Sekce
Všeo info

Umíte jezdit v kolonách?

 

V souvislosti se zkušenostmi, které nabíráme nejen při jizdě k zásahům, ale i při běžném pohybu po komunikacích o dvou a více jízdních pruzích, jsme uznali za nutné vám připomenout, jak se vytváří pruh pro nás hasiče, policii, záchrannou službu a případné ostatní složky IZS v případě tvoření kolon.
Poslední případ, kdy práci záchranářů a policie zkomplikovali především neukáznění řidiči, kteří zablokovali i obslužný pruh dálnice se udál 21.10.2009, 208,5. kilometr D1. Tito "taky řidiči" znemožnili záchranářům i hasičům dostat se rychle na místo DN. Při nehodě zemřel řidič kamiónu, který zůstal zaklíněn ve voze.

Jakmile se doprava začne lidově řečeno "štosovat", má KAŽDÝ řidič za povinnost vytvořit tzv. průjezdný pruh o šířce nejméně 3 metry. Ten je určen pro případný průjezd složek integrovaného záchranného systému. Řidiči jsou povinni takovýto pruh vytvořit ještě před zastavením vozidla a nikdo, s výjimkou vozidel s právem přednosti v jízdě, pak nemá právo takto vzniklý pruh využívat.

Ve stručnosti si však pamatujte, že vždy platí: vozidla v pravém pruhu uhýbají zcela doprava, vozidla v ostatních pruzích pak zcela doleva

  • V koloně si vždy nechte odstup od vozidla před vámi. Zastavení jeden centimetr za autem v předu sice možná udělá dojem na spolujezdkyni a o něco zkrátí délku kolony, ztratíte tím ale manévrovací prostor pro vytvoření místa pro průjezd záchranářů.
  • V koloně nechte volný prostor v místech křižovatek, nájezdů na dálnici apod. Počítejte s tím, že odsud mohou jet vozidla záchranných složek.
  • Na jednoproudé silnici jezdí auta záchranných složek středem vozovky a to i v případě, že má vozovka po krajích široký odstavný pruh. Proto zodpovědný řidič bližící se ke stojící koloně rozhodně nezastaví blízko středové dělící čáry aby dobře viděl, co se to ve předu děje. Naopak, zastaví co nejvíce ke kraji vozovky, aby uprostřed vznikl co nejširší volný koridor.
  • Na víceproudých dálnicích je správné chování závislé na tom, kolik jízdních pruhů v jednom směru dálnice má. Obecně ale opět platí zásada: utvořit jeden široký volný koridor uprostřed vozovky. Konkrétní situace pro dvouproudou a tříproudou dálnici je patrná z následujících obrázků:

Na dálnici a silnici pro motorová vozidla o dvou jízdních pruzích:Na dálnici a silnici pro motorová vozidla o třech pruzích:

Zákon o tomto říká: Pokud hustota provozu na dálnici a rychlostní silnici o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy vyvolá vznik kolony stojících vozidel, jsou řidiči souběžně jedoucích vozidel povinni před zastavením vozidla vytvořit mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh široký nejméně 3,0 m pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; je-li v jednom směru jízdy tři a více jízdních pruhů, sníží vzájemný boční odstup řidiči vozidel v levém a středním jízdním pruhu nebo středních jízdních pruzích. Řidiči jedoucí v krajních jízdních pruzích v jednom směru jízdy mohou při vytváření průjezdného jízdního pruhu vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Řidičům ostatních vozidel je vjezd do pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy a jízda v tomto pruhu zakázána; toto neplatí pro vozidla vlastníka pozemní komunikace a vozidla technické pomoci.

"Naše" vysvětlení (vozidla v pravém pruhu uhýbají zcela doprava, vozidla v ostatních pruzích pak zcela doleva) je možná pochopitelnější. Děkujeme, že toto nařízení respektujete a dodržujete. Myslete na to, že jednou ho můžeme potřebovat i pro vaši záchranu.

Dodržováním těchto jednoduchých pravidel můžete pomoci zachránit lidský život. A nakonec jenda ukázka z praxe. Až na pár výjimek se jedná o téměř ukázkový příklad správného chování řidičů. Bohužel ne u nás, ale na dálnici v sousedním Německu.