Sekce
Odborné info

Tlakové láhve

 

Barevné značení vlastností plynů slouží pro orientaci na vzdálenost, kdy označení na nálepce není čitelné. Je provedeno na horní zaoblené části láhve. Tělo lahve a ochranný klobouček ventilu mohou být opatřeny barvou pro jiné účely.

Válcová část láhve je u medicinálních plynů vždy bílá.

Válcová část láhve může být označena různými barvami, z nichž jedna je zde zobrazena barevně a ostatní jsou uvedeny v závorce.

Zde jsou vybrány některé nejpoužívanější.

 

Kyslík technický
bílá

modrá (šedá)
Helium
hnědá (jasně zelená)

šedá (hnědá)
Acetylen
kaštanová

kaštanová (bílá, šedá)
Xenon, Krypton, Neon jasně zelená

šedá (jasně zelená)
Argon
tmavě zelená

šedá (hnědá, tmavě zelená)
Vodík
červená

červená
Dusík
černá

zelená (šedá)
Oxid uhličitý
šedá

šedá
Vodík
červená

červená
Kyslík mediciální
bílá

bílá

 

Teploty povrchů tlakových lahví
Láhev s plynem
Teplota láhve
+65 °C
+100 °C
+350 °C
rozpuštěný plyn (acetylén) nebezpečí výbuchu
zkapalněný plyn (oxid uhličitý) bez nebezpečí nebezpečí výbuchu
stlačený plyn (kyslík) bez nebezpečí bez nebezpečí nebezpečí výbuchu

 

Barevné označení v systému RAL podle ČSN EN 1089-3

barva EN 1089-3 číslo RAL název RAL
žlutá 1018 zinkově žlutá
červená 3000 ohnivě červená
světle modrá 5012 světle modrá
světle zelená 6018 žlutozelená
kaštanově hnědá 3009 oxidovaná červená
bílá 9010 bílá
modrá 5010 enciánová modrá
tmavozelená 6001 smaragdová zelená
černá 9005 černá
šedá 7037 prachová šedá
hnědá 8008 olivová hnědá

Označení lahví technických plynů

plyn hrdlo plášť (volitelně)
kyslík, technický (O2) bílé modrý
acetylen (C2H2) kaštanově hnědá kaštanově hnědá
argon (Ar) tmavě zelené šedý
dusík (N2) černé černý
oxid uhličitý (CO2) šedé šedý
helium (He) hnědé hnědý
vodík (H2) červené červený
inertní plyny Xenon Xe, Krypton Kr, Neon Ne světle zelené šedý (světle zelný)
argon + oxid uhličitý (Ar+CO2) světle zelené šedý (světle zelný)
stlačený vzduch (N2+O2) světle zelené šedý
čpavek (NH3) žluté šedý
oxid siřičitý (SO2) žluté šedý
chlór (Cl2) žluté šedý

Označení lahví dýchacích a mediciálních plynů

plyn hrdlo plášť
kyslík, medicinální(O2) bílé bílý
oxid dusný (N2O) modré bílý
oxid uhličitý (CO2) šedé bílý
stlačený vzduch (N2+O2) bílé (černé kruhy nebo segmenty) bílý
helium + kyslík (He+O2) bílé (hnědé kruhy nebo segmenty) bílý
oxid uhličitý + kyslík (CO2+O2) bílé (šedé kruhy nebo segmenty) bílý
oxid dusný + kyslík (N2O+O2) bílé (modré kruhy nebo segmenty) bílý

Lahve bez zvláštního značení

rizikový faktor hrdlo příklad
jedovatý a žíravý žluté čpavek, chlor, fluor, oxid uhelnatý, oxidy dusíku, oxid siřičitý
hořlavý červené vodík, metan, ethen, směs dusíku a vodíku
okysličující modré kyslík, směs oxidu dusného
nedýchatelné světle zelené krypton, xenon, neon