Sekce
Odborné info

DIAMANT - Označení nebezpečných látek

 

Systém převzatý z USA, kde je také nejvíce používán. Slouží k označování obalu nebezpečných látek.
Umožňuje jednoduchou orientaci o vlastnostech a nebezpečí látky.
Nedá se však použít pro přímou identifikaci nebezpečné látky.
Tento čtverec je rozdělen na čtyři čtvercová pole, která se odlišují barvou a významem.


Vysvětlení významu polí a značení

Modré pole označuje:


Číslo Míra nebezpečí poškození zdraví Ochrana
4 Mimořádně nebezpečné! Zabránit jakémukoliv kontaktu s parami nebo kapalinou bez speciálních ochranných prostředků.
3 Velmi nebezpečné! Práce a pobyt v zamořeném území možný pouze v
protichemickém ochranném obleku a s dýchacím přístrojem.
2 Nebezpečné! Práce a pobyt v zamořeném území pouze s dýchacím přístrojem a v ochranném oděvu.
1 Málo nebezpečné! Doporučeno použití dýchacího přístroje.
0 Bez nebezpečí!

Červené pole označuje:

Číslo Míra nebezpečí požáru
4 Extrémně lehce zápalný při všech teplotách.
3 Nebezpečí iniciace při normální teplotě.
2 Nebezpečí iniciace při ohřátí.
1 Nebezpečí iniciace při silném ohřátí.
0 Bez nebezpečí iniciace za normálních okolností.

Žluté pole označuje:

Číslo Míra reaktivity (samovolné reakce) Opatření
4 Velké nebezpečí výbuchu! Vytvořit vnější a nebezpečnou zónu. Při požáru evakuovat nebezpečnou oblast.
3 Nebezpečí výbuchu při působení horka, nebo při velkém otřesu. Vytvořit vnější a nebezpečnou zónu.
2 Možnost prudké chemické reakce! Vytvořit vnější a nebezpečnou zónu, hasební zásah provádět pouze z bezpečné vzdálenosti.
1 Při silném zahřátí nestabilní! Nutnost přijetí bezpečnostních opatření.
0 Za normálních podmínek bez nebezpečí.

Bílé pole označuje:

Označení Míra dalšího nebezpečí
Prázdné pole K hašení lze použít vodu
W Voda k hašení se nesmí použít, látka reaguje s vodou.
OXY Látka působí jako silné okysličovadlo.