Sekce
IZS a JPO

Předepsané vybavení JSDH požární technikou

 

Pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí existuje předpis (příloha č. 4 Vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.), který stanovuje jejich základní početní stav a minimální vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany.

Základní početní stav členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a jejich minimální vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany
Vnitřní organizace jednotky Kategorie jednotky
JPO II/1 JPO II/2 JPO III JPO V/1 JPO V/2
Celkový početní stav členů 12 24 19 9 13
Počet členů v pohotovosti pro výjezd v dané kategorii jednotky 4 8 6 4 6
Funkce:
Velitel 1 1 1 1 1
Velitel družstva 2 5 2 1 1
Strojník 3 6 4 2 4
Hasič 6 12 12 5 7
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany 3)
CAS - Cisternová automobilová stříkačka 1 1 1 - 12)
DA - Dopravní automobil 1 1 1 12) 12)
Automobilový žebřík do 30 m 12) 12) 12) - -
Automobilová plošina do 30 m 12) 12) - - -
Přetlakový ventilátor či odsavač kouře 11) 11) 11) - 11)
Motorová stříkačka 11) 11) 11) 1 1
Dýchací přístroj 4 4+41) 4 41) 41)
Vozidlová radiostanice 2 2 2 - -
Přenosná radiostanice 2 4 2 - -
Mobilní telefon 11) 11) 11) - 11)

1) Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je vybavena uvedenou požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany, jen pokud je to odůvodněno dokumentací zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu před požáry a mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje.

2) Počet automobilových žebříků se shoduje s počtem automobilových žebříků, kterými je vybavena stanice typu P2 2hasičského záchranného sboru kraje.

3) Kromě minimálního vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany je jednotka sboru dobrovolných hasičů obce vybavována další požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany, pokud je předurčena pro systém záchranných prací při dopravních nehodách, při haváriích, při živelných pohromách a ochranu obyvatel. To platí i v případech, kdy je nadstandardní vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany odůvodněno dokumentací zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu před požáry a mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje. Vybavení požární technikou a prostředky požární ochrany může být zvýšeno až na jedenapůlnásobek limitů uvedených v tabulce.