 22 20 18 16 14 12 12 10 8 6 - - -
Dvojité

vedení

hadicemi B

800 konopná 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 - - -
izolovaná 88 80 72 64 56 48 40 32 24 16 - - -
1000 konopná 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 - -
izolovaná 57 52 48 43 39 35 30 26 21 17 13 8 -
1200 konopná 19 17 16 14 13 11 10 8 7 5 - - -
izolovaná 40 37 34 31 28 25 21 18 15 12 9 6 -
1600 konopná - - - - - - - - - - - - -
izolovaná 23 21 20 18 16 14 12 9 7 5 - - -

Tabulka 2

Vzdálenost vyjádřená počtem hadic mezi stříkačkami a rozdělovačem při dopravním vedení hadicemi "B" přes rozdělovač k útočným proudům.
Tlak na čerpadlo - 0,8 MPa, tlak na proudnici 0,4 MPa, průměr hubice proudnice "C" - 12,5 mm, průměr hubice proudnice "B" - 18 mm, délka hadice - 20 m.
V útočném vedení je použito na tvorbu jednoho proudu maximálně dvou hadic.

Útočné proudy Průtok
l.min -1
Druh hadice Stoupání v metrech
0 5 10 15 20 25 30
1 C 200 konopná 77 65 53 41 29 17 6
izolovaná 154 130 106 82 58 34 12
2 C 400 konopná 20 17 14 11 7 4 3
izolovaná 40 34 28 22 14 8 6
3 C 600 konopná 9 8 6 5 3 2 -
izolovaná 18 16 12 10 6 4 2
1 B 400 konopná 20 17 14 11 7 4 3
izolovaná 40 34 28 22 14 8 6
1 B + 1 C 600 konopná 9 8 6 5 3 2 -
izolovaná 18 16 12 10 6 4 2
1 B + 2 C 800 konopná 5 4 3 3 2 - -
izolovaná 10 8 6 6 4 2 -