Sekce
IZS a JPO

Označení členů SH ČMS

 

Označení členů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SDH) - proužek zlatavý 5x30 mm


Člen SH-ČMS
(SDH)

Člen SH-ČMS (SDH)
po 3 letech

Člen SH-ČMS (SDH)
po 5 letech

Člen SH-ČMS (SDH)
po 8 letech, velitel družstva (hlídky)

 
 
 

Člen SH-ČMS (SDH)
po 10 letech, člen rady MH

Označení funkcionářů SDH - rozeta zlatavá průměr 14 mm

Vedoucí kolektivu MH
 

Člen výboru SDH, revizor
 

Náměstek starosty,
velitel JSDH, předseda RR

 
 
 

Starosta SDH

 
 
 

Označení funkcionářů okrsku - rozeta zlatavá průměr 18 mm

Aktivista okrskového výboru
 

Člen okrskového výboru,
revizor

Náměstek starosty,
velitel, předseda RR

 
 
 

Starosta okrsku

 
 
 

Označení funkcionářů OSH - sutaška žlutá dvojitá, modře protkaná, rozeta zlatavá průměr 14 mm

Zaměstnanec kanceláře OSH

Vedoucí kanceláře OSH

Označení funkcionářů OSH - sutaška žlutá dvojitá, modře protkaná, rozeta zlatavá průměr 18 mm

Člen odborné rady OSH
 

Člen výkonného výboru OSH
nebo OKRR

Náměstek starosty OSH,
předseda OKRR

 
 
 

Starosta OSH

 
 
 

Označení funkcionářů KSH - sutaška žlutá dvojitá, modře protkaná, proužek zlatavý 5x30 mm, rozeta zlatavá průměr 14 mm

Zaměstnanec kanceláře KSH

Vedoucí kanceláře KSH

Označení funkcionářů KSH - sutaška žlutá dvojitá, modře protkaná, proužek zlatavý 5x30 mm, rozeta zlatavá průměr 18 mm

Člen odborné rady KSH
 

Člen výkonného výboru KSH
nebo KKRR

Náměstek starosty KSH,
předseda KKRR

 
 
 

 
Starosta KSH

 
 
 

Označení funkcionářů SH ČMS - sutaška žlutá dvojitá, modře protkaná, rozlišovací znak, rozeta zlatavá průměr 14 mm

Zaměstnanec kanceláře SH-ČMS,
CHH, instruktor ÚHŠ

Vedoucí odboru kanceláře SH-ČMS,
zástupce ředitele ÚHŠ, CHH

Ředitel ÚHŠ, CHH
ředitel zařízení SH-ČMS

Označení funkcionářů SH ČMS - sutaška žlutá dvojitá, modře protkaná, rozlišovací znak, rozeta zlatavá průměr 18 mm

Člen odborné rady SH-ČMS

Člen ÚKRR

Člen výkonného výboru SH-ČMS

Označení funkcionářů SH ČMS - sutaška žlutá splétaná, modře protkaná, rozlišovací znak, rozeta zlatavá průměr 22 mm

Ředitel kanceláře SH-ČMS

Náměstek starosty SH-ČMS,
předseda ÚKRR

Starosta SH-ČMS

Zásahová jednotka SDH obce


hasič JSDH

starší hasič JSDH

strojník JSDH

 
 
 

technik JSDH

 
 
 

velitel družstva JSDH
 

velitel družstva JSDH,
zástupce velitele jednotky JSDH

velitel jednotky JSDH
 


Vysvětlivky
VD - ZVJ - velitel družstva, zástupce velitele jednotky
VV - výkonný výbor
OKRR - okresní kontrolní a revizní rada
ÚKRR - ústřední kontrolní a revizní rada
ÚHŠ - ústřední hasičská škola
CHH - centrum hasičského hnutí
JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů
SDH - sbor dobrovolných hasičů
OSH - okresní sdružení hasičů
SH ČMS - Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska