Sekce
Odborné info

Lhůtník kontrol, revizí a zkoušek technických prostředků PO

 

P.č. Prostředek Po použití,  po opravě, před zavedením 1x1m. 1x3m. 1x6m. 1x1r. 1x2r. 1x5r.
1 VDP(S71, S2, PA8OD*, PA94D*, a pod.) K  ZM  ZF     K  ZM  ZF     R*   1x6r.
2 Plicní automatika VDP             R
3 Tlakové láhve(vzduch, kyslík*, technický vzduch*, CO2*) doplnění media       výměna media   R*  R-1x
4 Maska VDP(CM4, CM5, P. Nova, Futura, apod.) K  ZF     K  ZF      
5 Křísící technika(Saturn Oxy) K  ZM  ZF     K  ZM  ZF      
6 Křísící technika(RK34,  RK Laerdal, ústenky  Laerdal,  odsávačka) K  ZF     K  ZF      
7 Ochranné obleky(OL2, Sunit, SOO CO, OPCH90*, Izotemp 2000) K  ZT*   ZF     K  ZT*   ZF      
8 Harmonikový nasávač pro detekci toxicity(Accuro Dräger, Universal 86) K  ZF  Doplnění DT K  ZF       Výměna DT  
9 Detekční technika K  ZF K  ZF   KA*      
10 Prostředky pro práci ve výškách(postroje, lana, provazový žebřík, apod.) K  ZF       K  KS    
11 Záchranná matrace pro seskok(PN 004-80-91) K  ZF     K K  ZF   R  TZ
12 Hasicí přístroje(ruční, pojízdné, přívěsné) KS       KS    
13 Zdravotnický materiál(lékárničky, fixační  soupravy EGO*, textilní, vakuová nosítka EGO*, nosítka NZ1*, autoinjektor) K  ZF*     K  ZF*      
14 Osobní ochranné prostředky hasiče – přilba (Gallet), ochranný oděv (Fireman), zásah. obuv, zásah.rukavice KU            
15 Požárnický opasek(A6) KU  K*  ZF*       K  ZF    
16 Osvětlovací technika (lampy, reflektory, stativy, cívky, a pod.) K  ZF       K  ZF    
17 Ruční a přilbové svítilny (SA 6061, a pod.) K  ZF   K  ZF        
18 Prac. polohovací pás AP 1 KU       KS    

Poznámka:

- o kontrolách, funkčních zkouškách, atd. u tučně zvýrazněných technických prostředků se vedou trvalé záznamy )

K - kontrola (kompletnost, neporušenost, a pod.)

ZF - zkouška funkčnosti a běžná údržba (dle návodu výrobce a platných předpisů)

ZM - zkouška měřením (pomocí měřících zařízení, dle návodu výrobce)

ZT - zkouška těsnosti (dle návodu výrobce a platných předpisů)

KA - kalibrace prostředku (zajišťuje výrobce, popř. pověřená servisní organizace)

R - revize (zajišťuje výrobce, popř. pověřená servisní organizace)

TZ - tlaková zkouška (zajišťuje revizní technik)

CE - cejchování (zajišťuje výrobce, popř. pověřená servisní organizace)

KS - kontrola servismanem (zajišťuje pověřená servisní organizace)

KU - kontrola uživatelem

ZN - zkouška čerpadla nasáváním (dle návodu výrobce a platných předpisů)

O provádění pravidelných kontrol nebo kontrol prováděných v intervalech stanovených výrobcem se vedou záznamy, které se uchovávají po dobu 5 let.