Sekce
Odborné info

SOUHRN METODICKÝCH PŘEDPISŮ

pro činnost jednotek požární ochrany

 

 • Cvičební řád jednotek požární ochrany

 • Bojový řád jednotek požární ochrany

Řády odborných služeb
 • Řád analogové rádiové sítě HZS ČR a součinnosti v IZS

 • Řád strojní služby

 • Řád chemické služby

 • Řád technické služby

Konspekty odborné přípravy jednotek PO
 • Požární taktika
  - základy požární taktiky
  - záchranné práce
  - hasební prostředky

 • Požární taktika
  - věcné prostředky
  - dopravní nehody

Metodika pro jednotky
sborů dobrovolných hasičů
 • Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

 • Provádění odborné přípravy a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí
  + změna

 • Zásady pro výkon služby a odměňování členů jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí

 • Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků

 • Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v JSDH podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v pracovním poměru

 • Pomůcka velitele jednotky požární ochrany