Sekce
Odborné info

HAZCHEM - Označení nebezpečných látek

 

Systém se používá ve Velké Británii. Není určen pro identifikaci látek, ale pro přijetí opatření při nehodě.
Kód je tvořen jednou číslicí a skupinou písmen. Číslice označuje vhodnou hasební látku. První písmeno určuje stupeň ochrany zasahujících záchranářů a provedení základních opatření na místě zásahu. Pokud je použito druhé písmeno, může to být pouze "E", pak je nutné zvážit možnost evakuace.


Význam čísel
1 vodní proud
2 vodní mlha
3 pěna
4 suché hasivo

Význam písmen
Písmena Pomocný význam Opatření vzhledem k nutnosti použití ochranných prostředků Opatření vzhledem k látce
P V Úplná ochrana Zředit, zvážit vliv na životní prostředí
R
S V Dýchací přístroje
S Dýchací přístroje pouze při požáru nebo rozkladu
T Dýchací přístroje
T Dýchací přístroje pouze při požáru nebo rozkladu
W Úplná ochrana Ohradit
X
Y Dýchací přístroje
Y V Dýchací přístroje pouze při požáru nebo rozkladu
Z Dýchací přístroje
Z Dýchací přístroje pouze při požáru nebo rozkladu
E Zvážit evakuaci