Sekce
Odborné info

Typové činnosti složek IZS při společném zásahu

Typové činnosti složek IZS při společném zásahu (dále jen „typová činnost“) jsou zpracovány podle § 18 vyhlášky č. 328/2001 Sb. ze dne 5. září 2001 o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. Typovou činnost vydává MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR odbor IZS a výkonu služby - redakce oddělení IZS, redaktor kpt. Ing. Jaromír Konečný, telefon 950 819 716. Typová činnost obsahuje postup složek IZS při záchranných a likvidačních pracích s ohledem na druh a charakter mimořádné události.

 • STČ-01/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu
  na uskutečněné a ověřené použití radiologické zbraně
 • STČ-02/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu
  - demonstrování úmyslu sebevraždy
 • STČ-03/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu
  - Oznámení o uložení nebo nálezu výbušného předmětu
 • STČ-04/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu
  při mimořádné události způsobené leteckou nehodou
 • STČ-05/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu
  „Nález předmětu s podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů“
 • STČ-06/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu
  - Opatření k zajištění veřejného pořádku při shromážděních a technopárty
 • STČ 07/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu
  „Záchrana pohřešovaných osob-pátrací akce v terénu“
 • STČ 08/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu
  „Dopravní nehoda“
 • STČ 09/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu
  při mimořádné události s velkým počtem raněných a obětí
 • STČ 10/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu
  při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici
 • STČ 11/IZS Typová činnost složek IZS
  - Chřipka ptáků
 • STČ 12/IZS Typová činnost složek IZS
  při poskytování psychosociální pomoci
 • STČ 13/IZS Typová činnost složek IZS
  Reakce na chemický útok v metru
 • STČ 14/IZS Typová činnost složek IZS
  Amok - útok aktivního střelce

zdroj: www.hzscr.cz, http://www.mhj.cz/dokumenty/JPO/index.htm